Community Care Grants

Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej, aby móc samodzielnie funkcjonować w swojej społeczności lub aby przezwyciężyć wyjątkowe trudności, z jakimi borykasz się Ty lub Twoja rodzina, możesz kwalifikować się do otrzymania zapomogi w postaci Community Care Grant. Ta forma pomocy finansowej jest bezzwrotna.


Kto się kwalifikuje?

Możesz ubiegać się o Community Care Grant, jeśli spełniasz któryś z poniższych warunków:
• pobierasz już zasiłek dochodowy (Income Support), związany z przychodami zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance), zależny od przychodów zasiłek dla bezrobotnych (income-based Jobseeker’s Allowance), wyrównanie emerytury (Pension Credit) lub otrzymujesz wpłaty związane z tymi świadczeniami
• najpewniej zaczniesz pobierać jeden z powyższych benefitów w ciągu najbliższych sześciu tygodni w związku z tym, że przestajesz być objęty opieką
i spełniasz którekolwiek z poniższych warunków:
• opuszczasz ośrodek lub instytucję, zapewniające opiekę, aby zamieszkać samodzielnie
• wprowadzasz się do nowego miejsca, które będzie odpowiadało lepiej Twoim potrzebom, po „burzliwym” okresie w Twoim życiu i w przeprowadzce pomaga Ci organizacja, taka jak władze lokalne lub organizacja wolontariuszy
• potrzebujesz pomocy, aby móc pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bez konieczności przeniesienia się do ośrodka opiekuńczego lub szpitala
• potrzebujesz pomocy, ponieważ Ty lub Twoja rodzina stoicie wobec wyjątkowych trudności, takich jak rozpad rodziny lub przewlekła choroba jednego z jej członków
• opiekujesz się osobą chorą lub niepełnosprawną albo kimś kto został warunkowo zwolniony z więzienia
• potrzebujesz pomocy w pokryciu wydatków, takich jak odwiedzanie chorej osoby lub obecność na pogrzebie członka rodziny

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Wyrównanie emerytury – Pension Credit


Wysokość zapomogi

To, na jaką wysokość zapomogi możesz liczyć, będzie zależne od Twojej indywidualnej sytuacji.


Na co nie otrzymasz zapomogi

Nie otrzymasz zapomogi Community Care Grant na opłacenie:
• potrzeb wynikłych poza granicami Wielkiej Brytanii
• edukacji lub szkoleń
• mundurków szkolnych, stroju lub wyposażenia sportowego
• przejazdu do/ze szkoły
• posiłków szkolnych
• kosztów związanych z postępowaniem prawnym lub sądownym
• kosztów związanych z usunięciem lub magazynowaniem obiektów, jeśli możliwe jest uzyskanie pomocy w tym zakresie ze strony władz lokalnych
• pomocy domowej lub dziennego centrum opieki
• napraw w domach należących do władz lokalnych lub spółdzielni mieszkaniowych
• usług i pomocy medycznych, operacyjnych, optycznych, laryngologicznych i dentystycznych
• długów w stosunku do oddziałów rządowych, włącznie z zaległościami podatkowymi
• inwestycji
• podatku lokalnego od nieruchomości (Council Tax)
• większości innych kosztów mieszkaniowych
• kosztów paliwa, z wyjątkiem określonych przypadków
• wydatków poniżej £30, za wyjątkiem kosztów podróży i codziennych kosztów utrzymania
• wydatków związanych z pracą
• kosztów kupna, wynajmowania i instalowania telefonów oraz kosztów połączeń
• codziennych kosztów utrzymania, takich jak jedzenie i zakupy (za wyjątkiem opieki nad więźniem lub młodocianym przestępcą przebywającym na zwolnieniu warunkowym)

Zazwyczaj nie będziesz mógł otrzymać zapomogi Community Care Grant, jeśli ubiegałeś się o pomoc w opłaceniu tych samych wydatków lub usług w ciągu ostatnich 28 dni.


Jak się ubiegać?

Możesz pobrać formularz wniosku o Community Care Grant w formacie PDF
Jeśli zamierzasz zwrócić się o Community Care Grant, możesz skorzystać z udostępnionego poniżej do pobrania formularza. Formularz ten może być również wykorzystany przy składaniu wniosku o Crisis Loan odnośnie przedmiotów i usług na wypadek klęski żywiołowej, lub innego nieszczęścia. Formularz zawiera uwagi, które pomogą Ci w jego wypełnieniu. Formularz również udzieli Ci informacji co do adresu na który powinien zostać wysłany. Pobrany formularz nie obowiązuje na terenie Irlandii Północnej.

Pobierz formularz – Download 'Community Care Grant and Crisis Loan for items and services in the event of a disaster SF300′ (PDF, 264K). Pieniądze z Social Fund – Money from the Social FundOddział w Irlandii Północnej – Department for Social Development in Northern Ireland. Kontakt – Contact Jobcentre Plus


Kiedy złożyć wniosek

Zazwyczaj należy złożyć wniosek jak najszybciej. Jeśli wciąż przebywasz w ośrodku lub instytucji zapewniającej opiekę, możesz złożyć wniosek do sześciu tygodni przed oczekiwaną datą opuszczenia tego ośrodka lub instytucji.


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą odnośnie przyznania Ci zapomogi Community Care Grant lub jej wysokości, masz prawo wystąpić o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku. Musisz wysłać pismo do Jobcentre Plus w terminie do 28 dni, w którym wyjaśnisz dlaczego nie zgadzasz się z podjętą decyzją i poprosisz o jej ponowne rozważenie. Jeśli rezultat wciąż nie jest dla Ciebie zadowalający, możesz poprosić Inspektora Funduszu Społecznego o ponowne rozpatrzenie sytuacji. Jest to krótki i nieskomplikowany proces, który nie powinien potrwać dłużej niż 12 dni. Możesz pobrać ulotkę informacyjną oraz formularz wniosku „Jak ubiegać się o niezależną opinię?” ze strony Wydziału Opinii Niezależnych (Independent Review Service).

Pobierz: „Jak ubiegać się o niezależną opinię?” – How to ask for an independent review (dokument w formacie PDF, 78K)


Wpływ oszczędności na zapomogę

Wysokość Community Care Grant jaka zostanie Ci przyznana może zostać zmniejszona, jeśli posiadasz oszczędności w wysokości:
• powyżej £500, w wypadku gdy Ty i/lub Twój partner nie ukończyliście 60 roku życia
• powyżej £1,000, w przypadku gdy Ty i/lub Twój partner ukończyliście 60 rok życia


Jak wypłacane są Community Care Grants

Wszystkie zapomogi, renty i ulgi wypłacane są bezpośrednio na Twoje konto w banku. Stanowi to najbezpieczniejszą, najwygodniejszą i wydajną formę wypłaty.

Jak wypłacane są benefity – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity

Community Care Grant nie jest traktowany jako przychód i w związku z tym nie wpłynie na wysokość innych pobieranych przez Ciebie benefitów.


Inne przydatne linki

Przewodnik po formach pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych – Guide to financial support for disabled people (disabled people section). Pożyczki nieoprocentowane Budgeting Loans – pomoc w pokryciu dodatkowych wydatków – Budgeting Loans – help with extra costs. Pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach – On a low income – financial help


Przydatne kontakty

Pieniądze, podatki i benefity – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 03.07.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Jeden komentarz do “Community Care Grants”

  1. ania pisze:

    to juz jest nie aktualne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Community Care Grants”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE