Professional and Career Development Loans

Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy (Professional and Career Development Loan) może pomóc Ci opłacić kursy, które mają na celu podnieść Twoje kwalifikacje i otworzyć przed Tobą nowe możliwości rozwoju zawodowego. Jest to pożyczka bankowa, więc będziesz musiał ją spłacić po ukończeniu kursu, jednak nie ponosisz kosztów odsetek za okres uczestniczenia w kursie. (więcej…)

Mortgage Interest Run On

Mortgage Interest Run On (MIRO) to dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego, które możesz otrzymywać przez dodatkowe cztery tygodnie, w przypadku kiedy tracisz prawo do innych benefitów z powodu powrotu do pracy, wzrostu zarobków lub podjęcia pracy w większym wymiarze godzin. (więcej…)

Legal Aid

Legal aid pomaga ludziom pokrywać koszta porad prawnych. By kwalifikować się do Legal aid należy wypełnić pewne ściśle określone warunki. Zachęcamy do sprawdzenia, w jaki sposób Legal aid działa, i co do jakiego typu kosztów, Legal aid może stanowić wsparcie. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL