Jobseeker’s Allowance

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli Jobseeker’s Allowance to główny benefit dla osób w wieku kwalifikującym się do podjęcia pracy, które nie pracują lub pracują średnio mniej niż 16 godzin tygodniowo. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku, będzie Ci on wypłacany w okresie poszukiwania pracy. Poniżej znajdziesz więcej informacji, także na temat tego, jak możesz ubiegać się o zasiłek przez Internet. (więcej…)

Child Tax Credit

Jeśli właśnie zostałeś rodzicem lub opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia (lub 20 roku życia, jeśli kontynuuje ono edukację w trybie dziennym lub kwalifikujące się szkolenia), może przysługiwać Ci dopłata Child Tax Credit, która pomoże Ci pokryć koszty jego utrzymania. (więcej…)

Cold Weather Payment

Podczas bardzo surowej zimy, koszta ogrzewania mogą znacznie wzrosnąć. Jeśli otrzymujesz pewne benefity, możesz też na każdy bardzo mroźny okres w Twoim miejscu zamieszkania uzyskać dopłatę zimową (Cold Weather Payment). Sprawdź, czy możesz liczyć na pomoc tej zimy. (więcej…)

Budgeting Loans

Jeśli jesteś osobą o niskich przychodach i potrzebujesz pomocy w pokryciu ważnych dla Ciebie kosztów, możesz kwalifikować się do otrzymania nieoprocentowanej pożyczki Budgeting Loans z funduszu socjalnego, którą będziesz musiał spłacić. (więcej…)

Extended Payment of Housing Benefit

Przedłużenie zasiłku mieszkaniowego to dodatkowe cztery tygodnie zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), które mają na celu pomóc Ci w opłaceniu czynszu, kiedy tracisz prawo do określonych benefitów w związku z powrotem do pracy, podjęciem pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu Twoich zarobków. (więcej…)

Job Grant

Job Grant to jednorazowa, wolna od podatku kwota, którą Ty lub Twój partner możecie otrzymać, jeśli podejmiecie pracę i w związku z tym przestaniecie pobierać benefity. (więcej…)

Health costs

Zazwyczaj leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (National Health Service, NHS) jest bezpłatne, jednak za niektóre usługi mogą być pobierane opłaty. Jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, możesz ubiegać się o pomoc w pokryciu kosztów leczenia w ramach NHS. (więcej…)

Healthcare travel costs scheme

Healthcare Travels Costs Scheme to program, który może pomóc Ci w pokryciu kosztów transportu do lub ze szpitala, jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, potrzebujesz leczenia szpitalnego w ramach NHS, pobytu w innym ośrodku NHS lub w prywatnej klinice, gdzie zostałeś skierowany przez konsultanta zatrudnionego przez państwową służbę zdrowia. (więcej…)

Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów. (więcej…)

Extended Payment of Council Tax Benefit

Przedłużenie dopłat do lokalnego podatku od nieruchomości (Extended Council Tax Benefit) to dodatkowe cztery tygodnie dodatku na pokrycie podatku lokalnego, który będziesz otrzymywał jeśli utracisz prawo do określonych benefitów z powodu powrotu do pracy, podjęcia pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu zarobków. (więcej…)

Community Care Grants

Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej, aby móc samodzielnie funkcjonować w swojej społeczności lub aby przezwyciężyć wyjątkowe trudności, z jakimi borykasz się Ty lub Twoja rodzina, możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi w postaci Community Care Grant. Ta forma pomocy finansowej jest bezzwrotna. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL