Housing Benefit

Jeśli jesteś osobą o niskich zarobkach – nie ważne czy pracujesz, czy nie – i potrzebujesz pomocy w opłaceniu całego czynszu bądź jego części, możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit).


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Kto się kwalifikuje?

Możesz otrzymać zasiłek mieszkaniowy, jeśli płacisz czynsz, a Twoje przychody i kapitał (oszczędności i inwestycje) są poniżej pewnego określonego poziomu. Możesz się kwalifikować zarówno w sytuacji, gdy nie masz pracy, jak i kiedy pracujesz i masz dochody. Skorzystaj z pomocy internetowego doradcy ds. zasiłków jeśli chcesz wiedzieć jaka kwota zasiłku Ci przysługuje, w tym i zasiłku mieszkaniowego.

Internetowy doradca ds. zasiłków – Benefits adviser


Kto się nie kwalifikuje?

Zazwyczaj nie otrzymasz zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), jeśli:
• masz oszczędności, których wartość przekracza £16,000, za wyjątkiem osób, które mają więcej niż 60 lat i otrzymują gwarantowane wyrównanie emerytury
• mieszkasz w domu bliskiego krewnego
• studiujesz w pełnym wymiarze godzin (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych i posiadających dzieci)
• szukasz azylu lub Twój pobyt w Wielkiej Brytanii jest sponsorowany


Inne ograniczenia

Jeśli mieszkasz z partnerem tylko jedno z Was może otrzymać zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit). Jeśli jesteś osobą samotną i nie ukończyłeś jeszcze 25 lat, możesz otrzymać zasiłek mieszkaniowy wyłącznie na opłacenie kawalerki lub samodzielnego pokoju.


Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Jeśli uważasz, że możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku mieszkaniowego, odwiedź stronę, do której link znajdziesz poniżej, i podaj szczegóły swojego miejsca zamieszkania. Zostaniesz przeniesiony na stronę władz lokalnych, gdzie uzyskasz więcej informacji.

Dowiedz się od władz lokalnych, czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku mieszkaniowego Housing Benefit – Check your eligibility for housing benefit


Istotne zmiany

Zasiłek na dziecko nie jest już odliczany od zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) i dopłat na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit). Oznacza to, że niektóre osoby pobierające obecnie zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na pokrycie podatku lokalnego otrzymają wyższe świadczenia na pomoc w opłaceniu czynszu i podatku lokalnego. W związku z tą zmianą, niektóre osoby o niskich zarobkach mogą zacząć kwalifikować się do otrzymywania zasiłku mieszkaniowego i dopłat na pokrycie podatku lokalnego. Jeśli myślisz, że możesz się kwalifikować skontaktuj się z lokalnym urzędem.

Skontaktuj się z urzędem lokalnym – Contact your local council


Wysokość zasiłku

Jeśli wynajmujesz mieszkanie lub pokój od prywatnego właściciela wówczas twój zasiłek mieszkaniowy będzie obliczany zgodnie z zasadami lokalnego zasiłku mieszkaniowego. Najwyższa stawka zasiłku mieszkaniowego jaką możesz otrzymać kiedy mieszkasz w mieszkaniu komunalnym lub socjalnym równa jest wysokości Twojego „kwalifikującego się” czynszu. Jest to kwota wykorzystywana przy obliczaniu wysokości zasiłku i może różnić się od rzeczywistej wysokości Twojego czynszu.

Lokalny zasiłek mieszkaniowy – Local Housing Allowance


Jaki czynsz się „kwalifikuje”?

Czynsz kwalifikujący się, to:
• opłata za mieszkanie
• opłaty za niektóre usługi, takie jak windy, pralnie komunalne lub place zabaw

Ponadto, nawet jeśli poniższe opłaty wliczone są w Twój czynsz, nie otrzymasz zasiłku mieszkaniowego na ich pokrycie:
• opłaty za wodę
• opłaty za ogrzewanie, ciepłą wodę, oświetlenie lub gotowanie
• opłaty za jedzenie lub ogrzewanie w hostelu lub pensjonacie


Od czego jeszcze zależy wysokość zasiłku?

Wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego może także zależeć od:

1) Twojej sytuacji osobistej i finansowej. Twoje władze lokalne wezmą pod uwagę:
• przychody Twoje i Twojego partnera, włączając w to zarobki, niektóre benefity i dopłaty, a także niektóre rodzaje emerytury
• Twoje oszczędności (oraz oszczędności Twojego partnera lub „civil” partnera)
• Twoją sytuację: taką jak Twój wiek, wielkość Twojej rodziny i wiek jej członków, niepełnosprawność Twoją lub członków Twojej rodziny oraz to, czy ktoś z osób mieszkających w Twoim gospodarstwie domowym może pomóc w opłacaniu czynszu

2) Szczegółowych dotyczących Twojego zakwaterowania i wysokości czynszu. Władze lokalne sprawdzą także, czy:
• wysokość czynszu jest odpowiednia dla danego rodzaju nieruchomości
• powierzchnia i rodzaj nieruchomości są odpowiednie dla Twojej rodziny
• wysokość czynszu jest odpowiednia dla danego miejsca zamieszkania

Wysokość „kwalifikującego się” czynszu, może zostać ograniczona do kwoty odpowiedniej dla właściwych rozmiarów nieruchomości w Twojej okolicy.


Wynajem od prywatnego właściciela – Local Housing Allowance

Jeśli wynajmujesz mieszkanie lub pokój od prywatnego właściciela, wysokość zasiłku będzie obliczona na podstawie stawek Local Housing Allowances i zależeć bedzie od miejsca, gdzie mieszkasz i osób, które mieszkają z Tobą.
Limity Local Housing Allowance zależą od typu wynajmowanego lokalu i okolicy, w której się on znajduje. Są one różne dla wynajmowanego pokoju i czteropokojowego mieszkania.

Limity Local Housing Allowance:
• £250 tygodniowo za mieszkanie z 1 sypialnią (lub wynajmowany pokój)
• £290 tygodniowo za mieszkanie z 2 sypialniami
• £340 tygodniowo za mieszkanie z 3 sypialniami
• £400 tygodniowo za mieszkanie z 4 sypialniami

Jeśli zacząłeś pobierać Housing Benefit przed 7 kwietnia 2008, powyże zasady dotyczą Ciebie jeśli:
• zmieniłeś adres
• miałeś przerwę w pobieraniu zasiłku.

Stawki Local Housing Allowance na Twoim terenie – Local Housing Allowance rates for where you live


Wypłata zasiłku

Jeśli wynajmujesz nieruchomość komunalną (przez council), zasiłek mieszkaniowy zostanie przekazany bezpośrednio na pokrycie Twojego czynszu. Jeśli nie wynajmujesz nieruchomości Twój zasiłek mieszkaniowy może być wypłacany:
• w formie czeku
• jako Direct Payment na Twoje konto w banku lub w towarzystwie budowlanym

Jeśli już pobierasz jakieś benefity, możesz skontaktować się bezpośrednio z Jobcentre Plus, wydziałem ds. emerytur (The Pensions Service) lub z wydziałem ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (Disability and Carers Service), aby złożyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) lub o dopłaty na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit), zamiast kontaktować się z władzami lokalnymi.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Skontaktuj się z władzami lokalnymi (council), jeśli masz wątpliwości związane ze sposobem wypłaty zasiłku mieszkaniowego. Znajdź siedzibę swoich władz lokalnych – Local councils


Wpływ na inne benefity

Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) nie wpłynie na wysokość żadnych innych, pobieranych przez Ciebie benefitów.


Jak się ubiegać?

Jeśli poszukujesz pracy możesz ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy i o dopłatę na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit) (włącznie z rabatem na drugiego dorosłego – Second Adult Rebate) równocześnie z:
• zasiłkiem z tytułu niezdolności do pracy (Employment and Support Allowance)
• zasiłkiem dochodowy (Income Support)
• zasiłkiem dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance)

Skontaktuj się z Jobcentre Plus: 0800 055 6688. Dostępny jest również serwis w języku walijskim (0800 012 1888) oraz serwis tekstowy dla osób z zaburzeniami mowy lub słuchu (0800 023 4888). Linie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Jobcentre Plus przekaże lokalnym władzom szczegóły Twoich wniosków o zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na pokrycie podatku lokalnego. Jeśli ubiegasz się o przyznanie dodatku emerytalnego możesz również jednocześnie złożyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy i o dopłatę na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit) (włącznie z rabatem na drugiego dorosłego – Second Adult Rebate). Zadzwoń na infolinię emerytalną 0800 99 1234 lub skorzystaj z serwisu tekstowego 0800 169 0133 by dowiedzieć się więcej. Linie czynne są od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Doradca pomoże Ci wypełnić wnioski oraz powiadomi Cię o postępie Twojej sprawy. Biuro ds. emerytur przekaże lokalnym władzom szczegóły Twoich wniosków o zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na pokrycie podatku lokalnego.

Wyrównanie emerytury – Pension Credit. Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance


Jeśli nie pobierasz innych benefitów

Jeśli nie pobierasz wyrównania emerytury, zasiłku dochodowego, zasiłku dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, ani zasiłku dla bezrobotnych, możesz otrzymać formularz wniosku o zasiłek mieszkaniowy lub dopłatę na pokrycie podatku lokalnego (włącznie z rabatem na drugą osobą dorosłą) w siedzibie władz lokalnych.

Znajdź siedzibę władz lokalnych – Local Councils. Dopłata na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości – Council Tax Benefit


Pobierz formularz wniosku

Możesz także pobrać formularz wniosku pod poniższym linkiem, ze strony internetowej departamentu ds. pracy i emerytur (Department for Work and Pensions, DWP).

Pobierz formularz wniosku o zasiłek mieszkaniowy Housing Benefit – HCTB1 05/09 (dokument PDF, 179K). Pobierz interaktywny formularz wniosku o zasiłek mieszkaniowy Housing Benefit – HCTB1 05/09


Składanie wniosku z wyprzedzeniem

Jeśli planujesz zamianę adresu zamieszkania, możesz złożyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli ukończyłeś 60 lat) przed planowaną datą przeprowadzki. Zazwyczaj nie otrzymasz żadnych pieniędzy przed zamieszkaniem w nowym miejscu.


Wypłata zaległego zasiłku

Możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku za zaległy okres. Władze lokalne będą w stanie udzielić Ci szczegółowych informacji na ten temat. Po kliknięciu na poniższych linkach wpisz dane swojego miejsca zamieszkania, a zostaniesz odesłany na stronę władz lokalnych, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Informacje o składaniu wniosku o zasiłek mieszkaniowy za zaległy okres – Find out about backdating of housing benefit claims. Ubiegaj się o zasiłek mieszkaniowy za zaległy okres – Apply for backdating of housing benefit


Gdy Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Musisz poinformować władze lokalne (local council), w przypadku gdy:
• któreś z Twoich dzieci skończy szkołę lub wyprowadzi się z domu
• ktokolwiek wprowadzi się do bądź wyprowadzi z Twojego domu lub mieszkania
• zmienią się przychody Twoje lub osoby mieszkającej z Tobą
• zmieni się wysokość Twojego kapitału lub oszczędności
• Twój czynsz ulegnie zmianie
• przeprowadzisz się
• Ty lub Twój partner planujecie przebywać poza domem przez ponad miesiąc

Powyższa lista nie jest kompletna. Dowiesz się więcej, klikając na poniższych linkach, prowadzących na strony władz lokalnych. Jesteś obowiązany do poinformowania o zmianach w Twojej sytuacji życiowej. Jeśli tego nie zrobisz możesz zostać oskarżony o oszustwo lub utracić swoje benefity.

Dowiedz się o zmianach Twojej sytuacji, które mogą wpłynąć na Twoje prawo do pobierania zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) – Find out about changes in circumstances which affect housing benefit claims. Zgłoś zmianę sytuacji, wpływającą na wypłatę zasiłku mieszkaniowego – Report a change in circumstances affecting housing benefit


Jak się odwołać?

Jeśli odmówiono Ci przyznania zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) lub nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez władze lokalne, możesz poprosić o jej ponowne rozważenie. Jeśli rezultat wciąż Cię nie satysfakcjonuje, możesz odwołać się do niezależnego trybunału apelacyjnego – Unified Appeal Tribunal.

Informacje o odwołaniach od decyzji dotyczących zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) – Find out about appeals relating to housing benefit decisions. Odwołaj się od decyzji dotyczącej zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) – Appeal against a housing benefit decision. Jak odwołać się od decyzji dotyczących benefitów? – How to appeal against a benefits decision


Inne przydatne linki

Informacje o benefitach dla osób o niskich przychodach – On a low income. Przedłużona wypłata zasiłku mieszkaniowego – Extended Payment of Housing Benefit. Dopłaty na rozwiązania energooszczędne (pieniądze na ulepszenia w domu) – Energy Efficiency grants. Wynajem mieszkania – co zrobić, jeśli coś jest nie tak – What to do when things go wrong with renting. Komornicy (bailiffs) i inkasenci należności – Bailiffs and debt collectors


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.04.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowanie nie było aktualizowane od ponad 6 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


31 komentarzy do “Housing Benefit”

 1. PK napisał(a):

  Witam
  chciałem sie dowiedzec czy moge starac sie o jakas doplate do mieszkania bedac na jobcenter nie bedac głownym najemca mieszkania.

 2. Kasia napisał(a):

  Witam jestem z narzyczonym tutaj ponad 2 lata narzyczony zarabia na msc okolo 1300f ja jako bezrobotna jestem w ciazy nie dlugo bedziemy spodziewac sie dziecka czy mamy szanse na jakies dofinansowanie do mieszkania w 2 czy jak to jest?

 3. Ola La napisał(a):

  Hej! mój chłopak i ojciec naszego dziecka pracuje 5 msc w Anglii za okolo 4 miesiace planujemy dojechac z synkiem do niego. Zaznaczam ze dziecko ma 2 latka i nie wiem czy bede w stanie pojsc do pracy aby lepiej nam sie zylo czy mozemy ubiegać sie o jakieś dodatki?|

 4. Ewelina napisał(a):

  Witam, chce sie starac o benefity, placimy z partnerem 400f miesiecznie za pokoj, partner zarabia ok 850-870 funtow miesiecznie, ja obecnie nie mam pracy. w jakiej wysokosci moge spodziewac sie benefitow? pozdrawiam

 5. natalia napisał(a):

  Witam,
  Razem z mezem pracujemy, lecz mieszkamy w Naprawde okropnych warunkach,wielokrotnie szukalismy domu w okolicach naszej pracy ale oplaty sa przekraczajace nasze mozliwosci finansowe. Jestesmy zalamani gdyz Mamy 6letnia corke I do poki nie znajdziemy domu nie mozemy jej tutaj zabrac. Czy jest mozliwosc wynajmu domu od councilu? Nie chcemy benefitu bo wiemy ze nikt nam nie da. Jedne co jest naszym plusem to nasze zawarcie związku malzenskiego bylo w angli co uprawnia nas do wielu rzeczy. Prosze o odpowiedz

 6. ania napisał(a):

  witam,staramy sie z mezem o housing benefit,pobieramy working tax i child tax, chcialabym sie dowiedziec czy po przyznaniu housing benefitu working tax zostanie obnizony badz calkiem zabrany?

 7. Beata napisał(a):

  Hej mam pytanie czy moge ubiegsc sie o Hb gdy mieszkam z tata syna z indii ktory ma nie ustabilizowana sutuacjie z home office lecz w dokumentach jest pierwszym prawnym opiekunem dziecka ????

 8. marek napisał(a):

  mam prosbe czy ktos sie orientuje jaki mam wniosek pobrac i wypelnic i gdzie go wyslac o pomoc w benefitach ,mam 35 lat jestem merzczyzna utrzymuje kobiete nie pracujaca ,czy sa jeszcze jaies oproczz tego wnioski bym dostal pomoc jesli moze ktos pomoc bardzo dzikeuje

 9. Marta napisał(a):

  Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy przysługuje nam housing benefit jeśli nie jesteśmy małżeństwem, wynajmujemy studio falt za ponad 700f, mój chłopak pracuje, nie jest ojcem biologicznym mojego dziecka ale jesteśmy razem, mieszkamy i wychowujemy dziecko. Czy mój partner może ubiegać się o housing benefit ?

 10. Boguss napisał(a):

  Chce wynajac dom ale niewiem czy mi sie nalezy jakies zasilki moja dziewczyna wciezy a ja zarabjam 840 f na miesiec

« Starsze komentarzeNowsze komentarze »


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Housing Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL