Christmas Bonus

Możesz mieć prawo do otrzymania bonusu świątecznego (Christmas Bonus) – wolnej od podatku kwoty w wysokości £10, wypłacanej jednorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia. Bonus ten jest automatycznie wypłacany osobom, które otrzymują kwalifikujący je do niego benefit w danym tygodniu i które spełniają warunki meldunkowe.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Kto się kwalifikuje?

Aby otrzymać bonus świąteczny musisz być mieszkańcem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Gibraltaru, któregokolwiek z krajów wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub Szwajcarii i musisz w danym tygodniu być uprawniony do pobierania któregokolwiek z poniższych benefitów:
• zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance)
• zasiłek opiekuńczy (Carer’s Allowance)
• zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki (Constant Attendance Allowance)
• zasiłek dla osób niezdolnych do pracy wypłacany w oparciu o składki (Contribution-based Employment and Support Allowance)
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy wypłacany na starych zasadach (Incapacity Benefit)
• zasiłek wypłacany wdowom/wdowcom po osobach, które zginęły w miejscu pracy (Industrial Death Benefit)
• dodatek dla osób niepełnosprawnych mających trudności z samodzielnym poruszaniem się (Mobility Supplement)
• wyrównanie emerytury dla osób powyżej 60. roku życia (Guarantee Pension Credit)
• emerytura państwowa (State Pension – włączając w to Graduated Retirement Benefit dla osób, które płaciły dodatkowe składki w latach 1961 do 1975)
• zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności (Severe Diasblement Benefit)
• renta lub zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Unemployability Supplement/Allowance)
• emerytura dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension), którzy ukończyli 65 lat
• emerytura dla wdów kombatantów (War Widow’s Pension)
• zasiłek dla owdowiałych matek (Widowed Mother’s Allowance)
• zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance)
• emerytura dla wdów (Widow’s Pension)
Pamiętaj, że nie zakwalifikujesz się do otrzymania dodatku świątecznego na podstawie uprawnienia do pobierania emerytury państwowej, jeśli odraczasz wystąpienie o emeryturę.

Zasiłek pielęgnacyjny – Attendance Allowance. Zasiłek pielęgnacyjnych dla osób wymagających stałej opieki – Constant Attendance Allowance. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych – Disability Living Allowance


Jak wysoki jest bonus?

Bonus świąteczny to jednorazowo wypłacana kwota w wysokości £10.
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, konkubinacie lub w tzw. civil partnership i zarówno Ty, jak i Twój partner jesteście uprawnieni do otrzymywania któregokolwiek z kwalifikujących się benefitów, każde z Was otrzyma bonus świąteczny.

Twój partner lub „civil partner” otrzyma także bonus, jeśli zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:
• oboje przekroczyliście wiek emerytalny przed nadejściem tygodnia wypłaty bonusu
• Twój partner lub „civil partner” także był rezydentem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Gibraltaru, kraju należącego do Europejskiego Okręgu Gospodarczego lub Szwajcarii na początku danego tygodnia
i albo
• jesteś uprawniony do podwyższonego zasiłku ze względu na swojego partnera
lub
• jedynym zasiłkiem, do pobierania którego się kwalifikujesz, jest wyrównanie emerytury (Pension Credit)

Wyrównanie emerytury – Pension Credit


Jak bonus jest wypłacany?

Bonus świąteczny zazwyczaj wpływa bezpośrednio na Twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office® lub National Savings, pod warunkiem, że konto to przyjmuje bezpośrednie wpłaty (Direct Payment).


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jeśli jesteś zarejestrowany jako niewidomy lub pieniądze ma odebrać osoba, która sprawuje nad Tobą opiekę, otrzymasz czek, który może zostać zrealizowany w placówce Post Office®.


Wpływ na inne benefity

Wypłata bonusu świątecznego nie wpłynie na inne pobierane przez Ciebie benefity.


Jak się ubiegać?

Nie musisz ubiegać się o bonus świąteczny – zostanie on wypłacony automatycznie. Jeśli jednak uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymania bonusu, a nie został Ci on wypłacony, skontaktuj się z Jobcentre Plus lub z centrum ds. emerytur (Pensions Service), które jest odpowiedzialne za wypłatę pobieranych przez Ciebie świadczeń.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus. Z kim należy się kontaktować w Wydziale ds. Emerytur, Pensions Service


Przydatne linki

Jeśli pobierasz benefity ze względu na niskie dochody – On a low income. Emerytura dla inwalidów wojennych – War Disablement Pension. Program Warm Front w Anglii. Świadczenia, które pomogą obniżyć Twój podatek po przejściu na emeryturę – Allowances that can reduce your tax in retirement. Wyznaczenie osoby, która będzie w Twoim imieniu odbierać benefity i emeryturę – Nominating a helper to collect benefits. Finansowe uzasadnienie sporządzenia testamentu – Financial reasons to make a will


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Przydatne kontakty

Pieniądze, podatki, benefity – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 07.08.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Christmas Bonus”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE