Child Benefit

Child Benefit to wolny od podatku zasiłek, który możesz pobierać na swoje dziecko. Jest on zazwyczaj wypłacany co cztery tygodnie, ale w wyjątkowych wypadkach możesz otrzymywać go co tydzień. Zasiłek jest przyznawany na każde dziecko z osobna. Wniosek może złożyć każda osoba kwalifikująca się do zasiłku, bez względu na wysokość swoich dochodów czy posiadanych oszczędności.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Dla kogo zasiłek?

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za wychowanie dziecka, możesz pobierać na nie zasiłek Child Benefit – nawet jeśli nie jesteś jego rodzicem.
Zasiłek możesz otrzymać nawet na dziecko, które nie mieszka z Tobą, pod warunkiem, że:
• łożysz na jego utrzymanie
• kwota, którą łożysz, jest przynajmniej równa kwocie zasiłku
• osoba, z którą dziecko mieszka, nie pobiera na nie zasiłku

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie zasiłku na to samo dziecko zostanie złożony przez dwie osoby, otrzymać go może tylko jedna z nich.
Child Benefit zazwyczaj przestanie być wypłacany z chwilą ukończenia przez dziecko 16. roku życia, chyba, że kontynuuje ono edukację w zakresie kwalifikującym je do dalszej wypłaty zasiłku. Przykładowo, studia wyższe nie zaliczają się do tej kategorii.

1) Ogólne kryteria przyznania zasiłku

Zasiłek Child Benefit może być wypłacany, jeśli Twoje dziecko:
• nie ukończyło jeszcze 16 roku życia
• jest między 16 a 20 rokiem życia i kontynuuje edukację, w jednej z określonych form kwalifikujących się do przyznania zasiłku
• jest przed 18 rokiem życia i niedawno zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe – w takim wypadku musi ono jednak dokonać rejestracji w celu podjęcia pracy, edukacji lub szkolenia w biurze karier, Connexions, ministerstwie obrony narodowej lub podobnej instytucji

Zasiłek na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat i zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe – Child Benefit for under 18s who leave education or training. Zasiłek na dziecko, które ukończyło 16 lat – Child Benefit once your child is 16 or over. Dowiedz się, przy jakich formach edukacji wypłata zasiłku na dziecko nie zostanie wstrzymana – Find out what types of education or training count for Child Benefit. Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek na dziecko – Find out if you qualify for Child Benefit


Ile możesz otrzymać?

Istnieją dwie stawki zasiłku Child Benefit, przy czym wyższa kwota przysługuje na najstarsze (lub jedyne) dziecko. Zasiłek na najstarsze dziecko wynosi £20.30 tygodniowo, podczas gdy na każde następne dziecko możesz otrzymać £13.40 tygodniowo.
Od 6 kwietnia 2011 kwota zasiłku nie zmieni się przez kolejne 3 lata.

1) Co się stanie w przypadku połączenia dwóch rodzin

Wyższa stawka zasiłku może być przyznana wyłącznie na jedno dziecko. W przypadku połączenia rodzin, wyższy zasiłek zostanie przyznany na najstarsze spośród wszystkich dzieci. W przypadku, gdy zasiłek przysługuje Ci także na inne dzieci, na każde z nich otrzymasz zasiłek w niższej kwocie.

2) Co się stanie w przypadku rozpadu rodziny

W przypadku rozpadu rodziny, otrzymasz zasiłek według wyższej stawki na najstarsze spośród dzieci, na które przysługuje Ci zasiłek. Załóżmy, że masz dwoje dzieci, przy czym jedno z nich zostaje pod Twoją opieką, podczas gdy drugie zamieszkało z Twoim byłym partnerem. W takim wypadku otrzymasz wyższą stawkę zasiłku na dziecko, które mieszka z Tobą. Jeśli Twój partner/partnerka zdecyduje się wystąpić o przyznanie zasiłku na drugie dziecko, otrzyma on/-a także zasiłek w wyższej kwocie. Jednakże w momencie, gdy zdecydujecie się obydwoje wystąpić o przyznanie zasiłku na to samo dziecko, zostanie on przyznany tylko jednemu z Was.

3) Jeśli otrzymałeś nieprawidłową kwotę

Jeśli uważasz, że wypłacona Ci kwota zasiłku jest nieprawidłowa (zbyt wysoka lub zbyt niska), musisz niezwłocznie poinformować o tym Child Benefit Office. Możesz zrobić to przez Internet, korzystając z poniższego linku. Możesz także skontaktować się z biurem telefonicznie, pod numerem Child Benefit Helpline.
Child Benefit Office może udzielić Ci odpowiedzi w specjalnej formie, np. alfabetem Braille’a, w formie nagrania audio lub większą czcionką.

4) Jeśli wypłacono Ci zbyt niską kwotę

Jeśli Child Benefit Office wypłacił Ci zbyt niski zasiłek, zaległa należność zostanie dodana do następnej wpłaty, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany.

5) Jeśli wypłacono Ci zbyt wysoką kwotę

Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś zbyt wysoką kwotę zasiłku (np. nie poinformowałeś biura ds. zasiłku Child Benefit o zmianie sytuacji), możesz zostać poproszony o zwrot nadpłaconej kwoty.

Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek na dziecko – Check if you qualify for Child Benefit. Jak wystąpić o przyznanie zasiłku na dziecko – How to claim Child Benefit. Więcej niż jeden wniosek o przyznanie zasiłku na to samo dziecko – More than one claim for Child Benefit for the same child. Prześlij zapytanie dotyczące zasiłku na dziecko – Send in your Child Benefit query online. Dane kontaktowe infolinii ds. zasiłku na dziecko – Contact details for the Child Benefit Helpline. Dowiedz się więcej o nadpłatach zasiłku na dziecko – Find out about Child Benefit overpayments


Jak wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek Child Benefit może wpływać na każde konto w banku, towarzystwie budowlanym lub specjalne konto oszczędnościowo-inwestycyjne (National Savings & Investments), które akceptuje wpłaty bezpośrednie (Direct Payment). Zazwyczaj jest on wypłacany co cztery tygodnie, ale możesz otrzymywać go co tydzień, jeśli pobierasz zasiłek dochodowy (Income Support), zależny od dochodów zasiłek dla bezrobotnych (income-based Jobseekers Allowance), zależny od dochodów zasiłek dla osób niepełnosprawnych (income-related Employment and Support Allowance), dodatki emerytalne (Pension Credit) lub jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko.


Jak się ubiegać?

Jedynym sposobem wstąpienia o zasiłek na dziecko (Child Benefit) jest wypełnienie wniosku i wysłanie go do Child Benefit Office wraz z aktem urodzenia lub zaświadczeniem o adopcji dziecka. Nie możesz ubiegać się telefonicznie ani przez Internet.

1) Skąd wziąć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko można zdobyć na dwa różne sposoby:
• znajdziesz go w pakiecie „Bounty Pack”, który jest wydawany świeżo upieczonym matkom w szpitalu
• możesz wypełnić wniosek na komputerze, ale w dalszym ciągu musisz przesłać go do Child Benefit Office

Możesz także wydrukować formularz w wersji walijskiej, a następnie wypełnić go odręcznie. W razie problemów z wypełnianiem wniosku w wersji elektronicznej skontaktuj się z infolinią ds. zasiłku na dziecko (Child Benefit Helpline). Jeśli nie uda Ci się zdobyć wniosku, możesz także poprosić o jego przesłanie, dzwoniąc na Child Benefit Helpline. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, zapoznaj się z załączonymi do niego uwagami.

2) Kiedy złożyć wniosek?

Zasiłek na dziecko może zostać wypłacony do trzech miesięcy wstecz od chwili otrzymania przez Child Benefit Office wypełnionego wniosku. Dlatego też, aby należny Ci zasiłek nie przepadł, nie zwlekaj z wystąpieniem o jego przyznanie.
Powinieneś wystąpić o przyznanie zasiłku niezwłocznie po:
• narodzinach dziecka
• zamieszkaniu z Tobą dziecka, które znajduje się pod Twoją opieką
• zaadoptowaniu dziecka, które mieszka razem z Tobą
• rozpoczęciu pokrywania kosztów opieki nad Twoim dzieckiem, które mieszka z inną osobą, pod warunkiem, że osoba ta nie pobiera na nie zasiłku Child Benefit
W przypadku śmierci dziecka musisz złożyć wniosek o przyznanie zasiłku Child Benefit przed upływem trzech miesięcy od jego śmierci.

3) Kto może wystąpić o przyznanie zasiłku?

O zasiłek na dziecko może ubiegać się każdy, kto wychowuje dziecko. Najczęściej, choć nie zawsze, będzie to matka dziecka.

4) Niezbędne dokumenty

Przy składaniu wniosku potrzebny Ci będzie jeden z następujących dokumentów:
• akt urodzenia dziecka
• akt urodzenia dziecka wydawany przy adopcji
• zaświadczenie o adoptowaniu dziecka

Potrzebny będzie dokument w wersji oryginalnej.
W przypadku, gdy nie masz niezbędnych dokumentów, prześlij sam wniosek. Child Benefit Office zwróci się do Ciebie z prośbą o dosłanie dodatkowych dokumentów w późniejszym terminie.
W przypadku dzieci, na które wypłacany już był (Tobie lub innej osobie) zasiłek na dziecko, nie będziesz musiał przesyłać dodatkowych dokumentów.

5) Gdzie należy przesłać wniosek?

Po wypełnieniu wniosku o zasiłek, prześlij go razem z wymaganymi dokumentami na adres:
Child Benefit Office (Washington)
Freepost
NEA 10463
PO Box 133
Washington
NE38 7BR

Pobierz formularz wniosku o zasiłek na dziecko do wypełnienia na komputerze i wydrukowania – Get a Child Benefit claim form to fill in on screen and print out (PDF, 714K). Pobierz walijską wersję wniosku o zasiłek na dziecko do druku – Get a blank Welsh Child Benefit claim form to print out (PDF, 68K) Urząd ds. zasiłku na dziecko – Child Benefit Office. Informacje o zasiłku na dziecko, które zmarło – More about Child Benefit if your child dies. Zasiłek na dziecko a potwierdzenie urodzenia i adopcji – Child Benefit and birth and adoption certificates


Gdy dziecko nie mieszka z Tobą

Jeśli Twoje dziecko zamieszka z inną osobą, możesz w dalszym ciągu pobierać na nie zasiłek przez kolejne osiem tygodni. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli w dalszym ciągu pokrywasz część kosztów utrzymania dziecka.

1) Pierwsze osiem tygodni po wyprowadzce

Jeśli Twoje dziecko wyprowadzi się aby zamieszkać ze znajomym lub krewnym, Child Benefit Office może w dalszym ciągu wypłacać Ci zasiłek Child Benefit przez kolejne 8 tygodni. Okres ten może okazać się krótszy, jeżeli osoba, z którą zamieszkało Twoje dziecko, także wystąpi o zasiłek.

Co się dzieje, gdy dwie osoby złożą wniosek o zasiłek na to samo dziecko – What happens if there is more than one claim for Child Benefit for the same child

2) Po ośmiu tygodniach

Możesz kontynuować pobieranie zasiłku po upływie ośmiu tygodni, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• pokrywasz część kosztów utrzymania i zakwaterowania dziecka
• Twój wkład wynosi przynajmniej tyle, ile pobierany przez Ciebie zasiłek
• osoba, z którą zamieszkało Twoje dziecko nie złożyła w związku z tym wniosku o Child Benefit

3) Rodzaj dopłat brany pod uwagę

Twój wkład nie musi przybierać formy pieniężnej. Pod uwagę brane są także:
• ubrania
• prezenty urodzinowe i gwiazdkowe
• jedzenie
• kieszonkowe

Możesz także dołożyć się do utrzymania dziecka zapewniając mu miejsce zamieszkania. Możesz na przykład:
• przepisać dom na swojego partnera/partnerkę; takie przekazanie może być uznane za cotygodniowe wpłaty w określonej kwocie, jednak wyłącznie po uzgodnieniu z Child Benefit Office
• przekazywać stałą kwotę na pokrycie części kosztów lokum, w którym zamieszkało dziecko

4) Wysokość i częstotliwość wpłat

Twój wkład w utrzymanie dziecka nie może być niższy niż zasiłek Child Benefit, który na nie pobierasz.
Możesz dokładać się do kosztów utrzymania dziecka co tydzień, co miesiąc lub dokonując większej wpłaty na pokrycie dłuższego okresu. Jeśli pominiesz jedną czy dwie płatności w dłuższym okresie czasu, Child Benefit Office może uznać cały ten okres za opłacony.
W przypadku, gdy łożysz na utrzymanie większej liczby dzieci, biuro ds. zasiłku Child Benefit dla celów obliczeniowych rozłoży całkowitą kwotę wpłat równo pomiędzy wszystkie dzieci, chyba że wystąpisz o inne rozwiązanie.

5) Gdy więcej osób dokłada się do utrzymania dziecka

Jeżeli poza Tobą na utrzymanie dziecka łożą także inne osoby (np. Twój partner/partnerka), Child Benefit Office zsumuje wszystkie wpłaty, aby sprawdzić, czy wynoszą one przynajmniej tyle samo, co wypłacany zasiłek na dziecko i żeby móc ustalić, czy w dalszym ciągu możecie ten zasiłek otrzymywać.
Należy pamiętać, że zasiłek na to samo dziecko może być wypłacany w tym samym czasie tylko jednej osobie, dlatego lepiej ustalcie wcześniej, które z Was będzie go pobierać.

6) Alimenty zasądzone lub uzgodnione

Może się zdarzyć, że płacisz alimenty w wyniku nakazu sądowego, własnego zobowiązania lub umowy z byłym partnerem lub partnerką.
Z punktu widzenia Child Benefit Office wpłaty te są uwzględniane jako wkład w utrzymanie dziecka. Jednak w przypadku, gdy umowa lub nakaz sądowy nie wspominają o kosztach utrzymania dziecka, alimenty takie będą uznane jako płatności na rzecz osoby, pod której opieką znajduje się dziecko i w takim wypadku nie będą liczyły się jako dopłaty do jego utrzymania.
Child Benefit Office może potraktować Twoje wpłaty jako dokładanie się do utrzymania dziecka, jeśli łożysz na jego utrzymanie, a zasądzone alimenty wypłacasz osobie, z którą dziecko nie mieszka. Może się tak stać w następujących przypadkach:
• jeśli upewnisz się, że pieniądze są przekazywane są osobie lub instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem
• przekażesz pieniądze bezpośrednio osobie, która zajmuje się dzieckiem

7) Informowanie Child Benefit Office o zaniechaniu wpłat

Masz obowiązek poinformować Child Benefit Office o zaniechaniu wpłat na rzecz dziecka. Możesz to zrobić, korzystając z formularza elektronicznego znajdującego się pod poniższym linkiem lub telefonując na infolinię Child Benefit Helpline.
Child Benefit Office sprawdzi, czy w dalszym ciągu będziesz mógł pobierać zasiłek na dziecko.

Co się dzieje w przypadku, gdy więcej osób wystąpi o zasiłek na to samo dziecko – What happens if there is more than one claim for Child Benefit for the same child. Poinformuj Child Benefit Office, że przestałeś łożyć na utrzymanie dziecka, korzystając z elektronicznego formularza – Tell the Child Benefit Office online you have stopped contributing to your child’s upkeep. Dane kontaktowe infolinii ds. zasiłku na dziecko – Contact details for the Child Benefit Helpline. Stawki zasiłku na dziecko – Child Benefit rates. Sprawdź, czy przysługują Ci dodatki tax credit na dziecko? – You have children: can you get tax credits for them? Zasiłek na dziecko, które nie mieszka z Tobą – Child Benefit if your child lives with someone else. Zasiłek na dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczej – Child Benefit if your child is in care. Zasiłek na dziecko znajdujące się w szpitalu lub hospicjum – Child Benefit for children in hospital or residential care


Jedno dziecko, kilka wniosków

Jeśli Ty i inna osoba obydwoje złożycie wniosek o zasiłek na to samo dziecko, zostanie on przyznany tylko jednemu z Was. Powinniście uzgodnić między sobą, która osoba powinna otrzymywać zasiłek. Może zdarzyć się tak, że osoba która pokrywa część kosztów utrzymania dziecka będzie także chciała ubiegać się o zasiłek. Może się tak stać na przykład jeśli dziecko:
• mieszka z krewnym, ale Ty łożysz na jego utrzymanie
• mieszka z Tobą, ale partner nie mieszkający z Tobą dokłada się do utrzymania dziecka
• spędza część tygodnia z Tobą, a część z inną osobą

Jeśli zarówno Ty, jak i inna osoba chcecie złożyć wniosek o zasiłek na dziecko, najlepiej będzie, abyście uzgodnili między sobą, kto powinien to zrobić. Przeważnie Biuro ds. Zasiłków Dziecięcych (Child Benefit Office) wypłaca zasiłek osobie, z którą dziecko mieszka. Zazwyczaj uznaje się też, że dziecko mieszka z Tobą, nawet jeśli przebywa ono gdzie indziej przez krótki okres czasu, pod warunkiem, że jest to nie więcej niż 56 dni w okresie 16 tygodni.
W niektórych wypadkach możesz nie wiedzieć o drugim wniosku, dopóki Child Benefit Office nie poinformuje Cię pisemnie o jego otrzymaniu. Child Benefit Office nie może udzielić Ci informacji o tym, kto złożył drugi wniosek. Jednak jeśli wiesz, kto jeszcze złożył wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko, powinniście – jeżeli to możliwe – zdecydować między sobą, kto powinien otrzymywać zasiłek. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie wniosku, musisz niezwłocznie poinformować o tym Child Benefit Office. Jeśli nie potraficie zdecydować, komu należy się zasiłek i każde z Was w dalszym ciągu chce się o niego ubiegać, Child Benefit Office podejmie ostateczną decyzję o tym komu przyznany zostanie zasiłek. Jeśli zdecydujecie, że zasiłek otrzyma druga osoba, zasiłek przestanie być Ci wypłacany.

Zasiłek na dziecko, które nie mieszka z Tobą – Child Benefit if your child lives with someone else


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Gdy nie możecie się zdecydować

Jeśli nie jesteście w stanie podjąć decyzji o tym, kto powinien otrzymać zasiłek na dziecko i wniosek złożysz zarówno Ty, jak i druga osoba, Child Benefit Office podejmie decyzję o przyznaniu zasiłku jednemu z Was. Określonym osobom zasiłek zostanie przyznany w pierwszej kolejności. Biuro kieruje się następującą kolejnością:
• osoba, z którą dziecko mieszka
• żona, jeśli mąż i żona mieszkają razem
• rodzic ma pierwszeństwo przed osobą nie będącą rodzicem
• matka, jeśli rodzice nie będący małżeństwem mieszkają razem

Decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko nie musi być taka sama jak w przypadku dodatków „tax credit”, jeśli takie otrzymujesz.


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli nie zadowala Cię decyzja podjęta przez Child Benefit Office odnośnie tego, komu przyznany zostanie zasiłek, możesz poprosić o podanie przyczyn podjęcia określonej decyzji.

Problemy z zasiłkiem na dziecko: od czego zacząć? – Problems with your Child Benefit: where to start?


Brak pracy lub zatrudnienie na niepełny etat

Może się zdarzyć, że Ty lub Twój partner nie pracujecie przez liczbę godzin wystarczającą do opłacenia pełnych składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions, NICs). W takim przypadku lepiej będzie, żeby ta właśnie osoba pobierała zasiłek na dziecko, gdyż może jej to pomóc zabezpieczyć swoje prawo do emerytury państwowej (State Pension).

W jaki sposób pobieranie zasiłku na dziecko może zabezpieczyć Twoją emeryturę państwową? – How claiming Child Benefit can protect your State Pension


Przeniesienie zasiłku na inną osobę

Jeśli chcesz, aby zasiłek na dziecko został przyznany innej osobie, będziesz musiał poinformować Child Benefit Office o tym, że:
• nie chcesz już otrzymywać zasiłku na dziecko
• chcesz, aby zamiast Ciebie otrzymywała go inna osoba, która będzie musiała złożyć nowy wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko

Możesz poinformować Child Benefit Office, że nie chcesz już pobierać zasiłku na dziecko w każdej chwili. Będziesz jednak musiał poinformować ich o tym najpóźniej między 7 kwietnia a 30 czerwca, jeśli chcesz, aby ktoś inny mógł dzięki temu zabezpieczyć swoją emeryturę. Jeśli poinformujesz Child Benefit Office po tym okresie, druga osoba straci cały rok zabezpieczenia emerytury państwowej. Jeżeli w późniejszym okresie zmienisz zdanie, zawsze możesz złożyć nowy wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko.

W jaki sposób pobieranie zasiłku na dziecko może zabezpieczyć Twoją emeryturę państwową – How claiming Child Benefit can protect your State Pension


Jeśli sytuacja uległa zmianie

Musisz niezwłocznie poinformować Child Benefit Office o jakiejkolwiek zmianie Twojej sytuacji, na przykład jeśli Twoje dziecko zamieszka z inną osobą.

Zasiłek na dziecko: jakie zmiany należy zgłaszać? – Child Benefit: which changes you need to report ?


Jeśli mieszkasz w UK od niedawna

Jeśli przeprowadziłeś się do Wielkiej Brytanii z zagranicy w dalszym ciągu może przysługiwać Ci zasiłek Child Benefit, jednak musisz w tym celu spełnić kryteria „rezydenta”.

1) Komu przysługuje zasiłek?

Aby móc pobierać zasiłek na dziecko, przeważnie musisz spełnić następujące warunki:
• wraz z dzieckiem fizycznie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii
• musisz być stałym mieszkańcem (ordinarily resident) Wielkiej Brytanii
• posiadać prawo stałego pobytu (right to reside) na terenie Wielkiej Brytanii
• odpowiadać za opiekę nad dzieckiem, które mieszka z Tobą

2) Obecność w Wielkiej Brytanii

Przeważnie, aby móc pobierać zasiłek, zarówno Ty, jak i dziecko, musicie fizycznie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii. Możesz jednak w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek, jeśli opuszczasz kraj na krótko, np. wyjeżdżając na wakacje.

3) Stałe zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

Aby otrzymać Child Benefit zazwyczaj musisz posiadać status tzw. ordinarily resident w Wielkiej Brytanii. Przeważnie oznacza to, że:
• Twoje główne miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii
• postanowiłeś zamieszkać i ułożyć sobie życie tutaj
• opuszczasz kraj na krótko – np. w ramach wyjazdów wakacyjnych

Child Benefit Office zadecyduje, czy masz status rezydenta, po zapoznaniu się z Twoją sytuacją.

4) Ordinarily resident – przykład

Aleksy wraz z żoną i synem przeprowadzili się na stałe z Polski do Wielkiej Brytanii. Aleksy prowadzi własną działalność jako przedsiębiorca budowlany, a jego syn uczęszcza do lokalnej szkoły.
Ponieważ rodzina ma tutaj swój dom i postanowiła na stałe osiąść w Wielkiej Brytanii, jej członków uznaje się za rezydentów (ordinarily resident) i mogą oni ubiegać się o Child Benefit.

5) Prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii

Aby móc pobierać Child Benefit musisz mieć prawo stałego pobytu (right to reside) w Wielkiej Brytanii. Prawo to mają automatycznie osoby, które:
• posiadają obywatelstwo brytyjskie
• pochodzą z Wysp Normandzkich
• pochodzą z Wyspy Man
• pochodzą z Irlandii

Osobom z innych krajów prawo to przysługuje na zasadach przedstawionych w poniższej tabeli.

Kraj pochodzenia Zasady przyznania prawa stałego pobytu
Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja Jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
• jesteś zatrudniony lub samozatrudniony w Wielkiej Brytanii
• aktywnie poszukujesz pracy i dokonałeś rejestracji w Jobcentre Plus
• jesteś w stanie sam się utrzymaćPrawo stałego pobytu przysługuje Ci także, jeśli któryś z powyższych warunków dotyczy osoby, na której utrzymaniu pozostajesz (np. Twojego partnera lub partnerki)
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry Jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
• jesteś zatrudniony lub samozatrudniony w Wielkiej Brytanii
• aktywnie poszukujesz pracy i jesteś w stanie utrzymać się bez pobierania zasiłków takich jak Income Support, związany z dochodami Employment and Support Allowance czy zależny od dochodów Jobseeker’s Allowance
• jesteś zarejestrowany w Jobcentre Plus i pracowałeś w Wielkiej Brytanii przynajmniej przez 12 miesięcy zanim zostałeś bezrobotny – jeśli część tego 12-miesięcznego okresu przypada na okres przed 1 maja 2011, konieczne jest zarejestrowanie tego zatrudnienia w ramach Home Office Worker Registration Scheme (Program Rejestracji Pracowników) w tym okresie
Bułgaria, Rumunia Jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
• przed podjęciem pracy zdobędziesz dokument autoryzacji zatrudnienia (worker authorisation document)
• jesteś samozatrudniony w Wielkiej Brytanii
• przybyłeś do Wielkiej Brytanii w ramach programu Highly Skilled Migrants Programme i posiadasz certyfikat rejestracji
• aktywnie poszukujesz pracy i jesteś w stanie utrzymać się bez pobierania zasiłków takich jak Income Support, związany z dochodami Employment and Support Allowance czy zależny od dochodów Jobseeker’s Allowance
• jesteś zarejestrowany w Jobcentre Plus i pracowałeś w Wielkiej Brytanii przynajmniej przez 12 miesięcy zanim zostałeś bezrobotny, przy czym zatrudnienie to musi być zarejestrowane w Home Office
Inny kraj Jeśli posiadasz zezwolenie na stały pobyt w Wielkiej Brytanii

Zasiłek na dziecko w przypadku Twojego niedawnego przyjazdu do Wielkiej Brytanii – New arrivals to the UK and Child Benefit


Adopcja i rodzice zastępczy

Jeśli adoptujesz dziecko lub zdecydujesz się na bycie rodziną zastępczą (fostering), może przysługiwać Ci zasiłek na dziecko. Jeżeli jednak otrzymujesz wsparcie finansowe władz lokalnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania dziecka, zazwyczaj nie będziesz mógł pobierać zasiłku Child Benefit.

1) Jeśli planujesz adoptować dziecko

Jeśli planujesz adoptować dziecko, powinieneś złożyć wniosek o zasiłek Child Benefit jak najwcześniej. Nie musisz czekać, aż procedura adopcyjna dobiegnie końca, a w niektórych przypadkach będziesz mógł pobierać zasiłek nawet w okresie przed adopcją.
Narodowość adoptowanego dziecka nie ma wpływu na Twoje prawo do zasiłku.

2) Jeśli jesteś rodzicem zastępczym

Jako rodzic zastępczy (foster parent) możesz pobierać zasiłek Child Benefit, pod warunkiem, że władze lokalne (lub Health and Social Services Board w Irlandii Północnej) nie przekazują Ci środków na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania dziecka.
W przypadku, gdy nie jesteś pewny, czy możesz pobierać zasiłek, skontaktuj się z Child Benefit Office, korzystając ze znajdującego się pod poniższym linkiem formularza elektronicznego lub zadzwoń na infolinię ds. zasiłku na dziecko.

3) Jeśli opiekujesz się dzieckiem znajomego lub krewnego

Child Benefit może przysługiwać Ci także, jeżeli opiekujesz się cudzym dzieckiem w ramach nieformalnej umowy. Nie możesz jednak wystąpić o zasiłek, jeśli władze lokalne dopłacają do utrzymania lub zakwaterowania dziecka. Żeby dowiedzieć się, czy zasiłek Ci przysługuje, skontaktuj się z infolinią Child Benefit Helpline.
Zanim wystąpisz o zasiłek, uzgodnij to z osobą, której był on dotychczas wypłacany (może to być np. rodzic dziecka), pamiętając, że Chld Benefit na to samo dziecko nie może być pobierany przez kilka osób równocześnie.
W przypadku, gdy jedno lub oboje rodziców dziecka zmarło, może przysługiwać Ci także specjalny zasiłek dla opiekunów – Guardian’s Allowance.

Wyślij przez Internet zapytanie dotyczące zasiłku na dziecko w rodzinie zastępczej – Send your query online about fostering and Child Benefit. Dane kontaktowe infolinii ds. zasiłku na dziecko – Contact details for the Child Benefit Helpline. Dowiedz się więcej o zasiłku dla opiekunów – Find out about Guardian’s Allowance. Zasiłek na dziecko dla rodziców adopcyjnych lub zastępczych – Child Benefit if you adopt or foster a child


Gdy pracujesz lub mieszkasz za granicą

Jeśli mieszkasz lub pracujesz za granicą, wciąż może przysługiwać Ci brytyjski zasiłek na dziecko lub zasiłek wypłacany przez państwo, w którym mieszkasz lub pracujesz.

Zasiłek na dziecko dla osób mieszkających lub pracujących za granicą – Child Benefit if you’re living or working abroad.


Śmierć dziecka

Jeśli Twoje dziecko zmarło i chcesz pobierać na nie zasiłek, musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od daty jego śmierci. Zasiłek będzie wypłacany do ośmiu tygodni po jego śmierci.

Więcej informacji o zasiłku na dziecko w przypadku jego śmierci – More about Child Benefit if your child dies


Gdy rodzice dziecka nie żyją

Jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które straciło jednego lub obydwoje rodziców, możesz kwalifikować się do pobierania zasiłku dla opiekunów zastępczych (Guardian’s Allowance) i zasiłku na dziecko (Child Benefit).

Dowiedz się więcej o zasiłku dla opiekunów zastępczych – Find out about Guardian’s Allowance


Jeśli wciąż masz wątpliwości

Jeśli wciąż nie jesteś pewny, czy się kwalifikujesz, infolinia Child Benefit Helpline działa między 8:00 a 20:00, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem pierwszego i drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Jeżeli dzwonisz z Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z infolinią pod numerem 0845 302 1444. Połączenie tekstowe: 0845 302 1474. Jeśli wolisz rozmawiać po walijsku, możesz zadzwonić pod numer 0845 302 1489, jeśli zaś dzwonisz spoza Wielkiej Brytanii: 44 161 210 3086.

Jeśli masz problem z językiem angielskim, dzwoniąc na infolinię Child Benefit Helpline możesz poprosić o polskiego tłumacza.


Przydatne linki

Pomoc w wypełnieniu wniosku o zasiłek na dziecko – Help with the Child Benefit claim form. Zasiłek na dziecko: kiedy oczekiwać pierwszej wpłaty – When to expect your first Child Benefit payment. W jaki sposób pobieranie zasiłku na dziecko pomaga zabezpieczyć Twoją emeryturę – How claiming Child Benefit can protect your State Pension. Czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku na dziecko? – Child Benefit: do you qualify?. Dowiedz się więcej o zasiłku dla opiekunów zastępczych – Find out about Guardian’s Allowance. Zasiłek na dziecko kontynuujące edukację – Child Benefit if your child is in further education or training. Zasiłek na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, ale zakończyło edukację – Child Benefit for under 18s who leave education or training. Jak ubiegać się o Child Benefit? – How to claim Child Benefit ?


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Przydatne dane kontaktowe

Dane kontaktowe organizacji związanych z finansami, podatkami i benefitami – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.04.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


66 komentarzy do “Child Benefit”

 1. Misia pisze:

  Witam złożyłam aplikacje Child benefit w marcu i minęło już pół roku i nadal nie mam pieniążków Ciągle dzwoniąc mówią że odzwonia i nadal nic co robić.

 2. Elzbieta Witkowska pisze:

  Witam serdecznie. Jak mogę zmienić osobę do pobierania Child Benefit??? Mój mąż od 10 lat pobiera na siebie Child Benefit i ciągle jest u nas problem o te pieniądze… Czy ja jako matka mogę wstrzymać te zlecenie na konto męża i upoważnić siebie do odbioru tych pieniędzy??? … Dziękuje za informacje…Z Poważaniem Elzbieta

 3. Adam pisze:

  Witam. A ja mam takie pytanie.Moj syn byl 6 lat w Anglii u swojej ,, mamy ” . Teraz od dwóch lat jest ze mną w Polsce , matka nie placi alimentów.Gdzie moge sie dowiedziec czy ona pobiera w Anglii zasilek ns syna i czy mojemu synowi tez nalezy sie taki zasilek bedąc w Polsce. Prosze o pomoc

 4. zbyniall pisze:

  dzien dobry mam pytanie gdzie moge sie zglosic i czy sa jakies numery zeby porozmawiac po polsku chodzi o benefit child dostalem pismo ze musze zwrocic pewna czesc benefit child gdyz moja zona pobierala zasilek pielegnacyjny na dziecko niepelnosprawne czy wogle musze go zwrocic?

 5. Dominika pisze:

  Witam mam problem tego typu że ja w Polsce nie mogę uzyskać świadczeń bo ojciec którego dziecko nie zna przebywa w Anglii i może tam pobiera na dziecko którego nawet nie widział ma oczy jakiś obłed że tak latwi można dostać kasę na dziecko którego się nie zna i na które ma odebrane prawa rodzicielskie

 6. Marta29 pisze:

  witam. Może ktoś się orientuje co można zrobić w takiej sytuacji. syna wychowuje od ur sama ,ojciec wyjechał 8 lat temu do wielkiej Brytanii i prawdopodobnie pobierał tam zasiłki na syna .Pieniążków ja nie utrzymywałam od niego na utrzymywanie syna nawet nie wiedziałam ze pobiera co kolwiek. Ja pobierałam ciągle w Polsce i mam również wypłacane z funduszu alimenty. Teraz mam prowadzoną sprawę marszałka i z ich informacji które uzyskałam że to ja będę musiała zwrócić wszystkie pieniążki które pobrał ojciec syna i jemu zostaną przyznane zasiłki.Ponieważ on pracuje a ja nie ale skoro nie wywiązuje się w płaceniu alim. i ma ograniczone władze rodzicielskie to jakim prawem .Może ktoś pomoże co można z tym zrobić ? pozdrawiam

 7. kasia pisze:

  Zwracam się z prośba o pomoc w ustaleniu pobierania zasiłku rodzinnego przez byłego męża . Chciałabym pobierać zasiłek w Polsce ponieważ bardzo pogorszyła się moja sytuacja finansowa. Papiery na pobranie zasiłku wysyłałam do Szkocji ok 6lat temu . Do dzisiaj nie uzyskałam informacji ani też żadnych pieniędzy od byłego męża. Karalne jest pobieranie zasiłku przez obojga rodziców dlatego proszę o informacje czy takowy był pobierany . Mąż nie wywiązuje się z płacenia alimentów i drwi sobie z nas ,że z pobieranego zasiłku dokładał sobie na swoje utrzymanie.
  Z góry dziękuje

 8. dora80 pisze:

  child benefit

 9. natalia pisze:

  mam pytanie jak dziecko urodzilo sie w uk a ja mieszkam z corka w polsce czy naleza sie jej chil benefit ?

 10. Ania pisze:

  Witam mam pytanie jestem z mezem po rozwodzie od 6 lat on przebywa w irlandii sam a ja z dzieckiem w polsce on pobiera 140 euro rodzinnego i nie daje mi pieniedzy bo twierdzi ze mi sie nie naleza czy ma do tego prawo?czy moge zadac zwrotu?

  • kasia pisze:

   witaj. Mogę wiedzieć jak rozwiązałaś ten problem Aniu? jestem w takiej sytuacji i znikąd nie mogę dostać pomocy.

 11. Emilka pisze:

  Mam pytanie dotyczące Chile benefit.Jestem w UK 8 lat i dopiero 2miesiace temu do wiedziałam się ,ze mi się należą pieniądze na 3dzieci.I pytanie czy mogę ubiegać się o zwrot pieniedzy tych zaległych lat?dzieki

 12. Agnieszka Wójcik pisze:

  Mam pytanie moje dziecko poszło na studia w Anglii na które państwo przyznało kredyt studencki, czy w tej sytuacji możliwe jest że Child benefit został wstrzymany.?dziękuję

 13. Polka pisze:

  A jak jest z ilością dzieci?
  Bo ktoś usilnie mówi, twierdzi, że w UK zasiłki wypłacają tylko na 3 dzieci, a na 4,5 i kolejne już nie….
  Więc jak to jest po prawdzie ?????
  Proszę o wszelkie info…..bo mnie to nurtuje bardzo.

 14. pytajka pisze:

  Jezeli zyje sie z paartnerem ale nie biologicznym ojcem dZiecka czy mozna zlozyc benefity na samotna matke? Gdyz partner nie jest odpowiedzialny by finansowac nie swoje dziecko?

 15. MarMor pisze:

  Pomocy !!!! Potrzebuje , mam taka sytuacje , przez caly moj pobyt w Angli moja zona mieszkala W Polsce to bylo jakiesz 10 lat Pobierm na dziecko child benefit , nie mieszkalem z zona bo nie formalnie jestesmy w separacji ale formalnie jestesmy w malzenstwie tyle ze mieszkamy osobno , nawet jak przyjezdzalem do Poski to nie spalem ani nie mieszkalem u niej Tylko u rodzicu , Lecz za pieniadze ktore dostawalem oplacalem szkole dziecka wycieczki , ubior dostawala pieniadze itp , nastepnie zonaz dzieckiem na ktory biore benefit postanowila na wlasna reke przyjechac do angli i juz tu jest pracuje do 3 miesiecy w innym miescie nadal nie mieszka razem i nie bedziemy mieszkac , jeszcze dodam ze co miesiac przelewam do 10 lat alimenty na dziecko w wysokosci 1000 zl i nie przegapilem ani jednego miesiaca ,teraz nie wiem co mam robic czy przepisac na nia czy moze brac dalej benefit i odsylac na jej konto pieniadze z zatytulowaniem child benefit na dziecko i podopisac imie dziecka Prosze o pomoac !!!!

 16. Agnieszka pisze:

  Witam,
  zmieniłam adres do korespondencji i nie zgłosiłam wcześniej w CHB, przestali mi wypłacać zasiłek, przesłałam nowy adres ale brak info z ich strony oraz wciąż brak wpłat. Nie wiem do kogo obecnie się zwrócić.Prośba o pomoc

 17. Czubak Katarzyna pisze:

  Witam,jestem po rozwodzie a mój ex pobiera benefity na dzieci, alimenty mam z funduszu bo nie płaci alimentów i nie przekazuje benefitów ktore pobiera w anglii. Prosze o pomoc!!!!

 18. rafal pisze:

  Pytanie. Czy zwracaja orginalny akt urodzenia czy nie bo mnie nie zwrocili i nie wiem ale troche mnie to martwi prosze o pomoc . pozdrawiam

  • Peters pisze:

   Mi zwrócili,starałem od grudnia 2014 roku,do tej pory czekam,ostatńi list wysłałem w maju 2015 roku.

   • Emilka pisze:

    Czy mógł byś powiedzieć co mam od podstaw zrobić typu, jaki wniosek co napisać itd będę wdzieczna

 19. Lara pisze:

  Witam, Czy CHB przysługuje na dziecko, które po rozwodzie rodziców wróciło z matką do PL? Matka mieszka i pracuje w PL. Aktualnie tylko ojciec dziecka mieszka i pracuje na terenie UK.

 20. lukas pisze:

  witam gdzie znajde wzor do wypelnienia child benefit claim??

 21. Slaw pisze:

  jaka kwota przyslguje ??

 22. Laura pisze:

  Mam pytanie. Jestem z moim partnerem, i mamy razem syna. Ma on moje nazwisko, nie planujemy wziąć ślubu. Partner pracuje od pół roku w Wielkiej Brytanii. Chciałby ściągnąć nas do siebie. Czy w kwestii zasiłku na dziecko konieczna jest zmiana nazwiska z mojego na ojca?

 23. Asia pisze:

  Mam pytanie
  Mieszkam 8 lat w angli .Maz pracuje i pobiera child benefis na dzieci
  Chcielibyśmy przepisać je na mnie z tym ze nigdy nie byłam nigdzie zatrudniona i nigdy nie poszukiwałem pracy Zajmowałam sie dziećmi
  Czy moge przepisać go na siebie ?

 24. Emil Wisniewski pisze:

  Taka sytuacja.
  Czy mogę ubiegać sie o child benefit nie mając NIN? Jestem zatrudniony w niemieckiej firmie która wysłała mnie na 2 letni kontrakt do Szkocji. Firma powiedziała, ze nie musze ubiegać sie o NIN bedac w UK. Dodam, ze podatki płace w Szkocji.

 25. Ula pisze:

  Witam,

  Czy trzeba przetłumaczyć aktu urodzenia dziecka na język angielski by starać się o Child Benefit?

 26. ania pisze:

  Witam,mam taki pytanie odnośnie zasiłku rodzinnego,który mam wstrzymany os września 2013 r. Okazało się,że ojciec mojego dziecka,który przebywa na terenie Wielkiej Brytanii ,ubiega się o wypłatę Childs Benefits. Jest to dla mnie o tyle śmieszny temat ,iż powiedziano mi ,że w pierwszej kolejności wypłata zasiłku należy się jemu,ponieważ jestem osobą bezrobotną. Dodam jeszcze ,iż syn w tej chwili ma 10 lat,a ojciec ubiegający się o zasiłek syna na oczy nie widział. Pomóżcie co w takiej sprawie można zrobić,ponieważ uważam jego wniosek za bezpodstawny,czy w tej kwestii pomoże przekazanie sprawy do radcy prawnego?. Z góry dziękuję za odpowiedź

 27. Magdalena pisze:

  wtrzymali nam tax credit i work credit

 28. Karol pisze:

  Swietna strona. Bardzo profesjonalne podejście do tematu. Jestem w pełni zadowolony z zawartych informacji. Widać włożone serce w prace. Doceniam i dziękuję :) pozdrawiam

 29. lukasz pisze:

  dziekuje za pomoc dzieki waszej stronie zlozylem wniosek o child benefit i udalo sie zalatwic to w dwa tygodnie po narodzinach dziecka super ze jestescie naprawde polecam ta strone!!!

 30. kokoszka pisze:

  Mój mąż przebywa w Wielkiej Brytani tam pobiera zasiłek ale ja wolałabym otrzymywać wpłatyw Polsce,poniewaz jesteśmy po rozwodzie i nie jestem pewna czy przesyła mi całą kwotę. co powinnam w tym przypadku zrobić.

 31. Oli pisze:

  Witam
  Chyba zaszla jakas pomysla w wazych wyliczeniach. Kwota otrzymywana to 81,3 funta miesiecznie.

  81,2 x 12 miesiecy = 974,4
  974,4 / 52 tygodnie = 18.73funta tygodniowo

  Nie jest wiec tak jak piszecie ze 20,3 funta tygodniowo,

  Byloby tak gdyby miesiac mial 4 tygodnie a rok 48 tygodni.

  Pozdrawiam

 32. olga pisze:

  jezeli jest malzenstwo i partner wezmie chb na pierwsze f20,30, a jego partnerka gdy urodzi drugie dziecko wezmie chb na siebie to wtedy ile dostanie? f13,40 czy f20,30?

 33. SamotnaMatkaPolska pisze:

  Szkoda tylko,że nie jest dokładnie sprawdzane jak ChB pobiera „tatuś” mieszkający w GB i wydaje na wóde zamiast wysyłać swojemu dziecku do Polski, przez to mają na wyspach Polaków za „Polaczków” bo pełno tam takich degeneratów

 34. ola pisze:

  do męża przyjechałam z dwoma synami we wrześniu 2010r. w październiku wysłaliśmy wniosek o child benefit. do kwietnia 2011r. systematycznie musieliśmy odpowiadać na te same pytania co były umieszczone we wniosku .od kwietnia podczas rozmów telefonicznych mówią nam że otrzymali nowe informacje (jakie nie mówią) i trzeba czekać kolejne 4 miesiące . Ile będziemy czekać? pewnie jeszcze długo :(

 35. Dorota pisze:

  To nie jest tak w rzeczywistości jak piszą wyżej ja czekam na child benefit już 62 tydzień i tylko obiecują, że zadzwonią w ciągu 5-ciu dni roboczych,a w rzeczywistości nikt nie dzwoni już od miesiąca, nie słuchajcie tego co mówią bo to same kłamstwa

 36. Karolina pisze:

  Witam! chcialam zapytać o jedną rzecz, moze ktos byl w podobnej sytuacji jak moja i odpowie mi na pytanie.

  We wrzesniu ubieglego roku zlozylam wniosek na Child Benefit. Przylecialam do UK z córą w sierpniu. Ropoczelam prace we wrzesniu – w listopadzie uzyskalam Home Office. 2 dni temu dostalam decyzje z departamentu o przyznanym Beneficie ale z datą 15 listopada ! CZYLI DATA UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRACE. Liczylam na to ze dostane zasilek wyrównany do sierpnia. W PL ostatni zasilek rodzinny odebralam w lipcu.

  JEsli ktos cos wie. proszze o odpowiedz :) czy Home Office ma znaczenie przy Zasiłku ChB ?

 37. joaska pisze:

  Czesc dostaje rodzinne w Anglii ale chcialabym sie dowiedziec czy co roku trzeba im wysylac jakies papiery?Aby dostawac dalej rodzinne.

 38. darko75 pisze:

  czekam na benefity już około 2 lat cały czas trwa wymiana pism czy można to jakoś przyspieszyć??

 39. kala pisze:

  mam pytanie w wiec chcemy strac sie o child tax credit ale nie wiem skad wziaść papiery a u nas reweniu zamkniete a zeby sie z kims porozumiec to potrzebujemy polskiego tłumacza wiec nie wiem co mamy zrobic prosze o pomoc

  • admin pisze:

   Pytania proszę zadawać na forum

  • ada pisze:

   witam. Mam tylko jedno pytanie, otrzymalam list z decyzja o przyznaniu mi child benefitu na dziecko, ale niestety nie zwrocili mi akt urodzenia. – czy go zwroca?

   • admin pisze:

    Pytania zadajemy na Forum

    • michu pisze:

     Witam. moze ktosSmi pomoże. opisze w skrocie moja sytuacje. Bylem z dziewczyna 5 lat,mamy syna, razem z nią i dzieckiem wyjechalismy do UK. Po trzech tygodniach mnie zdradziła, ona została w Londynie, ja wrociłem do Polski. nie mam przysądzonych alimentów, ale płace dobrowolnie 400 zl. jednak w marcu wyjezdżam do UK do mojej siostry. Ona o tym jeszcze nie wie i obecnie straszy mnie że pójdzie do sadu w Polsce o wyższe alimenty, bo Ją utrzymanie 5 letniego syna kosztuje 2.000 zl. a 400 zł w Polsce płacą osoby które nie chcą iść do więzienia. Ona na pewno pobiera jakieś benefity, bo nie pracuje od dwóch lat. Może ktoś wie jak to będzie wyglądać jak wyjade do UK? albo jak ja będę w UK, a ona przyjedzie do Polski i pójdzie w Polsce do sądu o alimenty? czy wyjdę na tym „gorzej”?
     I czy jeśli ja jej płace co miesiąc to 400 zł to ona ma prawo pobierać benefity w UK ? bo gdzieś przeczytałem, że powinna o tym poinformować CSA, a ona na pewno tego nie zrobiła.
     Dziękuje za jakąkolwiek pomoc.

 40. dziubek pisze:

  ja na benifit czekalam tylko 3 miesiace jednego syna urodzilam w czewcu w angli a drugi mnial 4 lata i z polski i po 3 miesiacach dali nam rodzinne i dalam syna miedzynarodowy akt urodzenia bez problemow i jeszcze mi wyrownali 3 miesiace w stecz na starszego syna

 41. sandra pisze:

  karina uzyskalas juz ten child benefit bo ja urodzilam zoske 18 grudnia i zlozylam wniosek w styczniu i tez sie czepiaja czemu w polsce rodzilam i syn na ktorego pobieram juz chid benefit czy byl ze mna w polsce jak dlugo i dlaczego 100 pytani do niestety jeszcze nic nieuslyszalam od nich i jetsem ciekawa jak to jest u ciebie w tej chwili?

 42. sandra pisze:

  slyszalam ze jezeli odbiera sie zasilek jakikolwiek child benefit working tax czy child tax i chce sie wyjecha za granice na dluzej niz 13 tyg to maja prawo odebrac ci zasilki slyszal ktos o czyms podobnym?

 43. karina pisze:

  Urodziłam dziecko w polsce i przyjechalam z powrotem do angli z dzieckiem ,mąz złożył papiery dwa miesiace po urodzeniu dziecka wysłał akt urodzenia polski oraz tłumaczenie przysięgłe tego aktu .ale niestety im to nie wystarczyło.Niestety paszport zastał dosłany jak przyjechaliśmy do angli ,ale to niestety nie koniec.Ciagle czegos chca a dlaczego byłam w polsce ,a może separacja z mężem ,może rozwod i dzwoniliśmu kilka razy ,że nic z tych rzeczy że jasteśmy razem a ciagle swoje 100 pytan i tak już się ciagnie prawie 8 miesiecy i każa czekac oni maja czas pozdrawiam CZEKAM DALEJ

 44. jarek pisze:

  Od dwoch lat mam problem zeby uzyskac zasilek na dziecko.Wypełnilem tony papierów i nadal nic. Macie moze adres internetowy do składania skarg, mam juz dosyc dzwonienia!
  Pozdrawiam

 45. szkutnik dariusz pisze:

  ok jestem zadowolony z tej informacji

 46. Monika85 pisze:

  Faktycznie stronka jest super,wszystko jasno i rzetelnie wytłumaczone.My z mężem już ponad rok czasu czekamy na child benefit i ciekawe jak długo jeszcze bedziemy…:(

 47. Marcin pisze:

  Dziękuje
  SUPER STRONKA

 48. martynas pisze:

  jak długo trzeba czekać na odpowiedz z Child Benefit

  • admin pisze:

   Pytania tego typu proszę zadawać na forum

  • tyska pisze:

   Jesli z pochodzenia jestes anglikiem czas oczekiwaniwania jest krotszy ok 4 tygodni natomiast jesli jestes polakiem mozesz poczekac nawet do 26 tygodni. Taka informacje uzyskalam dzis dzwoniac na helpline.

   • Marcin pisze:

    Szczera prawda ja dzis rowniez rozmawialem i uzyskałem taka sama inf. z helpline.Nr. tel. 0300 200 3100
    Przykro sie robi. 26tyg.

    Pozdrawiam

 49. zuska75 pisze:

  witam , zgadzam sie stronka jest super wreszcie mozna jasno i dokladnie dowiedziec sier o wszystkich zasilach jakie nas interesuja dziekuje ludzion ktorzy ta stronke zalozyli

 50. 1madlenne pisze:

  Super strona! Chyba wszystkie mozliwe informacje na temat child benefit sa tu zamieszczone. Swietnie, ze jest ktos, kto sie tym zajal! Pozdrawiam


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Child Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE