Becikowe bez trzech wizyt u lekarza (Polska)

Gmina nie może już żądać od matki poświadczania regularnych badań w trakcie ciąży. 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Opublikowano za: rp.pl, 31.03.2010


Oznacza to, że od 1 kwietnia do końca 2011 r., aby uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka albo dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu (z art. 15b ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), wystarczy załączyć do wniosku zaświadczenie wystawione przez ginekologa lub położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Nowela przewiduje również przepisy abolicyjne dla tych, którzy nie dostali becikowego od listopada 2009 r., bo nie mieli zaświadczeń potwierdzających trzy wizyty u lekarza, w tym jednej przed dziesiątym tygodniem ciąży.

Matka lub ojciec, którzy dostali decyzje odmowne albo ich wniosek realizator świadczeń pozostawił bez rozpoznania, mogą ponownie wystąpić o zapomogę lub dodatek do zasiłku.

To samo dotyczy tych, którzy o te rodzaje wsparcia jeszcze nie występowali. Mają czas do końca września (sześć miesięcy od wejścia w życie omawianych przepisów). (Więcej…)


Magdalena Januszewska


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Becikowe bez trzech wizyt u lekarza (Polska)”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE