Additional State Pension

Dodatkowa emerytura państwowa (Additional State Pension), zwana także drugą emeryturą państwową (State Second Pension), jest wypłacana przez rząd. Może ona zapewnić Ci dodatkowe pieniądze jako dodatek do podstawowej emerytury państwowej (Basic State Pension). Może się zdarzyć, że Twoja emerytura „wykontraktowuje” Cię z dodatkowej State Pension. Zapoznaj się z innymi informacjami na temat Additional State Pension i na temat tego, czym jest „wykontraktowanie”.


Kto może otrzymać Additional State Pension?

Możesz odprowadzać składki na Additional State Pension jeśli nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego i:
• jesteś zatrudniony, a Twoja pensja wynosi powyżej £5,304 (z jakiejkolwiek pracy)
• opiekujesz się dzieckiem poniżej 12 roku życia i ubiegasz się o Child Benefit
• opiekujesz się osobą chorą lub niepełnosprawną przez okres dłuższy niż 20 godzin tygodniowo i ubiegasz się o Carer’s Credit
• jesteś oficjalnym opiekunem zastępczym i ubiegasz się o Carer’s Credit
• otrzymujesz pewne inne benefity związane z chorobą lub niepełnosprawnością

Jeśli jesteś zatrudniony i pobierasz emeryturę, możesz być „wykontraktowany” z Additional State Pension. Oznacza to, że prawdopodobnie nie odprowadzasz składek na Additional State Pension. Więcej na ten temat dowiesz się z rozdziału poniżej, zatytułowanego „Wykontraktowanie z Additional State Pension”.

SERPS i State Second Pension

Additional State Pension w ubiegłych latach funkcjonowała pod różnymi nazwami. Swoją Additional State Pension otrzymywałeś przez State Earnings-Related Pension Scheme, państwowy program emerytalny związany z zarobkami (SERPS). Do czasu osiągnięcia przez Ciebie wieku emerytalnego, Twój SERPS i State Second Pension będą rewaloryzowane każdego roku zgodnie ze wzrostem przeciętnych płac. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, Twoja emerytura zwykle wzrośnie odpowiednio do wzrostu cen.

Dziedziczenie Additional State Pension

Jeśli umrze Twój współmałżonek lub partner,możesz kwalifikować się do dziedziczenia części jej lub jego Additional State Pension. By dowiedzieć się, w jaki sposób można dziedziczyć Additional State Pension, zobacz rozdział „SERPS i State Second Pension”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zobacz – SERPS and the State Second Pension


Wykontraktowanie Additional State Pension

Jeśli jesteś zatrudniony, a Twoje roczne zarobki przekraczają pewien określony poziom (w latach 2011/2012 suma ta wynosi £5,304) możesz zrezygnować z Additional State Pension. Zamiast tego, możesz włączyć się w prywatny system emerytalny. Nazywa się to „wykontraktowaniem”. Nie ma jednak możliwości zrezygnowania z Basic State Pension. Jeśli otrzymujesz emeryturę z funduszu firmy, Twój pracodawca powinien Cię poinformować, czy ona podlega „wykontraktowaniu”.

Dodatkowe informacje na temat „wykontraktowania” z Additional State Pension – Contracting out of the additional State Pension


Szukanie starej emerytury

Jeśli uważasz że pobierasz starą emeryturę, jednak nie potrafisz sobie przypomnieć szczegółów, w tej sytuacji możesz skorzystać z pomocy Pension Tracing Service – Pension Tracing Service – trace a personal or company pension scheme


Kto nie otrzyma Additional State Pension?

Nie możesz odprowadzać składek na Additional State Pension, w jednym z poniższych przypadków:
• prowadzisz działalność gospodarczą (ponieważ płacisz niższą składkę na ubezpieczenie społeczne)
• nie pracujesz
• odbywasz szkolenie w pełnym wymiarze godzin

Możesz, mimo że akurat nie pracujesz, otrzymać dodatek do swojej Basic State Pension, niemniej nie możesz odprowadzać składek na Additional State Pension. W niektórych wypadkach, jeśli, ze względu na chorobę, lub niepełnosprawność, nie jesteś w stanie podjąć pracy, również nie możesz odprowadzać składek na Additional State Pension.


Jak ubiegać się o Additional State Pension?

Jeśli nabyłeś prawo do odprowadzania składek na Additional State Pension, powinieneś uzyskać ją w tym samym momencie, kiedy zaczniesz pobierać Basic State Pension. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ubiegania się o swoją State Pension, zobacz punkt „Claiming the basic State Pension”.

Kiedy można ubiegać się o Additional State Pension?

Jeśli jesteś uprawniony do otrzymywania Additional State Pension, możesz się o nią ubiegać w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego. W celu sprawdzenia, kiedy osiągniesz wiek emerytalny, zobacz punkt „Calculating your State Pension age”. Możesz także zacząć pobierać swoją State Pension później. W celu uzyskania dalszych informacji, zobacz linki poniżej.

Jak się ubiegać o podstawową emeryturę państwową – Claiming the basic State Pension. Obliczanie wieku emerytalnego – Calculating your State Pension age. Późniejsze podjęcie emerytury państwowej – State Pension deferral – taking up your State Pension later. Skontaktuj się z Pension Service – Call The Pension Service


Jak można zwiększyć Additional State Pension?

Dodatkowe części State Pension rosną wraz ze wzrostem cen. W tym:
• State Second Pension (S2P)
• State Earnings-Related Pension (SERPS)
• Graduated Retirement Benefit
• Extra State Pension, otrzymywana w wypadku odroczenia ubiegania się o State Pension

Do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, State Second Pension lub SERPS, na które odprowadzałeś składki, zwykle będzie rosły wraz ze wzrostem przeciętnych zarobków. Nazywamy ten proces rewaloryzacją.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 29.06.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Additional State Pension”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE