Personal Independence Payment

W kwietniu 2013 Personal Independence Payment zastąpi dotychczasowy Disability Living Allowance (DLA) dla osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 64 lat. Personal Independece Payment to niezależna od dochodów, wolna od podatku pomoc finansowa, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, także dla osób obecnie pobierających DLA. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Free bus travel in England for older and disabled people

Osoby starsze i niepełnosprawne, które spełniają odpowiednie warunki, są uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnymi autobusami poza godzinami szczytu w całej Anglii. Dowiedz się czy przysługuje Ci prawo do bezpłatnych przejazdów oraz gdzie i jak korzystać z bezpłatnych przejazdów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Working Tax Credit

Working Tax Credit to dodatek do przychodów dla osób pracujących. Jest to jeden z dwóch dodatków do przychodów (tax credits). Drugim dodatkiem do przychodów jest Child Tax Credit – dodatek na dziecko. Możesz ubiegać się o przyznanie Working Tax Credit bez względu na wartość posiadanych nieruchomości, wysokość swoich oszczędności oraz niezależnie od tego, czy posiadasz dzieci, czy nie. Working Tax Credit przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Dodatki do przychodów – Tax credits. Dodatek na dziecko dla osób o niskich dochodach – Child Tax Credit (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Cold Weather Payment

Podczas bardzo surowej zimy, koszta ogrzewania mogą znacznie wzrosnąć. Jeśli otrzymujesz pewne benefity, możesz też na każdy bardzo mroźny okres w Twoim miejscu zamieszkania uzyskać dopłatę zimową (Cold Weather Payment). Sprawdź, czy możesz liczyć na pomoc tej zimy. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Warm Front Scheme

Program Warm Front obejmuje ulepszanie ocieplenia i ogrzewania w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi. Program obecnie stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Dowiedz się więcej, m.in. kto może skorzystać z programu i w jaki sposób należy ubiegać się o udział. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Vehicle tax for disabled people

Może przysługiwać Ci zwolnienie od podatku drogowego, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i otrzymujesz wyższą stawkę dodatku do zasiłku dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) z uwagi na trudności w poruszaniu się , pobierasz War Pensioners Mobility Supplement (benefit dla kombatantów wojennych, mających trudności z poruszaniem się) lub posiadasz pojazd dla inwalidów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Early Support Programme

Program Early Support („wsparcie na wczesnym etapie”) pomaga skoordynować i ulepszyć usługi, z których korzysta Twoje dziecko i rodzina. Umożliwia on rodzicom i opiekunom aktywniejszy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Disability Living Allowance

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych Disability Living Allowance – DLA – to wolny od podatku benefit dla dzieci i dorosłych, wymagających osobistej opieki i wypłacany w celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością. Poniżej przedstawione są informacje na temat tego zasiłku i jego wysokości. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Direct payments for disabled children

Rodzice i opiekunowie mający 16 lub więcej lat mogą otrzymywać wpłaty bezpośrednie (direct payments), które pozwalają na samodzielne zaplanowanie opieki i usług w miejsce korzystania z usług świadczonych przez władze lokalne. Wpłaty te przyznawane są także osobom sprawującym opiekę rodzicielską nad dzieckiem niepełnosprawnym. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Medical costs for war pensioners

Jeśli jesteś kombatantem, który wymaga leczenia bądź opieki z powodu niepełnosprawności nabytej podczas pełnienia służby w Siłach Zbrojnych w czasie wojny, Agencja ds. Weteranów i Personelu Wojskowego (Service Personnel and Veterans Agency), może pomóc Ci w pokryciu kosztów. Wydział ds. Świadczeń Kombatanckich (War Pensioner’s Welfare Service, WPWS) może udzielić Ci niezbędnych porad. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Reduced Earnings Allowance

Jeśli Twoje zarobki spadły z powodu wypadku lub choroby zaistniałej w wyniku wykonywanej przez Ciebie pracy, możesz kwalifikować się do zasiłku z tytułu mniejszych zarobków (Reduced Earnings Allowance, REA). (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Extended Payment of Housing Benefit

Przedłużenie zasiłku mieszkaniowego to dodatkowe cztery tygodnie zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), które mają na celu pomóc Ci w opłaceniu czynszu, kiedy tracisz prawo do określonych benefitów w związku z powrotem do pracy, podjęciem pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu Twoich zarobków. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Industrial Injuries Disablement Benefit

Jeśli jesteś osobą chorą lub niepełnosprawną w wyniku wykonywania określonego rodzaju pracy, możesz ubiegać się o zasiłek dla osób, które ucierpiały w wyniku wykonywanej pracy – Industrial Injuries Disablement Benefit (choroby). Wysokość zasiłku będzie uzależniona od Twojej indywidualnej sytuacji. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Job Grant

Job Grant to jednorazowa, wolna od podatku kwota, którą Ty lub Twój partner możecie otrzymać, jeśli podejmiecie pracę i w związku z tym przestaniecie pobierać benefity. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Independent Living Funds

The Independent Living Fund (ILF) – czyli fundusz na rzecz samodzielnego życia – oferuje dopłaty dla ludzi niepełnosprawnych, mające umożliwić im bardziej samodzielny styl życia. Nowe wnioski o przyznanie ILF nie są już przyjmowane. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Incapacity Benefit

Jeśli nie mogłeś pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności przed 27 października 2008, możesz mieć prawo do pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy (Incapacity Benefit). Od 31 stycznia 2011 roku żadne nowe wnioski o przyznanie Incapacity Benefit nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zamiast tego, możesz wnioskować o Employment and Support Allowance. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Employment and Support Allowance

Employment and Support Allowance zapewnia finansową pomoc ludziom, którzy nie są w stanie pracować z powodu choroby, lub niepełnosprawności. Zapewnia on również spersonalizowaną pomoc osobom, które mogą pracować. Dowiedz się więcej na temat Employment and Support Allowance. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Premiums for disabled people

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i pobierasz zasiłek dochodowy (Income Support) możesz kwalifikować się do pobierania dodatku do zasiłku. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE