Professional and Career Development Loans

Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy (Professional and Career Development Loan) może pomóc Ci opłacić kursy, które mają na celu podnieść Twoje kwalifikacje i otworzyć przed Tobą nowe możliwości rozwoju zawodowego. Jest to pożyczka bankowa, więc będziesz musiał ją spłacić po ukończeniu kursu, jednak nie ponosisz kosztów odsetek za okres uczestniczenia w kursie. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Mortgage Interest Run On

Mortgage Interest Run On (MIRO) to dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego, które możesz otrzymywać przez dodatkowe cztery tygodnie, w przypadku kiedy tracisz prawo do innych benefitów z powodu powrotu do pracy, wzrostu zarobków lub podjęcia pracy w większym wymiarze godzin. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Legal Aid

Legal aid pomaga ludziom pokrywać koszta porad prawnych. By kwalifikować się do Legal aid należy wypełnić pewne ściśle określone warunki. Zachęcamy do sprawdzenia, w jaki sposób Legal aid działa, i co do jakiego typu kosztów, Legal aid może stanowić wsparcie. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE