Widowed Parent’s Allowance

Jeśli jesteś rodzicem, którego współmałżonek lub „civil partner” zmarł, i pobierasz zasiłek (Child Benefit) przynajmniej na jedno dziecko, możesz być uprawniony do pobierania zasiłku dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance, WPA). (więcej…)

Funeral Payments

Jeśli jesteś osobą o niskich dochodach i potrzebujesz pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu, którego planowaniem się zajmujesz, możesz ubiegać się o Funeral Payment, czyli zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez Fundusz Socjalny (Social Fund). Możliwe, że będziesz musiał zwrócić całkowitą lub częściową kwotę zasiłku z majątku zmarłej osoby. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje, między innymi dotyczące sposobu ubiegania się o zasiłek. (więcej…)

Bereavement Payment

Jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł, możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi żałobnej Bereavement Payment. Jest to jednorazowo wypłacana, wolna od podatku kwota w wysokości £2,000. (więcej…)

Bereavement Allowance

Bereavement Allowance to podlegający opodatkowaniu, cotygodniowy zasiłek, o który możesz ubiegać się po tym jak owdowiejesz. Jest on wypłacany przez okres do 52 tygodni po śmierci Twojego współmałżonka lub partnera, z którym pozostawałeś w tzw. „civil partnership”. (więcej…)

War Widow’s or Widower’s Pension

Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych to wolne od podatku świadczenie, do którego możesz być uprawniony, jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Armed Forces), lub w czasie wojny. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL