Child Tax Credit

Jeśli właśnie zostałeś rodzicem lub opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia (lub 20 roku życia, jeśli kontynuuje ono edukację w trybie dziennym lub kwalifikujące się szkolenia), może przysługiwać Ci dopłata Child Tax Credit, która pomoże Ci pokryć koszty jego utrzymania.


Kiedy możesz wystąpić o dodatek

Dodatek do dochodów będzie zazwyczaj przysługiwał Ci:
• na nowo narodzone dziecko
• na każde mieszkające z Tobą dziecko, do dnia 31 sierpnia po ukończeniu przez nie 16 roku życia
• na dzieci do 20 roku życia, które kontynuują edukację w trybie dziennym lub uczęszczają na kwalifikujące się szkolenia

Jeśli masz nowo narodzone dziecko, biuro Tax Credit Office może wypłacić Ci dodatek za zaległy okres, który upłynął od chwili urodzenia dziecka, pod warunkiem, że złożysz swój wniosek przed upływem jednego miesiąca od jego narodzin. Jeżeli na przykład Twoje dziecko przyszło na świat 1 stycznia, a Tax Credit Office otrzyma Twój wniosek dopiero 1 czerwca, otrzymasz Child Tax Credit wyłącznie za okres rozpoczynający się 1 maja.

Jeżeli minął 1 sierpnia po 16. urodzinach Twojego dziecka, w dalszym ciągu możesz pobierać na nie dodatki tax credits do chwili ukończenia przez nie 20 lat, pod warunkiem, że kontynuuje ono edukację w trybie dziennym lub uczęszcza na kwalifikujące się szkolenia. Przykładowo, może ono uczyć się do egzaminów A Levels lub odbywać staż w ramach Programme Led Apprenticeship.

Jakie dodatki do dochodów przysługują Ci w związku z narodzinami dziecka – New baby: what tax credits are you entitled to?. Child Tax Credit po ukończeniu przez dziecko 16 lat – Your child reaches 16: can you still get Child Tax Credit?


Jeśli nie jesteś rodzicem dziecka

Aby ubiegać się o dodatek Child Tax Credit musisz być osobą, na której spoczywa obowiązek za wychowanie dziecka. Może tak być na przykład jeśli:
• dziecko przeważnie mieszka razem z Tobą
• w Twoim domu znajdują się zabawki, ubrania i inne przedmioty należące do dziecka
• płacisz za wyżywienie dziecka i dajesz mu kieszonkowe

Jeżeli nie jesteś pewien, czy kwalifikujesz się jako osoba odpowiedzialna za dziecko, skontaktuj się z infolinią ds. dodatków tax credit (Tax Credit Helpline).

Dane kontaktowe infolinii ds. dodatków do dochodów – Contact the Tax Credit Helpline


Rodzice adopcyjni i zastępczy

Jeśli władze lokalne przyznały Ci prawo do adopcji lub opieki zastępczej (fostering) nad dzieckiem, dodatek tax credit będzie Ci przysługiwał pod warunkiem, że nie otrzymujesz żadnych dopłat od władz lokalnych, ani od rady ds. zdrowia i opieki społecznej (Health and Social Services Board).
Jeśli korzystasz z pomocy finansowej władz lokalnych lub Health and Social Services Board, zadzwoń na infolinię Tax Credit Helpline, aby dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o dodatek na dziecko Child Tax Credit.

Dane kontaktowe infolinii ds. dodatków do dochodów – Contact the Tax Credit Helpline


Jeśli dziecko nie mieszka na stałe z jedną osobą

Dodatki tax credit na dane dziecko mogą trafiać tylko do jednego gospodarstwa domowego. Jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które czasami mieszka z Tobą, a czasami z inną osobą, będziecie musieli zadecydować, które z Was będzie pobierać dodatek do dochodów.
Jeżeli dziecko nie mieszka z Tobą, nie możesz ubiegać się o dodatek tax credit na to dziecko, nawet jeśli płacisz na nie alimenty.

1) Jeśli nie możecie dojść do porozumienia

Jeżeli Ty i osoba, z którą dzielisz obowiązek opieki nad dzieckiem, nie możecie porozumieć się w kwestii tego, które z Was powinno pobierać dodatek do dochodów, Tax Credit Office podejmie decyzję za Was. Jego pracownicy skontaktują się z każdym z Was, w celu ustalenia, na kim w większym stopniu spoczywa odpowiedzialność za dziecko. Uwzględnią oni np. to, ile dni tygodniowo dziecko spędza w każdym domu i gdzie przechowuje większość swoich rzeczy.

2) Jeśli już pobierasz dodatek na dziecko

Jeżeli ktoś inny złoży wniosek o przyznanie dodatku na dziecko, na który pobierasz tax credits, pracownicy Tax Credit Office mogą poprosić Cię o wyjaśnienie, dlaczego uważasz, że główna odpowiedzialność za dziecko spoczywa na Tobie.
W przypadku gdy Ty i druga osoba nie potraficie dojść do porozumienia w kwestii tego, komu należy się dodatek, Tax Credit Office podejmie decyzję za Was. W międzyczasie dodatek w dalszym ciągu będzie trafiał do Ciebie.


Jeśli dziecko mieszka poza Wielką Brytanią

W przypadku gdy Ty mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz kwalifikować się do otrzymania dodatku na dziecko, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
• pochodzisz z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area, EEA) i pracujesz lub aktywnie poszukujesz pracy w Wielkiej Brytanii
• dziecko na stałe mieszka z Tobą, ale spędza część czasu za granicą – jeśli na przykład uczy się za granicą i przyjeżdża do domu na okres świąt i wakacji
• Twój partner, z którym dziecko mieszka, pełni Służbę Koronną (Crown Service) za granicą

Jeśli zarówno Ty, jak i dziecko, mieszkacie za granicą, przeważnie nie będziesz mógł ubiegać się o dodatki tax credits. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których zasada ta może nie obowiązywać; na przykład jeśli Twój partner przebywa za granicą w ramach Służby Koronnej i udałeś się tam razem z nim lub jeśli pobierasz określone benefity lub emeryturę (State Pension) w Wielkeij Brytanii.

Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Informacje o dodatkach do dochodów dla osób, które pochodzą z EEA i których rodzina nie mieszka w Wielkiej Brytanii – You’re from the EEA and your family doesn’t live in the UK: find out about tax credits. Dowiedz się więcej o dodatkach do dochodów dla członków Służby Koronnej mieszkających za granicą – Find out more about Crown Servants living abroad and tax credits.


Informowanie o zmianach

1) Zmiany, które należy zgłosić przed upływem miesiąca.

Poinformuj Tax Credit Office w ciągu miesiąca, jeśli Twoje dziecko:
• wyprowadzi się lub jeśli Ty sam zaczniesz sprawować opiekę nad dzieckiem
• zamieszka z kimś innym
• zakończy edukację w pełnym wymiarze godzin lub kwalifikujące się szkolenie przed 31. sierpnia po ukończeniu przez nie 16 roku życia
• rozpocznie szkolenie w ramach wykonywanej pracy
• otrzyma płatną pracę i przepracowuje zazwyczaj 24 lub więcej płatnych godzin tygodniowo
• zacznie pobierać benefity lub dodatki do dochodów we własnym imieniu


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Jeśli nie zgłosisz powyższych zmian, możesz otrzymać nadwyżkę dodatku na dziecko. W takiej sytuacji zazwyczaj będziesz musiał zwrócić nadpłatę do Tax Credit Office, a także możesz ponieść karę pieniężną.

2) Zmiany, które należy zgłosić przed upływem trzech miesięcy.

Poinformuj Tax Credit Office w ciągu trzech miesięcy, jeśli Twoje dziecko:
• kontynuuje naukę w szkole lub college’u po ukończeniu 16 roku życia
• rozpocznie kwalifikujące się szkolenie po ukończeniu 16 roku życia
• zakończy edukację w pełnym wymiarze godzin, ale dołączy do programu karier, takiego jak np. Connexions

Jeśli tego nie zrobisz, dodatek na dziecko będzie Ci wypłacany wyłącznie do dnia 31 sierpnia po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia.

Skontaktuj się z infolinią ds. dodatków do dochodów – Contact the Tax Credit Helpline. Dodatki do dochodów: jak i kiedy należy zgłosić zmiany? – Tax credits: how and when to report changes?


Ile można otrzymać?

Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie:
• liczby dzieci
• liczby godzin przepracowywanych przez rodziców / rodzica tygodniowo
• przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym

Stawki i progi Kwiecień 2011 Kwiecień 2012
Dodatek rodzinny w ramach Child Tax Credit £545 £545
Dodatek dziecięcy £2,555 £2,690
Dodatek na dziecko niepełnosprawne £2,800 £2,950
Dodatek na dziecko o wysokim stopniu niepełnosprawności £1,130 £1,190

Kalkulator dodatków do dochodów: oblicz ile możesz dostać – Tax credits calculator: find out how much you can get. Dodatek na dziecko i zmiany budżetowe: przykłady – Tax credits for children and the Budget changes: examples


Jak się ubiegać?

Aby otrzymać dodatek do dochodów musisz wypełnić wniosek. Odpowiedni formularz otrzymasz, kontaktując się z infolinią Tax Credit Helpline. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez Intenet. Dokładną instrukcję jak wypełnić formularz Tax credits claim znajdziesz w Poradniku.

Jak wypełnić Tax credits claim (Poradnik) – Jak wypełnić Tax credits claim. Jak się ubiegać o dodatki do dochodów – How to claim tax credits. Skontaktuj się z infolinią ds. dodatków do dochodów – Contact the Tax Credit Helpline


Gdy dziecko skończy 16 lat

Kiedy minie 31 sierpnia po 16 urodzinach Twojego dziecka, wciąż możesz otrzymywać na nie dodatek do dochodów do momentu ukończenia przez nie 20 roku życia, pod warunkiem, że uczy się ono w pełnym wymiarze godzin lub uczestniczy w zatwierdzonym szkoleniu zawodowym. Jeśli na przykład przygotowuje się do tzw. A-Levels lub odbywa praktykę w ramach Programme Led Apprenticeship.

Czy wciąż możesz otrzymywać dodatki do dochodów, jeśli Twoje dziecko ukończyło 16 lat? – Your child reaches 16: are you still entitled to tax credits?


Kontakt z Tax Credit Office

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię Tax Credit Helpline pod numerem 0845 300 3900 lub skorzystaj z połączenia tekstowego pod numerem 0845 300 3909 jeżeli jesteś osobą niesłyszącą albo posiadasz zaburzenia słuchu lub wymowy (linia działa od 08:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku i w soboty od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem pierwszego i drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku). Jeśli dzwonisz z zagranicy możesz także skontaktować się z Tax Credit Office pod numerem +44 289 053 8192.

Jeśli masz problem z językiem angielskim, dzwoniąc na infolinię Tax Credit Helpline możesz poprosić o polskiego tłumacza.


Inne ważne informacje

Child Tax Credit jest jednym z dwóch dodatków do przychodów (tax credits). Drugim dodatkiem do przychodów jest Working Tax Credit. Wiele informacji i wskazówek dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego zasiłku. Dlatego aby uzyskać wszystkie informacje o Working Tax Credit przeczytaj koniecznie artykuł dotyczący dodatków tax credits.

Dodatki do przychodów – Tax credits. Informacje o tax credits na stronie HM Revenue & Customs – Tax credits. Dodatek do przychodów dla osób pracujących – Working Tax Credit. Jak wypełnić Tax credits claim – Jak wypełnić Tax credits claim


Inne przydatne linki

Jak ubiegać się o dodatki do dochodów? – How to claim tax credits?. Pomoc z pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem: czy możesz liczyć na dodatkową dopłatę? – Help with childcare costs: do you qualify for extra tax credits?. Czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku na dziecko? – Child Benefit: do you qualify?


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Przydatne dane kontaktowe

Dane kontaktowe infolinii ds. dodatków do dochodów – Tax Credit Helpline: contact details


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.04.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


25 komentarzy do “Child Tax Credit”

 1. Ela pisze:

  Witam mam pyt czy mogę ubiegać się o 30 godz darmowego przedszkola dla mojego 3 latka ale nie chce stracić Child tax credit

 2. majcia65 pisze:

  Witam ,wraz z partnerem mamy 7miesieczna coreczkę czy z wiazku z tym nalezy nam sie Child Tax Credit ,partner jest tu juz 9 lat ja natomiast 2 lata bedzie we Wrzesniu ,partner ma umowe na rok teraz ja nie pracuje wychowuje dziecko ,pobieramy child benefit ,czy oprocz tego mozemy brac cos jeszcze ,prosze o pomoc !

 3. roksana pisze:

  witam.czy dostane wyrownanie od dnia zlozenia wniosku o tax credit po raz pierwszy? dziekuje za odpowiedz

 4. Lili pisze:

  Witam jak dlugo sie czeka na decyzje tac credit?

 5. Justyna pisze:

  Witam, mam pytanie czy mogę zrezygnować z benefitów z UK z Polski, jestem wlasnie w Polsce i zastanawiam się czy aby tu nie zostać na stałe. Wychowuje samotnie dwoje dzieci i pobieram na nie benefity, mogłabym w jakiś sposób zrezygnować z nich z Polski. Proszę o pomoc…

 6. Tom pisze:

  Zlozylem wniosek o tax credit przyznali mi go .moje pytanie po jakim czasie doataje sie przelew

 7. Malwina pisze:

  Witam serdecznie, Mój mąż pracuje w UK od 1,5 roku nasza 4 letnia córka która przebywa wraz ze mną w Polsce posiada orzeczenie niepełnosprawności do 2020 roku z tytułu przebytej choroby nowotworowej,czy nasze polskie orzeczenie jest ważne na terenie UK? Czy z tytułu niepełnosprawności córki mąż może ubiegać się o dodatek na dziecko niepełnosprawne ? Dziękuję bardzo za odpowiedz Pozdrawiam

 8. Marta pisze:

  Dodam ze mkeszkamy w Anglii

 9. Marta pisze:

  Witajcie,mam pytanie czy nalezy mi sie jakis dodatek poniewaz jestem na chorobowym od ponad miesiaca gdyz zla malam reke,macerzynski juz mi sie skonczyl w lutym a maz pracuje I jest zatrudniony na stale w fabryce,prosze o odpowiedzi

 10. Marlena pisze:

  Cześć mam pytanie jestem w Irlandii od września wraz z dwójka dzieci pracuje mój mąż tylko pobieram child benefit i mąż ma fis do wypłaty czy mogę jeszcze o cos aplikować jego wynagrodzenie nie jest stabilne bo pracuje na dworze i zależy od pogody. o co mogę pisać i gdzie czy ktoś mi pomoże może zostawię swojego emaila marli_15@buziaczek.pl

 11. Wojciechowska pisze:

  Witam !!!! Mam pytanie dotyczące child tax credit. Otrzymalam CTX kiedy urodziłam syna i poszłam na macierzyńskie było to 11 miesiecy temu. Z powodów osobistych nie mogłam wrócić do pracy po macierzyńskim i złozyłam rezygnacje z pracy. od stycznia tego roku już nie mam pracy.Czy powinnam teraz zgłosic o tym do Child Tax credit ??? Czy zostanie mi odebrany ten benefit ? Z góry dziękuje!

 12. Kowalska pisze:

  Witam,chcialam zapytać czy mój partner może wystapic o tax work.Mieszkamy razem tylko nie jesteśmy po slubie a dziecko nie jest jego.

 13. kasia pisze:

  Pobieram zasiłki.Corka teraz idzie do collegu na catering.Bardzo drogie jest wyposazenie córki ok 200 funtow,czy mogę gdzieś zwrócic się o dofinansowanie? chodzi mi tylko o przedmioty do szkoły takie jak w jej przypadku uniform buty noże itp.pozdrawiam

 14. Sylwia0987654321 pisze:

  Wiam. Ile sie czeka na forme od momentu zadzwonienia do chiled tax credit?

 15. gabriela pisze:

  Dzien Dobry!

  Mam krotkie pytanie: Czy kwalifikuje sie do pobierania Child Tax Credit, jesli nie pracuje? moj partner studiuje, dziecko 5 miesiecy. Prosze o odpowiedz, dziekuje.

 16. Magdalena pisze:

  Proszę sprawdzić Daniela L […] i Agnieszkę M […] z Telford. Oboje mieszkają pod jednym dachem ale mają podane dwa różne adresy ze niby nie są razem. I pobierają benefity na 2 dzieci jako samotna matka.

  • Monia pisze:

   Bardzo nie ładnie tak pisać na swoich znajomych czyżby zazdrość że oni pobierają a Pani nie..pozdrawiam

   • jagna pisze:

    w ubieglym roku podatkowym zarobilam ok 15500£ jestem samotna matka z 17 letnim symem syn sie uczy czy nalezy mi sie tax na dziecko i w jakiej wysokosci Otrzymywalam tax na syna a teraz mi zabieraja polowe pensji bo niby za duzo zarobilam ,.Prosze o jakies wzkazuwki i porade jak to moge wyjasnic

 17. Kasia pisze:

  Proszę sprawdzić Mariusza O [nazwisko usuniete przez moderatora] przybywa w londynie popiera na dzieci zasiłek i w Polsce zona tez pobiera czy można dwa zasiłki dostawać a nigdy nie było dzieci w londynie proszę to sprawdzić bardzo proszę bo inni dzieci bardzo potrzebują i mieszkają w londynie i nie mogą dostać pozdrawiam

  • Mia pisze:

   komu przysluguje zasileg, ten go zawsze dostanie, ale takie świnie jak Ty pewnnie nie maja nic, bo ciezko zrozumiec formé po angielsku.
   PS. A ten Twòj kolega tak czy inaczej wpadnie, hmrc nie da sie oszukac tak latwo.

 18. Katarzyna pisze:

  Zwracam się z prośba o pomoc w ustaleniu pobierania zasiłku rodzinnego przez byłego męża . Chciałabym pobierać zasiłek w Polsce ponieważ bardzo pogorszyła się moja sytuacja finansowa. Papiery na pobranie zasiłku wysyłałam do Szkocji ok 6lat temu . Do dzisiaj nie uzyskałam informacji ani też żadnych pieniędzy od byłego męża. Karalne jest pobieranie zasiłku przez obojga rodziców dlatego proszę o informacje czy takowy był pobierany . Mąż nie wywiązuje się z płacenia alimentów i drwi sobie z nas ,że z pobieranego zasiłku dokładał sobie na swoje utrzymanie.
  Z góry dziękuję : Nazaruk Katarzyna ul.Wolności 30/4 44- Gliwice


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Child Tax Credit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE