Maternity Allowance

Jeśli jesteś w ciąży lub jesteś świeżo-upieczoną matką, ale nie kwalifikujesz się do otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay, SMP) wypłacanego przez pracodawcę, może przysługiwać Ci Maternity Allowance (MA) – zasiłek dla matek przyznawany przez Jobcentre Plus.


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Kto się kwalifikuje?

Możesz otrzymać zasiłek Maternity Allowance, jeżeli:
• jesteś osobą zatrudnioną, ale nie przysługuje Ci Statutory Maternity Pay
• jesteś zarejestrowana jako osoba samozatrudniona (self-employed) i płacisz drugą klasę składek na ubezpieczenie (Class 2 National Insurance Contributions) lub posiadasz certyfikat zwalniający z ich płacenia z tytułu niskich zarobków (Small Earnings Exception)
• do niedawna byłaś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną

Możesz kwalifikować się, jeśli:
• byłaś zatrudniona i/lub samozatrudniona przez okres przynajmniej 26 tygodni w tzw. „okresie testowym“ (66 tygodni do i włącznie z tygodniem przed wyznaczoną datą rozwiązania). Częściowo przepracowane tygodnie są wliczane jako całość; a także
• zarabiałaś średnio £30 tygodniowo przez okres dowolnych 13 tygodni w trakcie okresu próbnego

Wysokość zasiłku Maternity Allowance jest obliczana w oparciu o wysokość Twoich zarobków, bez względu na to, czy jesteś osobą zatrudnioną czy samozatrudnioną. Szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć w broszurze „A Guide to Maternity Benefits – NI17A“, zawierającej informacje o benefitach przysługujących matkom.

Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymywania Statutory Maternity Pay, ani Maternity Allowance, może przysługiwać Ci zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance, ESA). W przypadku, gdy złożyłaś wniosek o Maternity Allowance, nie będziesz musiała ubiegać się osobno o zasiłek ESA. Jobcentre Plus automatycznie sprawdzi, czy Ci on przysługuje.

Maternity Allowance może Ci przysługiwać także w przypadku, gdy posiadasz wizę uprawniającą Cię do zamieszkania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Zasiłek ten możesz otrzymać nawet jeżeli Twoja wiza posiada zastrzeżenie o braku dostępu do środków publicznych („no recourse to public funds“). W takim wypadku będziesz musiała spełnić określone kryteria. Są one zależne od Twojej sytuacji zawodowej i dotychczasowych zarobków, dlatego też zasiłek Maternity Allowance nie jest zaliczany do środków publicznych.

Jeśli Ty lub Twój partner pobieracie benefity albo dodatki do dochodów (tax credits), może przysługiwać Ci dopłata dla matek Sure Start Maternity Grant. Więcej informacji znajdziesz w broszurze NI17A.

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Dopłata dla matek w ramach programu Sure Start – Sure Start Maternity Grant. Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Kto się nie kwalifikuje?

Jeśli przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński (od któregokolwiek z Twoich pracodawców, nawet, jeśli jesteś zatrudniony w wielu miejscach), nie będzie przysługiwał Ci zasiłek Maternity Allowance.

Ustawowy zasiłek macierzyński – Statutory Maternity Pay


Wysokość zasiłku

Zasiłek Maternity Allowance jest wypłacany według stałej tygodniowej stawki £135.45 lub w kwocie równej 90% Twoich średnich zarobków tygodniowych (brutto) – otrzymasz tę kwotę, która jest niższa. Zasiłek MA jest wypłacany maksymalnie przez okres 39 tygodni. Otrzymana kwota będzie zależeć od średniej wysokości Twojego tygodniowego wynagrodzenia brutto lub od kwoty, którą uznaje się, że zarabiasz średnio tygodniowo w ramach samozatrudnienia. Więcej informacji na temat sposobu obliczania Maternity Allowance znajdziesz w ulotce NI17A.

Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Wypłata zasiłku

Zasiłek Maternity Allowance wpływa co dwa lub co cztery tygodnie bezpośrednio na Twoje konto w banku lub towarzystwie budowlanym. Możesz zacząć pobierać zasiłek nie wcześniej niż na 11 tygodni przed wyznaczonym terminem porodu, lecz nie później niż w pierwszym dniu po urodzeniu dziecka.

Wszelkie zasiłki, benefity i emerytury są wpłacane bezpośrednio na konto. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najskuteczniejsza metoda płatności.

Sposób wypłaty benefitów i emerytur – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity i dodatki

Zasiłek Maternity Allowance nie wpływa na wysokość dodatków do dochodów (tax credits) i zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance). Jeśli jednak pobierasz którekolwiek z poniższych zasiłków, mogą one ulec obniżeniu lub ich wypłata może zostać wstrzymana, na okres otrzymywania zasiłku Maternity Allowance:
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)
• zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance)
• benefity wypłacane po śmierci bliskiej osoby (Bereavement Benefits)
• zasiłek dla osób o niskich przychodach (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) zostanie wstrzymany

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dla opiekunów – Carer’s Allowance


Jak się ubiegać?

Możesz wystąpić o przyznanie zasiłku Maternity Allowance po 26 tygodniu ciąży. Możesz otrzymać formularz wniosku (MA1), kontaktując się z Jobcentre Plus pod numerem 0800 055 6688 (od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku) lub pobierając go ze strony DWP (Departament ds. Pracy i Emerytur). Jeśli nie przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński od żadnego z Twoich pracodawców, każdy z nich musi wręczyć Ci formularz SMP1, który musisz przesłać wraz z wnioskiem MA1. Musisz także załączyć dokument poświadczający przewidywaną datę narodzin dziecka. Znajduje się ona zazwyczaj na zaświadczeniu macierzyńskim (maternity certificate – formularz MATB1), który otrzymasz od lekarza lub położnej nie wcześniej niż na 20 tygodni przed wyznaczoną datą porodu. Będziesz także musiała udokumentować wysokość swoich dochodów. Prześlij oryginalne odcinki wypłaty (payslips), które zostaną Ci odesłane. Jeśli jesteś samozatrudniona, prześlij swój certyfikat Small Earnings Exception lub, jeśli płacisz składki na ubezpieczenie 2 klasy, HM Revenue & Customs potwierdzi, że nie zalegasz z opłatami. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Jobcentre Plus.

Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1) – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (PDF, 259K). Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1): wersja interaktywna – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (interactive) (PDF, 1,1K). Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jeśli Twoja sytuacja się zmieni

Musisz koniecznie poinformować Jobcentre Plus, jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie. Jeśli wykonasz pracę dla jakiegoś pracodawcy lub w ramach samozatrudnienia w okresie pobierania zasiłku MA, możesz pracować przez okres do 10 dni, nie tracąc nic z pobieranego zasiłku. Jeśli pracujesz przez okres powyżej dziesięciu dni, stracisz zasiłek, przysługujący Ci za wszystkie dni przepracowane po 10-tym dniu. Musisz poinformować Jobcentre Plus o wszelkiej pracy wykonanej w trakcie pobierania zasiłku MA.

Zmiany, które nie wpłyną na wypłacany zasiłek, obejmują:
• trafienie do szpitala
• trafienie do domu opieki lub domu spokojnej starości
• podjęcie pracy na zasadach wolontariatu

Możesz poinformować Jobcentre Plus o zmianach, dzwoniąc na numer 0845 608 8610. Połączenie tekstowe jest możliwe pod numerem: 0845 608 8553. Numery są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zmiana sytuacji: poinformuj HM Revenue & Customs – Change of circumstances: letting HM Revenue & Customs know


Jak odwołać się od decyzji?

Jeśli odmówiono Ci przyznania zasiłku Maternity Allowance lub jeśli masz wątpliwości odnośnie wysokości przyznanych Ci wpłat, możesz poprosić Jobcentre Plus o ponowne rozważenie podjętej decyzji. Jeśli rezultat w dalszym ciągu Cię nie zadowala, możesz złożyć odwołanie.

Jak odwołać się od decyzji dotyczącej benefitów – How to appeal against a benefits decision.


Co jeszcze powinnaś wiedzieć?

Przy każdym zajściu w ciążę musisz obliczyć przysługujący Ci zasiłek Maternity Allowance w oparciu o wyznaczoną datę urodzenia nowego dziecka. National Insurance Credits przysługują Ci za każdy cały tydzień (od niedzieli do soboty), w którym otrzymujesz zasiłek Maternity Allowance.

1) Jeśli jesteś bezrobotna

Jeśli jesteś osobą bezrobotną w 11 tygodniu przed wyznaczonym tygodniem narodzin dziecka i kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku Maternity Allowance, zasiłek zaczniesz otrzymywać właśnie wtedy. Jeśli Twoje dziecko urodzi się przed tym terminem, zasiłek będzie Ci wypłacany od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka.

2) Jeśli jesteś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną

Jeśli Twoje dziecko urodzi się wcześniej niż na 11 tygodni przed wyznaczoną datą porodu lub przed dniem, w którym miałaś zacząć otrzymywać zasiłek MA, zaczniesz otrzymywać zasiłek od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka. Jeśli w ciągu czterech tygodni przed wyznaczoną datą rozwiązania nie stawisz się w pracy z przyczyn związanych z ciążą, zaczniesz otrzymywać zasiłek Maternity Allowance w pierwszym dniu po całym opuszczonym dniu pracy. Jeśli kontynuujesz pracę lub samozatrudnienie w ciągu 11 w tygodni przed wyznaczoną datą rozwiązania, możesz wybrać, kiedy chcesz zacząć pobierać zasiłek Maternity Allowance. Wybrana przez Ciebie data to pierwszy dzień Twojego urlopu macierzyńskiego. Więcej informacji znajdziesz w broszurze NI 17A „Informator o benefitach dla matek“ (A Guide to Maternity Benefits).

Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 8.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowanie nie było aktualizowane od ponad 6 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


40 komentarzy do “Maternity Allowance”

 1. Lilka napisał(a):

  Witam dziewczyny jestem w Anglii od 2 lat od sierpnia ubieglego roku jestem samozatrudniona , jestem obecnie w 11 tyg ciazy porod wyznaczony na koniec lipca,czy jesli bede pracowac do kwietnia bedzie mi przyslugiwal macierzynski ? Nie chcialabym dluzej poniewaz jest to ciezka praca i obawiam sie o malenstwo. Z gory dziekuje za odpowiedz

 2. Anka napisał(a):

  Cześć wszystkim. Mam takie pytanie. Pracuje dla firmy na kontrakcie, poszłam na macierzyńskie Maternity allowance. Moje pytanie jest takie odnośnie urlopu płatnego, czy po rezygnacji z pracy już po macierzyńskim należy mi się płatny urlop który się nazbierał przez ten czas? Czy szef powinien mi zapłacić za nie wykorzystany urlop przez ten czas co byłam na macierzyńskim ? Nie wiem właśnie jak to wygląda skoro byłam na Maternity allowance. Proszę o Poradę jeśli ktoś z was się orientuję. Pozdrawiam :)

 3. Sylwinka napisał(a):

  Hej mam pytanie jeśli pracuje na part Time moge ubiegać się o MA?

 4. Asia napisał(a):

  Witam wszystkich
  Czy ktoras z Was miala taka sytuacje, ze od poczatek ciazy byla na zwolnieniu lekarskim I po 28 tygodniu ciazy pracodawca odmowil wyplacania maciezynskiego i skierowal mnie do pobierania Maternity Allowance ??
  Dodam ze jestem zatrudniona na stale od dwoch lat w tej same firme.

 5. ania napisał(a):

  witam jestem 14 tydzien ciazy cały czas pracowałam od 8 tygodnia nie pracuje nalezy mi sie macierzynskie allance

 6. Malwina napisał(a):

  Witam, ja pracuje przez agencje od sierpnia 2015 w tej samej firmie. Obecnie jestem w 16 tyg ciąży. Nie znam sie dobrze na procedurach zwiazanych z maternity I zastanawiam sie czy bedzie mi one przyslugiwac. Pozdrawiam I dziekuje za odp

 7. Anita napisał(a):

  Witam. urodzilam dziecko w uk, skladam teraz papiery na macierzynskie i odeslali mi list ze potrzebuja mat b1 a ja tego nie mam, co robic ? pomocy gdzie to moge dostac ?
  czy mi ktos to wyda ?
  prosze o szybka odpowiedz

 8. Dorota napisał(a):

  Witam.
  Mam problem z wypełnieniem MA1.
  Konkretnie z „Part 2: About your work.”
  Tam są podpunkty „a,b,c”.
  W podpunkcie „b” muszę wybrać „no (Please go to Part 3 About your Test Period.” lub „Yes (Please go to question c below)”
  A znów w podpunkcie „c” jest o SMP.

  W tej chwili nie pracuję. Nie przedłużono mi umowy, a wtedy byłam już w ciąży.

 9. w napisał(a):

  Witam serdecznie

  Chcialabym sie starac o Maternity Allowance. Jestem samozatrudniona,płace podatki w Wielkiej Brytani,niestety
  jestem zmuszona urodzic w Polsce ,poniewaz moj stan zdrowia nie pozwala mi na powrot do UK (zalecenia lekarza)
  Niestety nie jestem w stanie uzyskac MAT B1 poniewaz musze byc fizycznie w uk .
  Czy po urodzeniu dziecka w Polsce ,(nie majac MAT B1, moge ubiegac sie o Maternity Allowance?)
  Jakie dokumenty musze przedstawic?

  dziekuje

 10. niuśka napisał(a):

  Przepraszam za głupie pytania ale nigdzie nie mogę doczytać odpowiedzi. Chciałabym rodzić w Polsce i zostać tam na kilka mniesięcy po porodzie. Czy w związku z tym zostanie odebrany mi MA?

  • Lilka napisał(a):

   Hej i jak zakonczyla sie ta sprawa tez chce rodzic w,Polsce ze wzgledow takich ze cala rodzina tam jest

« Starsze komentarzeNowsze komentarze »


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Maternity Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL