Free bus travel in England for older and disabled people

Osoby starsze i niepełnosprawne, które spełniają odpowiednie warunki, są uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnymi autobusami poza godzinami szczytu w całej Anglii. Dowiedz się czy przysługuje Ci prawo do bezpłatnych przejazdów oraz gdzie i jak korzystać z bezpłatnych przejazdów. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Basic State Pension

Podstawową emeryturę państwową (basic State Pension), powstałą z odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne składek (National Insurance contributions – NICs) możesz otrzymywać od momentu osiągnięcia kwalifikującego Cię wieku . Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tego, w jaki sposób i kiedy możesz otrzymywać emeryturę. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Working Tax Credit

Working Tax Credit to dodatek do przychodów dla osób pracujących. Jest to jeden z dwóch dodatków do przychodów (tax credits). Drugim dodatkiem do przychodów jest Child Tax Credit – dodatek na dziecko. Możesz ubiegać się o przyznanie Working Tax Credit bez względu na wartość posiadanych nieruchomości, wysokość swoich oszczędności oraz niezależnie od tego, czy posiadasz dzieci, czy nie. Working Tax Credit przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach.

Dodatki do przychodów – Tax credits. Dodatek na dziecko dla osób o niskich dochodach – Child Tax Credit (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Cold Weather Payment

Podczas bardzo surowej zimy, koszta ogrzewania mogą znacznie wzrosnąć. Jeśli otrzymujesz pewne benefity, możesz też na każdy bardzo mroźny okres w Twoim miejscu zamieszkania uzyskać dopłatę zimową (Cold Weather Payment). Sprawdź, czy możesz liczyć na pomoc tej zimy. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Warm Front Scheme

Program Warm Front obejmuje ulepszanie ocieplenia i ogrzewania w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi. Program obecnie stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Dowiedz się więcej, m.in. kto może skorzystać z programu i w jaki sposób należy ubiegać się o udział. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Winter Fuel Payment

Jeśli osiągnąłeś wiek kwalifikujący, możesz otrzymać Winter Fuel Payment, który pomoże Ci ponosić koszta ogrzewania w miesiącach zimowych. W latach 2012-2013 dopłata ta może wynieść od £100 do £300, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Tutaj dowiesz się, czy kwalifikujesz się do tego rodzaju dopłaty i jak ubiegać się o jej przyznanie. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Pension Credit

Istnieją dwa rodzaje wyrównań emerytury (Pension Credit). Wyrównanie gwarantowane (Guarantee Credit) dla osób, które osiągnęły minimalny wiek kwalifikujący, oraz wyrównanie oszczędnościowe (Savings Credit), przeznaczone dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Dowiedz się czy jesteś uprawniony do otrzymania wyrównania emerytury oraz jak i kiedy należy ubiegać się o ten rodzaj benefitu. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


The Over 80 Pension

Emerytura po 80-tce (The Over 80 Pension) to emerytura państwowa (State Pension) dla osób, które ukończyły 80 lat i nie są uprawnione do pobierania emerytury państwowej lub jest ona bardzo niewielka. W przeciwieństwie do emerytury państwowej, świadczenie to nie jest zależne od składek na ubezpieczenie National Insurance. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Additional State Pension

Dodatkowa emerytura państwowa (Additional State Pension), zwana także drugą emeryturą państwową (State Second Pension), jest wypłacana przez rząd. Może ona zapewnić Ci dodatkowe pieniądze jako dodatek do podstawowej emerytury państwowej (Basic State Pension). Może się zdarzyć, że Twoja emerytura „wykontraktowuje” Cię z dodatkowej State Pension. Zapoznaj się z innymi informacjami na temat Additional State Pension i na temat tego, czym jest „wykontraktowanie”. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Free TV licences

Jeśli ukończyłeś 75 lat, jesteś uprawniony do darmowego abonamentu telewizyjnego (Free TV Licence). Możesz także zostać zwolniony z opłacania abonamentu, jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba niewidoma lub (jeśli zostaną spełnione określone warunki) w przypadku kiedy mieszkasz w domu opieki, ośrodku opiekuńczo-leczniczym lub domu spokojnej starości. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Direct payments

Direct payments, czyli wpłaty bezpośrednie, są dokonywane przez władze lokalne bezpośrednio na konto osób korzystających z usług opiekuńczych. Zastępuje to system, w którym władze byłyby bezpośrednim dostawcą usług. Dowiedz się, czy możesz otrzymywać wpłaty bezpośrednie, na co możesz je wykorzystać i jak się o nie ubiegać. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Christmas Bonus

Możesz mieć prawo do otrzymania bonusu świątecznego (Christmas Bonus) – wolnej od podatku kwoty w wysokości £10, wypłacanej jednorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia. Bonus ten jest automatycznie wypłacany osobom, które otrzymują kwalifikujący je do niego benefit w danym tygodniu i które spełniają warunki meldunkowe. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Attendance Allowance

Attendance Allowance (AA), czyli zasiłek pielęgnacyjny, to wolny od podatku benefit dla osób, które ukończyły 65 lat i które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE