Junior ISA

Dla dzieci urodzonych po 2 stycznia 2011 dostępne są indywidualne rachunki oszczędnościowe (Individual Saving Accounts), funkcjonujące pod nazwą Junior ISA. Jest to nowy sposób odkładania środków na przyszłość dziecka bez konieczności płacenia podatku. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej możliwości, na jakich zasadach funkcjonują rachunki Junior ISA i jak otworzyć rachunek. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Sure Start Children’s Centres

Ośrodki dla dzieci „Sure Start Children’s Centres” oferują różne formy doradztwa i wsparcia dla rodziców i opiekunów. Możesz korzystać z ich usług od okresu ciąży, aż do dnia, kiedy Twoje dziecko pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej (reception class). (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Zmiany w Tax credits

Od 6 kwietnia 2012 wprowadzone zostaną zmiany w w zasadach przyznawania Tax Credits. Obejmują one zmniejszony limit uzyskiwanego dochodu przy ubieganiu się o Child Tax Credit. Rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko przy ubieganiu się o Working Tax Credit zostają objęte nowymi zasadami odnośnie godzin pracy. Podobnie, zmieniają się też zasady odnośnie terminu wstecznego datowania wypłat. Zarówno te jak i wszelkie inne zmiany, a także sposób w jaki mogą one wpłynąć na Twoją sytuację, przedstawione są poniżej.

(więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Tax credits

Tax credits to dodatki przyznawane przez rząd. Jeśli masz na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko lub młodą osobę, może przysługiwać Ci dodatek na dziecko (Child Tax Credit). Jeżeli pracujesz, ale zarabiasz niewiele, możesz otrzymać dodatek dla osób pracujących (Working Tax Credit). Dodatki te mogą być pobierane równocześnie i są one wolne od podatku.

Dodatek do przychodów dla osób pracujących – Working Tax Credit. Dodatek na dziecko – Child Tax Credit (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Child Benefit

Child Benefit to wolny od podatku zasiłek, który możesz pobierać na swoje dziecko. Jest on zazwyczaj wypłacany co cztery tygodnie, ale w wyjątkowych wypadkach możesz otrzymywać go co tydzień. Zasiłek jest przyznawany na każde dziecko z osobna. Wniosek może złożyć każda osoba kwalifikująca się do zasiłku, bez względu na wysokość swoich dochodów czy posiadanych oszczędności. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Child Tax Credit

Jeśli właśnie zostałeś rodzicem lub opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia (lub 20 roku życia, jeśli kontynuuje ono edukację w trybie dziennym lub kwalifikujące się szkolenia), może przysługiwać Ci dopłata Child Tax Credit, która pomoże Ci pokryć koszty jego utrzymania. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant, czyli dopłata dla matek w ramach programu Sure Start to jednorazowo wypłacana kwota £500, która pomoże Ci w pokryciu kosztów związanych z pojawieniem się dziecka. Dopłata jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Socjalnego (Social Fund). (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Ordinary Statutory Paternity Pay

Jeśli Twoja żona lub partnerka urodzi lub zaadoptuje dziecko, może przysługiwać Ci zwykły ustawowy zasiłek ojcowski, czyli Ordinary Statutory Paternity Pay (OSPP). Z poniższego tekstu dowiesz się, czy Ci on przysługuje i jak się o niego ubiegać. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Statutory Maternity Pay

Może przysługiwać Ci ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay, SMP), który ma pomóc Ci we wzięciu urlopu przed i po urodzeniu dziecka. Jest to kwota wypłacana cotygodniowo przez Twojego pracodawcę. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Free milk, infant formula, vitamins, fruit and vegetables

W ramach programu Zdrowy Start (Healthy Start) możesz być uprawniony do otrzymywania darmowego mleka, witamin, świeżych owoców oraz mleka dla niemowląt. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Warm Front Scheme

Program Warm Front obejmuje ulepszanie ocieplenia i ogrzewania w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi. Program obecnie stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Dowiedz się więcej, m.in. kto może skorzystać z programu i w jaki sposób należy ubiegać się o udział. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Early Support Programme

Program Early Support („wsparcie na wczesnym etapie”) pomaga skoordynować i ulepszyć usługi, z których korzysta Twoje dziecko i rodzina. Umożliwia on rodzicom i opiekunom aktywniejszy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Direct payments for disabled children

Rodzice i opiekunowie mający 16 lub więcej lat mogą otrzymywać wpłaty bezpośrednie (direct payments), które pozwalają na samodzielne zaplanowanie opieki i usług w miejsce korzystania z usług świadczonych przez władze lokalne. Wpłaty te przyznawane są także osobom sprawującym opiekę rodzicielską nad dzieckiem niepełnosprawnym. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Child Trust Fund

Child Trust Fund (CTF), czyli oszczędnościowy fundusz dziecięcy, to zwolniony od podatku rachunek oszczędnościowo-inwestycyjny dla dzieci urodzonych między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011. Sprawdź, czy możesz otworzyć rachunek dla swojego dziecka, jakie są zasady jego prowadzenia i od czego powinieneś zacząć. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Statutory Adoption Pay

Ustawowy zasiłek adopcyjny (Statutory Adoption Pay) to wypłacane przez pracodawcę, cotygodniowe dofinansowanie, które ma za zadanie ułatwić wzięcie urlopu osobie, decydującej się na adopcję. Tutaj dowiesz się między innymi, w jaki sposób wystąpić o zasiłek. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Child Maintenance

Child Maintenence to brytyjski odpowiednik polskich alimentów. Child Mainteneance może w znaczący sposób wpłynąć na ogólne warunki życia dziecka. Rodzic, który nie sprawuje codziennej opieki nad własnym dzieckiem wypłaca alimenty drugiemu z rodziców, celem pokrycia kosztów związanych z jego utrzymaniem. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE