Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby. (więcej…)

Reduced Earnings Allowance

Jeśli Twoje zarobki spadły z powodu wypadku lub choroby zaistniałej w wyniku wykonywanej przez Ciebie pracy, możesz kwalifikować się do zasiłku z tytułu mniejszych zarobków (Reduced Earnings Allowance, REA). (więcej…)

Statutory Sick Pay

Statutory Sick Pay to ustawowy zasiłek chorobowy. Możesz być uprawniony do ustawowego zasiłku chorobowego jeśli jesteś osobą zatrudnioną i z powodu choroby jesteś niezdolny do pracy. Statutory Sick Pay jest wypłacany przez Twojego pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 28 tygodni. (więcej…)

Industrial Injuries Disablement Benefit

Jeśli jesteś osobą chorą lub niepełnosprawną w wyniku wykonywania określonego rodzaju pracy, możesz ubiegać się o zasiłek dla osób, które ucierpiały w wyniku wykonywanej pracy – Industrial Injuries Disablement Benefit (choroby). Wysokość zasiłku będzie uzależniona od Twojej indywidualnej sytuacji. (więcej…)

Incapacity Benefit

Jeśli nie mogłeś pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności przed 27 października 2008, możesz mieć prawo do pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy (Incapacity Benefit). Od 31 stycznia 2011 roku żadne nowe wnioski o przyznanie Incapacity Benefit nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zamiast tego, możesz wnioskować o Employment and Support Allowance. (więcej…)

Health costs

Zazwyczaj leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (National Health Service, NHS) jest bezpłatne, jednak za niektóre usługi mogą być pobierane opłaty. Jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, możesz ubiegać się o pomoc w pokryciu kosztów leczenia w ramach NHS. (więcej…)

Healthcare travel costs scheme

Healthcare Travels Costs Scheme to program, który może pomóc Ci w pokryciu kosztów transportu do lub ze szpitala, jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, potrzebujesz leczenia szpitalnego w ramach NHS, pobytu w innym ośrodku NHS lub w prywatnej klinice, gdzie zostałeś skierowany przez konsultanta zatrudnionego przez państwową służbę zdrowia. (więcej…)

Employment and Support Allowance

Employment and Support Allowance zapewnia finansową pomoc ludziom, którzy nie są w stanie pracować z powodu choroby, lub niepełnosprawności. Zapewnia on również spersonalizowaną pomoc osobom, które mogą pracować. Dowiedz się więcej na temat Employment and Support Allowance. (więcej…)

Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów. (więcej…)

Direct payments

Direct payments, czyli wpłaty bezpośrednie, są dokonywane przez władze lokalne bezpośrednio na konto osób korzystających z usług opiekuńczych. Zastępuje to system, w którym władze byłyby bezpośrednim dostawcą usług. Dowiedz się, czy możesz otrzymywać wpłaty bezpośrednie, na co możesz je wykorzystać i jak się o nie ubiegać. (więcej…)

Attendance Allowance

Attendance Allowance (AA), czyli zasiłek pielęgnacyjny, to wolny od podatku benefit dla osób, które ukończyły 65 lat i które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. (więcej…)

Vaccine Damage Payment

Jeśli w rezultacie szczepienia przeciwko pewnym chorobom uległeś ciężkiej niepełnosprawności, może Ci przysługiwać Vaccine Damage Payment. Jest to jednorazowy, wolny od podatku benefit w wysokości £120,000. Tu dowiesz się więcej na temat Vaccine Damage Payment, w tym o sposobach w jakich możesz o niego wnioskować. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL