Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Reduced Earnings Allowance

Jeśli Twoje zarobki spadły z powodu wypadku lub choroby zaistniałej w wyniku wykonywanej przez Ciebie pracy, możesz kwalifikować się do zasiłku z tytułu mniejszych zarobków (Reduced Earnings Allowance, REA). (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Statutory Sick Pay

Statutory Sick Pay to ustawowy zasiłek chorobowy. Możesz być uprawniony do ustawowego zasiłku chorobowego jeśli jesteś osobą zatrudnioną i z powodu choroby jesteś niezdolny do pracy. Statutory Sick Pay jest wypłacany przez Twojego pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 28 tygodni. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Industrial Injuries Disablement Benefit

Jeśli jesteś osobą chorą lub niepełnosprawną w wyniku wykonywania określonego rodzaju pracy, możesz ubiegać się o zasiłek dla osób, które ucierpiały w wyniku wykonywanej pracy – Industrial Injuries Disablement Benefit (choroby). Wysokość zasiłku będzie uzależniona od Twojej indywidualnej sytuacji. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Incapacity Benefit

Jeśli nie mogłeś pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności przed 27 października 2008, możesz mieć prawo do pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy (Incapacity Benefit). Od 31 stycznia 2011 roku żadne nowe wnioski o przyznanie Incapacity Benefit nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zamiast tego, możesz wnioskować o Employment and Support Allowance. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Health costs

Zazwyczaj leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (National Health Service, NHS) jest bezpłatne, jednak za niektóre usługi mogą być pobierane opłaty. Jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, możesz ubiegać się o pomoc w pokryciu kosztów leczenia w ramach NHS. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Healthcare travel costs scheme

Healthcare Travels Costs Scheme to program, który może pomóc Ci w pokryciu kosztów transportu do lub ze szpitala, jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, potrzebujesz leczenia szpitalnego w ramach NHS, pobytu w innym ośrodku NHS lub w prywatnej klinice, gdzie zostałeś skierowany przez konsultanta zatrudnionego przez państwową służbę zdrowia. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Employment and Support Allowance

Employment and Support Allowance zapewnia finansową pomoc ludziom, którzy nie są w stanie pracować z powodu choroby, lub niepełnosprawności. Zapewnia on również spersonalizowaną pomoc osobom, które mogą pracować. Dowiedz się więcej na temat Employment and Support Allowance. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Direct payments

Direct payments, czyli wpłaty bezpośrednie, są dokonywane przez władze lokalne bezpośrednio na konto osób korzystających z usług opiekuńczych. Zastępuje to system, w którym władze byłyby bezpośrednim dostawcą usług. Dowiedz się, czy możesz otrzymywać wpłaty bezpośrednie, na co możesz je wykorzystać i jak się o nie ubiegać. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Attendance Allowance

Attendance Allowance (AA), czyli zasiłek pielęgnacyjny, to wolny od podatku benefit dla osób, które ukończyły 65 lat i które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Vaccine Damage Payment

Jeśli w rezultacie szczepienia przeciwko pewnym chorobom uległeś ciężkiej niepełnosprawności, może Ci przysługiwać Vaccine Damage Payment. Jest to jednorazowy, wolny od podatku benefit w wysokości £120,000. Tu dowiesz się więcej na temat Vaccine Damage Payment, w tym o sposobach w jakich możesz o niego wnioskować. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE