Będzie trudniej o zasiłki w UK

Wielka Brytania nie będzie już tak szczodrze rozdawać świadczeń socjalnych. Brytyjski minister ds. pracy i emerytur James Purnell ogłosił daleko idące zmiany zasad przyznawania zasiłków, nakładające na beneficjentów sporo obowiązków


Opublikowano za: gazetapraca.pl, Źródło: PAP, 11.12.2008


Rządowe propozycje zawarte w tzw. białej księdze mają na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy około miliona osób w wieku produkcyjnym, łącznie z matkami samotnie wychowującymi dzieci i innymi kategoriami osób otrzymujących świadczenia przez dłuższy okres czasu. Zasiłki i zapomogi mają być przyznawane jako „coś za coś”. By na nie zasłużyć trzeba będzie wykazać się inicjatywą w poszukiwaniu pracy, (np. uczęszczać na rozmowy kwalifikacyjne, kursy przygotowania do zawodu, sporządzając CV, akceptując ofertę zatrudnienia na próbę czy też wykonując pracę społeczną). Rządowa administracja będzie wspierała te inicjatywy aktywnego szukania pracy, wydając na przykład skierowania na kursy lub ułatwiając matkom znalezienie miejsca w żłobku dla dziecka. Odmowa przyjęcia oferty pracy może spowodować, że osoba pobierająca świadczenia zostanie ich pozbawiona na pewien czas. Wyjątki od tych wymogów przewidziane są tylko dla osób opiekujących się obłożnie chorym członkiem rodziny w pełnym wymiarze godzin, bezrobotnych rodziców bardzo małych dzieci (do 1. roku życia) oraz dotkliwie niepełnosprawnych. (Więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Będzie trudniej o zasiłki w UK”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE