Alfabetycznie

A

Additional State Pension – dodatkowa emerytura państwowa
Attendance Allowance – zasiłek pielęgnacyjny

B

Basic State Pension – podstawowa emerytura państwowa
Bereavement Allowance – zasiłek po śmierci partnera
Bereavement Payment – zapomoga żałobna
Blue Badge Scheme – ulgi parkingowe, Program „niebieskich plakietek”
Budgeting Loans – bezprocentowa pożyczka
Free bus travel in England for older and disabled people – darmowe przejazdy autobusami

C

Carer’s Allowance – zasiłek dla opiekunów
Child Benefit – zasiłek na dziecko
Child Maintenance – alimenty
Child Tax Credit – dodatek na dziecko dla osób o niskich dochodach
Child Trust Fund – oszczędnościowy fundusz dziecięcy
Childcare for a disabled child – opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
Christmas Bonus – bonus świąteczny
Cold Weather Payment – dopłaty zimowe
Community Care Grants – zapomoga społecznościowa
Community energy grants – dopłaty do instalacji systemów energii odnawialnych
Constant Attendance Allowance – zasiłek pielęgnacyjny
Council Tax Benefit – dopłata na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości
Crisis Loans – pożyczki kryzysowe

D

Direct payments – wpłaty bezpośrednie
Direct payments for carers – wpłaty bezpośrednie dla opiekunów
Direct payments for disabled children – wpłaty bezpośrednie dla dzieci   niepełnosprawnych
Disability Living Allowance – zasiłek dla osób niepełnosprawnych
Disabled Facilities Grants – dopłaty na przystosowanie domu dla niepełnosprawnych
Disabled Students’ Allowances – zasiłek dla niepełnosprawnych studentów

E

Early Support Programme – program wczesnego wsparcia
Employment and Support Allowance – zasiłek dla osób niepełnosprawnych   niezdolnych do pracy
Energy Efficiency grants – dopłaty na rozwiązania energooszczędne
Extended Payment of Council Tax Benefit – przedłużenie dopłat do lokalnego podatku od   nieruchomości
Extended Payment of Housing Benefit – przedłużenie zasiłku mieszkaniowego

F

Free milk, infant formula, vitamins, fruit and vegetables – darmowe mleko, owoce i   witaminy
Free TV licences – darmowy abonament telewizyjny
Funeral Payments – zasiłek pogrzebowy

G

Guardian’s Allowance – zasiłek dla opiekunów

H

Health costs – pokrycie płatnych kosztów leczenia w ramach NHS
Health in Pregnancy Grant – dotacja „Zdrowa Ciąża”
Home energy grants – dopłaty do wytwarzania własnej energii domowej
Home Responsibilities Protection – zabezpieczenie emerytury państwowej
Healthcare travel costs scheme – pokryciu kosztów transportu do szpitala
Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

I

Incapacity Benefit – zasiłek z tytułu niezdolności do pracy
Income Support – zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach
Independent Living Funds – fundusz na rzecz samodzielnego życia
Industrial Injuries Disablement Benefit – dla osób chorych lub niepełnosprawnych w   wyniku wykonywania określinej pracy

J

Job Grant – jednorazowa dotacja pracownicza
Jobseeker’s Allowance – zasiłek dla bezrobotnych
Junior ISA  
 

L

Legal Aid – pomoc prawna
Local Housing Allowance – lokalny zasiłek mieszkaniowy

M

Maternity Allowance – ustawowy zasiłek macierzyński
Medical costs for war pensioners – pokrycie kosztów leczenia i opieki   niepełnosprawnych kombatantów
Mortgage Interest Run On – dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego

O

Ordinary Statutory Paternity Pay – ustawowy zasiłek ojcowski wypłacany przez pracodawcę

P

Pension Credit – wyrównanie do emerytury
Personal Independence Payment – zasiłek dla osób niepełnosprawnych  
Premiums for disabled people – dodatki dla osób niepełnosprawnych
Professional and Career Development Loans – pożyczki na rozwój zawodowy

R

Reduced Earnings Allowance – zasiłek z tytułu mniejszych zarobków

S

Severe Disablement Allowance – zasiłek dla osób z wysokim stopniem   niepełnosprawności
Statutory Adoption Pay – zasiłek adopcyjny wypłacany przez pracodawcę
Statutory Maternity Pay – zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę
Statutory Sick Pay – ustawowy zasiłek chorobowy
Sure Start Children’s Centres – doradztwo i wsparcie Centów Dziecięcych
Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach (angielskie becikowe)

T

Tax credits – dodatki do przychodów (dla osób o niskich dochodach)
The Over 80 Pension – emerytura dla osób, które ukończyły 80 lat

V

Vaccine Damage Payment – odszkodowanie za szkodliwe szczepienia
Vehicle tax for disabled people – zwolnienie z podatku drogowego dla osób   niepełnosprawnych

W

War Disablement Pension – renta dla inwalidów wojennych
War Widow’s or Widower’s Pension – renta dla wdów po kombatantach wojennych
Warm Front Scheme – pomoc w opłaceniu ogrzewania lub ocieplenia domu
Widowed Parent’s Allowance – zasiłek dla owdowiałych rodziców
Winter Fuel Payment – dopłata na ogrzewanie podczas zimy w UK
Working Tax Credit – dodatek do przychodów dla osób pracujących


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE