Kalendarz zmian 2012-2016

Już w roku 2010 rząd zapowiedział cięcia w wydatkach socjalnych tak by pomoc socjalna stała się ekonomicznie bardziej realna, sprowadzając całkowitą wielkość wydatków na pomoc socjalną do poziomu £18 mld w latach 2014-2015. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Zmiany w Tax credits

Od 6 kwietnia 2012 wprowadzone zostaną zmiany w w zasadach przyznawania Tax Credits. Obejmują one zmniejszony limit uzyskiwanego dochodu przy ubieganiu się o Child Tax Credit. Rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko przy ubieganiu się o Working Tax Credit zostają objęte nowymi zasadami odnośnie godzin pracy. Podobnie, zmieniają się też zasady odnośnie terminu wstecznego datowania wypłat. Zarówno te jak i wszelkie inne zmiany, a także sposób w jaki mogą one wpłynąć na Twoją sytuację, przedstawione są poniżej.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

(więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Universal Credit (2013)

W listopadzie 2010 roku, pod nazwą „Universal Credit: skuteczna polityka społeczna”, została opublikowana przez rząd biała księga, przedstawiająca plany wprowadzenia w latach 2013/14 powszechnego zasiłku o nazwie Universal Credit. W oparciu o nią, ma zostać wprowadzona ustawa o reformie polityki społecznej – Welfare Reform Bill, która przedstawi postanowienia dotyczące wprowadzenia Universal Credit. Korzystając z dostępnych aktualnie informacji, chcielibyśmy zapoznać wszystkich zainteresowanych z celami Universal Credit i sposobem w jaki ma on działać. (więcej…)


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE