Widowed Parent’s Allowance

Jeśli jesteś rodzicem, którego współmałżonek lub „civil partner” zmarł, i pobierasz zasiłek (Child Benefit) przynajmniej na jedno dziecko, możesz być uprawniony do pobierania zasiłku dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance, WPA). (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Funeral Payments

Jeśli jesteś osobą o niskich dochodach i potrzebujesz pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu, którego planowaniem się zajmujesz, możesz ubiegać się o Funeral Payment, czyli zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez Fundusz Socjalny (Social Fund). Możliwe, że będziesz musiał zwrócić całkowitą lub częściową kwotę zasiłku z majątku zmarłej osoby. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje, między innymi dotyczące sposobu ubiegania się o zasiłek. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Bereavement Payment

Jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł, możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi żałobnej Bereavement Payment. Jest to jednorazowo wypłacana, wolna od podatku kwota w wysokości £2,000. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Bereavement Allowance

Bereavement Allowance to podlegający opodatkowaniu, cotygodniowy zasiłek, o który możesz ubiegać się po tym jak owdowiejesz. Jest on wypłacany przez okres do 52 tygodni po śmierci Twojego współmałżonka lub partnera, z którym pozostawałeś w tzw. „civil partnership”. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


War Widow’s or Widower’s Pension

Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych to wolne od podatku świadczenie, do którego możesz być uprawniony, jeśli Twój współmałżonek lub „civil partner” zmarł w wyniku pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Armed Forces), lub w czasie wojny. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE