Housing Benefit

Jeśli jesteś osobą o niskich zarobkach – nie ważne czy pracujesz, czy nie – i potrzebujesz pomocy w opłaceniu całego czynszu bądź jego części, możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit). (więcej…)

Community energy grants

Dostępny na terenie całego kraju program dopłat na mikrogenerację energii dobiegł końca. Możesz jednak poszukać rozejrzeć się w swojej okolicy w poszukiwaniu programów lokalnych. Istnieją także taryfy Feed-in , dzięki którym Twoja społeczność może zarabiać, odsprzedając wyprodukowaną w sposób przyjazny dla środowiska energię elektryczną krajowej sieci energetycznej. Możesz także zaoszczędzić pieniądze, stosując energooszczędne rozwiązania. (więcej…)

Local Housing Allowance

Local Housing Allowance to lokalny zasiłek mieszkaniowy. Możesz być uprawniony do pobierania Local Housing Allowance (LHA) jeśli jako osoba prywatna wynajmujesz nieruchomość lub pokój od prywatnego właściciela i jesteś osobą o niskich dochodach. (więcej…)

Warm Front Scheme

Program Warm Front obejmuje ulepszanie ocieplenia i ogrzewania w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi. Program obecnie stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Dowiedz się więcej, m.in. kto może skorzystać z programu i w jaki sposób należy ubiegać się o udział. (więcej…)

Home energy grants

Krajowy program dopłat do systemów wytwarzania energii własnej został zakończony. Jednak w Twojej okolicy mogą być dostępne dopłaty lokalne. Możesz również sprzedawać przyjazną dla środowiska energię, którą produkujesz, korzystając z systemu taryf gwarantowanych (Feed-in Tariffs) jak również obniżyć swoje wydatki oszczędzając energię. (więcej…)

Extended Payment of Housing Benefit

Przedłużenie zasiłku mieszkaniowego to dodatkowe cztery tygodnie zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), które mają na celu pomóc Ci w opłaceniu czynszu, kiedy tracisz prawo do określonych benefitów w związku z powrotem do pracy, podjęciem pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu Twoich zarobków. (więcej…)

Mortgage Interest Run On

Mortgage Interest Run On (MIRO) to dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego, które możesz otrzymywać przez dodatkowe cztery tygodnie, w przypadku kiedy tracisz prawo do innych benefitów z powodu powrotu do pracy, wzrostu zarobków lub podjęcia pracy w większym wymiarze godzin. (więcej…)

Free TV licences

Jeśli ukończyłeś 75 lat, jesteś uprawniony do darmowego abonamentu telewizyjnego (Free TV Licence). Możesz także zostać zwolniony z opłacania abonamentu, jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba niewidoma lub (jeśli zostaną spełnione określone warunki) w przypadku kiedy mieszkasz w domu opieki, ośrodku opiekuńczo-leczniczym lub domu spokojnej starości. (więcej…)

Energy Efficiency grants

Energy Efficiency grants czyli dopłaty na rozwiązania energooszczędne. Możesz być uprawniony do dopłat przeznaczonych na rozwiązania energooszczędne oraz pomocy w ich wprowadzeniu w Twoim domu. Dopłaty te pochodzić mogą od rządu, władz lokalnych lub dostawcy energii. (więcej…)

Extended Payment of Council Tax Benefit

Przedłużenie dopłat do lokalnego podatku od nieruchomości (Extended Council Tax Benefit) to dodatkowe cztery tygodnie dodatku na pokrycie podatku lokalnego, który będziesz otrzymywał jeśli utracisz prawo do określonych benefitów z powodu powrotu do pracy, podjęcia pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu zarobków. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL