Christmas Bonus

Możesz mieć prawo do otrzymania bonusu świątecznego (Christmas Bonus) – wolnej od podatku kwoty w wysokości £10, wypłacanej jednorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia. Bonus ten jest automatycznie wypłacany osobom, które otrzymują kwalifikujący je do niego benefit w danym tygodniu i które spełniają warunki meldunkowe.


Kto się kwalifikuje?

Aby otrzymać bonus świąteczny musisz być mieszkańcem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Gibraltaru, któregokolwiek z krajów wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub Szwajcarii i musisz w danym tygodniu być uprawniony do pobierania któregokolwiek z poniższych benefitów:
• zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance)
• zasiłek opiekuńczy (Carer’s Allowance)
• zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki (Constant Attendance Allowance)
• zasiłek dla osób niezdolnych do pracy wypłacany w oparciu o składki (Contribution-based Employment and Support Allowance)
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy wypłacany na starych zasadach (Incapacity Benefit)
• zasiłek wypłacany wdowom/wdowcom po osobach, które zginęły w miejscu pracy (Industrial Death Benefit)
• dodatek dla osób niepełnosprawnych mających trudności z samodzielnym poruszaniem się (Mobility Supplement)
• wyrównanie emerytury dla osób powyżej 60. roku życia (Guarantee Pension Credit)
• emerytura państwowa (State Pension – włączając w to Graduated Retirement Benefit dla osób, które płaciły dodatkowe składki w latach 1961 do 1975)
• zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności (Severe Diasblement Benefit)
• renta lub zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Unemployability Supplement/Allowance)
• emerytura dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension), którzy ukończyli 65 lat
• emerytura dla wdów kombatantów (War Widow’s Pension)
• zasiłek dla owdowiałych matek (Widowed Mother’s Allowance)
• zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance)
• emerytura dla wdów (Widow’s Pension)
Pamiętaj, że nie zakwalifikujesz się do otrzymania dodatku świątecznego na podstawie uprawnienia do pobierania emerytury państwowej, jeśli odraczasz wystąpienie o emeryturę.

Zasiłek pielęgnacyjny – Attendance Allowance. Zasiłek pielęgnacyjnych dla osób wymagających stałej opieki – Constant Attendance Allowance. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych – Disability Living Allowance


Jak wysoki jest bonus?

Bonus świąteczny to jednorazowo wypłacana kwota w wysokości £10.
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, konkubinacie lub w tzw. civil partnership i zarówno Ty, jak i Twój partner jesteście uprawnieni do otrzymywania któregokolwiek z kwalifikujących się benefitów, każde z Was otrzyma bonus świąteczny.

Twój partner lub „civil partner” otrzyma także bonus, jeśli zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:
• oboje przekroczyliście wiek emerytalny przed nadejściem tygodnia wypłaty bonusu
• Twój partner lub „civil partner” także był rezydentem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Gibraltaru, kraju należącego do Europejskiego Okręgu Gospodarczego lub Szwajcarii na początku danego tygodnia
i albo
• jesteś uprawniony do podwyższonego zasiłku ze względu na swojego partnera
lub
• jedynym zasiłkiem, do pobierania którego się kwalifikujesz, jest wyrównanie emerytury (Pension Credit)

Wyrównanie emerytury – Pension Credit


Jak bonus jest wypłacany?

Bonus świąteczny zazwyczaj wpływa bezpośrednio na Twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office® lub National Savings, pod warunkiem, że konto to przyjmuje bezpośrednie wpłaty (Direct Payment).

Jeśli jesteś zarejestrowany jako niewidomy lub pieniądze ma odebrać osoba, która sprawuje nad Tobą opiekę, otrzymasz czek, który może zostać zrealizowany w placówce Post Office®.


Wpływ na inne benefity

Wypłata bonusu świątecznego nie wpłynie na inne pobierane przez Ciebie benefity.


Jak się ubiegać?

Nie musisz ubiegać się o bonus świąteczny – zostanie on wypłacony automatycznie. Jeśli jednak uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymania bonusu, a nie został Ci on wypłacony, skontaktuj się z Jobcentre Plus lub z centrum ds. emerytur (Pensions Service), które jest odpowiedzialne za wypłatę pobieranych przez Ciebie świadczeń.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus. Z kim należy się kontaktować w Wydziale ds. Emerytur, Pensions Service


Przydatne linki

Jeśli pobierasz benefity ze względu na niskie dochody – On a low income. Emerytura dla inwalidów wojennych – War Disablement Pension. Program Warm Front w Anglii. Świadczenia, które pomogą obniżyć Twój podatek po przejściu na emeryturę – Allowances that can reduce your tax in retirement. Wyznaczenie osoby, która będzie w Twoim imieniu odbierać benefity i emeryturę – Nominating a helper to collect benefits. Finansowe uzasadnienie sporządzenia testamentu – Financial reasons to make a will


Przydatne kontakty

Pieniądze, podatki, benefity – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 07.08.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Christmas Bonus”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE