Constant Attendance Allowance

Jeśli potrzebujesz opieki dziennej z powodu niepełnosprawności i pobierasz zasiłek Industrial Injuries Disablement Benefit lub rentę dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension), możesz ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki (Constant Attendance Allowance, CAA). Wnioskami o CAA w związku z niepełnosprawnością będącą następstwem pracy zajmuje się Jobcentre Plus, z kolei wnioski o CAA dla inwalidów wojennych wypłaca Agencja ds. Personelu Wojskowego i Weteranów (Service Personnel and Veterans Agency).


Kto się kwalifikuje?

Aby móc ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny Constant Attendance Allowance, musisz pobierać jedno z poniższych świadczeń:
• Industrial Injuries Disablement Benefit – dla osób niepełnosprawnych w wyniku choroby lub wypadku związanym z wykonywaną pracą
• War Disablement Pension – dla inwalidów wojennych

Jeśli pobierasz Industrial Injuries Disablement Benefit

Aby ubiegać się o Constant Attendance Allowance, musisz:
• być osobą wymagającą codziennej opieki (na przykład pomocy w zabiegach pielęgnacyjnych oraz przyrządzaniu posiłków w domu)
• być osobą, której stopień niepełnosprawności został oceniony przez lekarza na 100%

Żeby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku Constant Attendance Allowance, skontaktuj się z lokalną placówką Jobcentre Plus.

Jeśli pobierasz War Disablement Pension

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny Constant Attendance Allowance, musisz:
• być osobą wymagającą pomocy z tego samego powodu, z jakiego pobierasz rentę dla inwalidów wojennych
• otrzymywać rentę dla inwalidów wojennych na poziomie przynajmniej 80%

Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku Constant Attendance Allowance, możesz skontaktować się z Agencją ds. Personelu Wojskowego i Weteranów pod numerem: Telefon: 0800 169 2277. Połączenie tekstowe: 0800 169 3458. Infolinia dostępna jest od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki.

Znajdź Jobcentre Plus w swojej okolicy – Find your local Jobcentre Plus office. Strona weteranów w Wielkiej Brytanii – Veterans UK website


Wysokość zasiłku

Zasiłek jest wypłacany według czterech różnych stawek, w zależności od stopnia niepełnosprawności i od tego, jak intensywnej opieki wymagasz:

Stawka Kwota tygodniowa
Najwyższa stawka £120.40
Średnia stawka £90.30
Normalna stawka maksymalna £60.20
Stawka w niepełnym wymiarze godzin £30.10

Wypłata zasiłku

Wszelkie benefity, emerytury i zasiłki są wypłacane na konto bankowe. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najbardziej efektywna metoda płatności.

Jak wypłacane są benefity i emerytury – How benefits and pensions are paid


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Jak się ubiegać?

W przypadku niepełnosprawności związanej z pracą możesz poprosić w lokalnej placówce Jobcentre o formularz wniosku BI104 lub pobrać formularz ze strony Departamentu ds. Pracy i Emerytur (DWP).

Pobierz wniosek o zasiłek CAA ze strony DWP – Download a CAA claim form from the DWP website (dokument PDF, 146K). Znajdź lokalną placówkę Jobcentre Plus –Find your local Jobcentre Plus office


Dla inwalidów wojennych

Agencja ds.Personelu Wojskowego i Weteranów może przesłać Ci formularz wniosku WPA 0003 (CAA), jeśli skontaktujesz się z nimi. Numer telefonu: 0800 169 2277. Połączenie tekstowe: 0800 169 3458. Infolinia jest dostępna od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki.

Strona dla weteranów w Wielkiej Brytanii – Veterans UK website


Kiedy Twoja sytuacja ulega zmianie

Powinieneś poinformować lokalną placówkę Jobcentre lub Agencję ds. Personelu Wojskowego i Weteranów, jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie – na przykład gdy:
• trafisz do/wyjdziesz ze szpitala
• trafisz do lub opuścisz dom opieki bądź dom spokojnej starości
• Twój współmałżonek lub partner trafi do szpitala (jeśli otrzymujesz dodatkowe wsparcie finansowe na drugą osobę)
• opuścisz Wielką Brytanię, aby na stałe zamieszkać za granicą


Jak się odwołać

Jeśli odmówiono Ci przyznania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób wymagających stałej opieki lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwoty zasiłku możesz zwrócić się do placówki Jobcentre Plus, która zajmowała się Twoim wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku. Jeżeli nadal nie jesteś zadowolony z decyzji możesz się od niej odwołać.

Jak odwołać się od decyzji o przyznaniu zasiłku – How to appeal against a benefits decision


Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Jeśli zostanie Ci przyznana „najwyższa stawka” lub „średnia stawka” zasiłku pielęgnacyjnego dla osób wymagających stałej opieki, możesz kwalifikować się także do otrzymywania zasiłku dla osób o wyjątkowo wysokim stopniu niepełnosprawności (Exceptinally Severe Disablement Allowance). Aby uzyskać poradę lub dodatkowe informacje, skontaktuj się z lokalnym Jobcentre lub Agencją ds. Personelu Wojskowego i Weteranów.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Infolinia dotycząca benefitów

Aby skorzystać z ogólnych rad odnośnie benefitów, możesz skontaktować się ze specjalną infolinią (Benefit Enquiry Line): Telefon: 0800 882 200. Połączenie tekstowe: 0800 243 355. Możesz także skorzystać z usługi tekstowych połączeń RNID Typetalk. Infolinia jest dostępna od 8:30 do 18:30 od poniedziałku do piątku i od 9:00 do 13:00 w soboty.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 08.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Constant Attendance Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE