Bereavement Payment

Jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł, możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi żałobnej Bereavement Payment. Jest to jednorazowo wypłacana, wolna od podatku kwota w wysokości £2,000.


Kto może się ubiegać?

Możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi żałobnej jeśli Twój mąż, żona lub „civil partner” opłacali składki na ubezpieczenie National Insurance lub jeśli ich śmierć została spowodowana ich pracą, a także spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• w momencie śmierci partnera nie osiągnąłeś jeszcze ustawowego wieku emerytalnego (60 w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn)
• Twój współmałżonek lub partner w chwili śmierci nie był uprawniony do państwowego zasiłku emerytalnego (Retirement Benefit) kategorii A.

Obliczanie ustawowego wieku emerytalnego – Calculating your State Pension age


Zapomoga żałobna

W trakcie wypełniania wniosku będziesz musiał podać numer ubezpieczenia (National Insurance Number) zmarłego partnera lub współmałżonka i szczegóły ich zatrudnienia w ostatnim okresie życia. Dzięki temu instytucja zajmująca się rozpatrzeniem Twojego wniosku będzie mogła przeanalizować historię składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez zmarłego i ocenić, czy kwalifikujesz się do otrzymania zapomogi Bereavement Payment.

Ubezpieczenia społeczne (dział dotyczący Brytyjczyków mieszkających za granicą) – National Insurance (Britons living abroad section)


Kto nie może się ubiegać?

Nie możesz ubiegać się o zapomogę żałobną, w żadnej z poniższych sytuacji:
• jeżeli w momencie śmierci partnera lub współmałżonka byliście po rozwodzie lub po rozwiązaniu „civili partnership”
• jeśli mieszkasz z inną osobą, z którą pozostajesz w związku
• jeśli znajdujesz się w więzieniu


Wysokość zapomogi

Zapomoga to jednorazowo wypłacana kwota w wysokości £2,000, która jest wolna od podatku.


Wypłata zapomogi

Wszystkie benefity, renty i ulgi wypłacane są na podany przez Ciebie numer konta. Stanowi to najbezpieczniejszy, najbardziej wygodny i skuteczny sposób realizacji wypłat.

Jak wypłacane są benefity i renty – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity

Jednorazowo wypłacana zapomoga żałobna ogólnie nie wpłynie na Twoje prawo do pobierania innych benefitów. Jednak wysokość Twoich oszczędności oraz otrzymana zapomoga Bereavement Benefit może wpłynąć na wysokość zależnych od sytuacji finansowej benefitów, takich jak:
• zasiłek dochodowy (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych zależny od przychodów (income-based Jobseeker’s Allowance)
• zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) i dopłata na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit)
• zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Dopłata na pokrycie podatku lokalnego – Council Tax Benefit. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance


Jak się ubiegać?

Możesz zamówić pakiet wnioskowy dotyczący benefitów żałobnych (Bereavement Benefits, formularz BB1) telefonicznie w najbliższej placówce Jobcentre Plus. Pakiet ten zawiera dodatkowe informacje, które pomogą Ci wypełnić wniosek.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Pobierz i wypełnij wniosek

Możesz także pobrać formularz wniosku BB1 ze strony internetowej Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP). Wypełniony wniosek prześlij jak najszybciej do najbliższej placówki Jobcentre Plus. Wypłata zasiłku po śmierci partnera (Bereavement Allowance) i zasiłku dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance) może nastąpić maksymalnie do trzech miesięcy wstecz od daty dostarczenia wniosku, więc opóźniając jego wysłanie możesz stracić część benefitów. Limit czasowy dotyczący wystąpienia o wypłatę zapomogi żałobnej Bereavement Allowance został wydłużony do 12 miesięcy.

Pobierze wniosek – Download 'Bereavement Benefits BB1′ (PDF, 184K) Opens new window


Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Składając wniosek będziesz musiał przedstawić swój dowód tożsamości. Będziesz także musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojej sytuacji i okazać oficjalne dokumenty, potwierdzające prawdziwość przekazanych informacji.


Inne przydatne linki

Pokrycie kosztów pogrzebu – Funeral Payments. Benefity żałobne – Bereavement Benefits. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych w następstwie wypadku w miejscu pracy – Work accident – Industrial Injuries Disablement Benefit. Zrozumieć dodatkową emeryturę państwową – Understanding the additional State Pension. Organizowanie pogrzebu – Arranging a funeral


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Bereavement Payment”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE