Guardian’s Allowance

Guardian’s Allowance czyli zasiłek dla opiekunów to wolna od podatku dopłata dla ludzi, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem nieżyjących rodziców. W niektórych wypadkach możesz kwalifikować się do pobierania zasiłku dla opiekunów w przypadku, w którym nie żyje tylko jeden z rodziców. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Carer’s Allowance

Carer’s Allowance, czyli zasiłek dla opiekunów, to benefit, który ma pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać zasiłek nie musisz być krewnym ani współlokatorem osoby, którą się opiekujesz. Sprawdź, komu przysługuje Carer’s Allowance i jak się o niego ubiegać. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Early Support Programme

Program Early Support („wsparcie na wczesnym etapie”) pomaga skoordynować i ulepszyć usługi, z których korzysta Twoje dziecko i rodzina. Umożliwia on rodzicom i opiekunom aktywniejszy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Direct payments for carers

Wpłaty bezpośrednie (direct payments) to środki wypłacane przez władze lokalne osobom, co do których stwierdzono potrzebę korzystania z usług opieki społecznej. Zazwyczaj możesz je otrzymać, jeśli jesteś opiekunem i masz przynajmniej 16 lat. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Statutory Adoption Pay

Ustawowy zasiłek adopcyjny (Statutory Adoption Pay) to wypłacane przez pracodawcę, cotygodniowe dofinansowanie, które ma za zadanie ułatwić wzięcie urlopu osobie, decydującej się na adopcję. Tutaj dowiesz się między innymi, w jaki sposób wystąpić o zasiłek. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Christmas Bonus

Możesz mieć prawo do otrzymania bonusu świątecznego (Christmas Bonus) – wolnej od podatku kwoty w wysokości £10, wypłacanej jednorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia. Bonus ten jest automatycznie wypłacany osobom, które otrzymują kwalifikujący je do niego benefit w danym tygodniu i które spełniają warunki meldunkowe. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Childcare for a disabled child

Childcare for a disabled child czyli opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, jest w znacznym stopniu podobna do opieki nad każdym innym dzieckiem. Istnieje jednak kilka dodatkowych czynników, które warto wziąć pod uwagę, jak na przykład specjalne nauczanie i potrzeby związane z leczeniem. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje o różnych aspektach takiej opieki. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE