Council Tax Benefit

Council Tax Benefit to dopłata na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości. Jeśli jesteś osobą o niskich dochodach i potrzebujesz pomocy w opłaceniu podatku lokalnego (Council Tax) – niezależnie od tego czy pracujesz czy nie – możesz otrzymać dopłatę. Dowiedz się więcej, w tym kto się kwalifikuje oraz jak otrzymać rabat na drugą osobę dorosłą (Second Adult Rebate).


Kto się kwalifikuje?

Aby dowiedzieć się jakie kwoty zasiłków Ci przysługują (niezależnie od tego czy pracujesz czy nie), w tym także dopłaty na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości, skorzystaj z internetowego centrum ds. benefitów.

1) Dopłata na pokrycie podatku lokalnego – Council Tax Benefit

Możesz otrzymać Council Tax Benefit, jeśli płacisz podatek lokalny od nieruchomości, a Twój przychód i kapitał (oszczędności i inwestycje) są poniżej pewnego poziomu. Możesz ubiegać się o dopłaty bez względu na to, czy wynajmujesz nieruchomość, mieszkasz we własnym domu czy też Twój dom lub mieszkanie jest bezczynszowe. Możesz się kwalifikować zarówno kiedy nie pracujesz jak i kiedy pracujesz i zarabiasz.

2) Rabat na drugą osobę dorosłą – Second Adult Rebate

Możesz otrzymać zniżkę na drugą osobę dorosłą, jeśli osoba, z którą dzielisz dom lub mieszkanie:
• nie jest Twoim partnerem lub partnerem „cywilnym”
• ma 18 lub więcej lat
• nie płaci Ci czynszu
• sama nie opłaca podatku lokalnego
• posiada niskie przychody

Możesz otrzymać zniżkę na drugą osobę dorosłą, nawet jeśli nie pobierasz dopłat na pokrycie podatku lokalnego. Może to nastąpić w przypadku gdy:
• nie jesteś uprawniony do otrzymywania dopłat Council Tax Benefit
• przysługuje Ci dopłata, która pokrywa wyłącznie 25% lub mniejszą cześć Twojego podatku lokalnego Council Tax

Twoje władze lokalne powinny automatycznie sprawdzić, czy przysługuje Ci rabat na drugą osobą dorosłą.

Internetowe centrum ds. benefitów – Benefits adviser


Kto się nie kwalifikuje?

Jeśli masz oszczędności, których wysokość przekracza £16,000, zazwyczaj nie będziesz mógł otrzymać dopłat do podatku lokalnego, chyba że otrzymujesz gwarantowane wyrównanie emerytury (guarantee Pension Credit). Wysokość Twoich przychodów i oszczędności nie wpłynie na zniżkę na drugą osobę dorosłą. Zniżka ta jest obliczana w oparciu o sytuację drugiej osoby. Większość osób szukających azylu politycznego i osoby, których pobyt w Wielkiej Brytanii jest sponsorowany, nie otrzymają dopłaty na pokrycie podatku lokalnego.


Jak sprawdzić, czy się kwalifikujesz?

Jeśli sądzisz, że możesz być uprawniony do otrzymywania dopłat do podatku lokalnego, klikając na poniższym linku wpisz informacje dotyczące Twojego miejsca zamieszkania, a zostaniesz przeniesiony na stronę władz lokalnych, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje.

Sprawdź na stronie władz lokalnych, czy kwalifikujesz się do otrzymywania dopłat do podatku lokalnego (Council Tax Benefit) – Check your eligibility for council tax benefit


Ważne zmiany dotyczące osób pobierających zasiłek na dziecko Child Benefit

Child Benefit nie wlicza się już do dochodów przy obliczaniu kwoty zasiłku mieszkaniowego Housing Benefit lub dopłaty na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości Council Tax Benefit. Oznacza to, że niektóre osoby otrzymujące obecnie zasiłki Housing Benefit i Council Tax Benefit otrzymają więcej pieniędzy na opłacenie czynszu i podatku lokalnego. Co więcej, w wyniku tych zmian niektórym rodzinom o niskich przychodach mogą zostać przyznane zasiłki Housing Benefit i Council Tax Benefit. Jeśli myślisz że możesz się kwalifikować, skontaktuj się z władzami lokalnymi.


Wysokość dopłat

Obliczając wysokość dopłat do podatku lokalnego, władze lokalne wezmą pod uwagę:
• przychody Twoje i Twojego partnera, włącznie z zarobkami, niektórymi benefitami i dopłatami oraz niektórymi rodzajami emerytur
• oszczędności Twoje i Twojego partnera
• Twoją sytuację: na przykład Twój wiek, liczbę członków Twojej rodziny i ich wiek, niepełnosprawność Twoją i członków Twojej rodziny oraz to, czy któraś z mieszkających z Tobą osób jest w stanie dołożyć się do czynszu

Najwyższa dopłata do podatku lokalnego, jaką możesz otrzymać, to 100% kwoty podatku. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku dochodowego (Income Support), zasiłku dla bezrobotnych zależnego od przychodów (income-based Jobseeker’s Allowance) lub gwarantowanego wyrównania emerytury (guarantee Pension Credit), możesz otrzymać maksymalną pomoc w opłaceniu podatku lokalnego.


Rabat na drugą osobę dorosłą

Wielkości zniżek na drugą osobę dorosłą:

Przyczyny obniżenia podatku lokalnego Council Tax Zniżka w procentach
Zniżka dla drugiej osoby dorosłej, pobierającej zasiłek dochodowy (Income Support), zależny od przychodów zasiłek dla bezrobotnych (income-based Jobseeker’s Allowance) lub wyrównanie emerytury (Pension Credit) 25%
Jeśli tygodniowy przychód drugiego dorosłego brutto wynosi poniżej £180.00 15%
Jeśli tygodniowy przychód drugiego dorosłego brutto wynosi od £180.00 do £234.99 7.5%

Jeśli kwalifikujesz się zarówno do dopłat do podatku lokalnego jak i do zniżki na drugiego dorosłego, otrzymasz to świadczenie, którego stawka będzie wyższa.


Wypłata świadczeń

Council Tax Benefit i Second Adult Rebate są automatycznie odliczane od Twojego podatku lokalnego. Otrzymasz nowy rachunek, na zredukowaną kwotę podatku lokalnego Council Tax.


Wpływ na inne benefity

Dopłata do podatku lokalnego i zniżka na drugą osobę dorosłą nie wpłyną na wysokość innych pobieranych przez Ciebie benefitów.


Jak się ubiegać?

Jeśli poszukujesz pracy możesz ubiegać się o Council Tax Benefit (wraz z rabatem na drugą osobę dorosłą) oraz o zasiłek mieszkaniowy równocześnie z:

• zasiłkiem z tytułu niezdolności do pracy (Employment and Support Allowance
• zasiłkiem dochodowym (Income Support)
• zasiłkiem dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance)

Skontaktuj się z Jobcentre Plus: 0800 055 6688. Dostępny jest również serwis w języku walijskim (0800 012 1888) oraz serwis tekstowy dla osób z zaburzeniami mowy lub słuchu (0800 023 4888). Linie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Jobcentre Plus przekaże władzom lokalnym szczegóły Twoich wniosków o zasiłek mieszkaniowy i o dopłatę na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości. Jeśli ubiegasz się o przyznanie dodatku emerytalnego możesz również jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie Council Tax Benefit (wraz z rabatem na drugą osobę dorosłą) oraz zasiłku mieszkaniowego. Zadzwoń na infolinię emerytalną 0800 99 1234 lub skorzystaj z serwisu tekstowego 0800 169 0133 by dowiedzieć się więcej. Linie są czynne od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9:00 – 13:00. Doradca pomoże Ci wypełnić wnioski oraz powiadomi Cię o postępie Twojej sprawy. Biuro ds. emerytur przekaże władzom lokalnym szczegóły Twoich wniosków o zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości.

Wyrównanie emerytury – Pension Credit. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance


Jeżeli nie pobierasz żadnych innych benefitów

Jeśli nie pobierasz wyrównania emerytury, zasiłku dochodowego, ani zasiłku dla bezrobotnych, możesz otrzymać formularz wniosku o dopłatę na pokrycie podatku lokalnego, zniżkę na drugą osobę dorosłą lub o zasiłek mieszkaniowy w siedzibie władz lokalnych.

Odwiedź strony Twoich władz lokalnych, dotyczące podatku lokalnego (Council Tax) – Find out more about council tax. Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Jobcentre Plus


Pobierz formularz wniosku

Możesz także pobrać formularz wniosku ze strony internetowej Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP).

Pobierz formularz wniosku o zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) i o dopłatę do podatku lokalnego (Council Tax Benefit) (dokument PDF, 179K) – HCTB1 05/09


Składanie wniosku z wyprzedzeniem

Możesz złożyć wniosek do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli masz powyżej 60 lat) zanim zaczniesz kwalifikować się do otrzymywania dopłat Council Tax Benefit. Jeśli więc planujesz zmianę adresu zamieszkania, możesz złożyć wniosek o dopłatę do podatku lokalnego przed przeprowadzką. Zazwyczaj nie otrzymasz żadnych pieniędzy, dopóki nie zamieszkasz w nowym miejscu.


Otrzymywanie zaległych dopłat

Możesz otrzymać dopłaty do podatku lokalnego za zaległy okres, jeśli istnieje ważny powód, dla którego nie mogłeś złożyć wniosku wcześniej.

Informacje o ubieganiu się o dopłatę Council Tax Benefit za zaległy okres – Find out about backdating of council tax benefit claims. Złóż wniosek o zaległe dopłaty Council Tax Benefit – Apply for backdating of council tax benefit


Jeśli Twoja sytuacja się zmienia

Musisz poinformować władze lokalne (local council), na przykład gdy:
• któreś z Twoich dzieci skończy szkołę lub wyprowadzi się z domu
• ktokolwiek wprowadzi się do bądź wyprowadzi z Twojego domu lub mieszkania
• zmienią się przychody Twoje lub osoby mieszkającej z Tobą
• zmieni się wysokość Twojego kapitału lub oszczędności
• Twój czynsz ulegnie zmianie
• przeprowadzisz się
• Ty lub Twój partner planujecie przebywać poza domem przez ponad miesiąc
• Ty lub inna osoba mieszkająca z Tobą traficie do szpitala
• Ty lub inna osoba mieszkająca z Tobą podejmiecie pracę, w tym także na zasadach wolontariatu
• Ty lub inna osoba mieszkająca z Tobą traficie do domu opieki

Powyższa lista nie jest kompletna. Dowiesz się więcej klikając na poniższych linkach, prowadzących na strony władz lokalnych.

Dowiedz się o zmianach Twojej sytuacji, które mogą wpłynąć na Twoje prawo do pobierania dopłat do podatku lokalnego Council Tax Benefit – Find out about changes in circumstances which affect council tax benefit claims. Zgłoś zmianę sytuacji związaną z dopłatami do podatku lokalnego Council Tax Benefit – Report change of circumstances relating to council tax benefit


Council Tax Benefit dla osób pracujących

Możesz otrzymać dopłatę na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości kiedy dostaniesz pracę i zaczniesz zarabiać. Możesz również uzyskać inne benefity oraz pomoc w utrzymaniu się na stanowisku.

Benefity i pomoc dla osób wracających do pracy – Benefits and help when going back to work. Ulotka „Korzyści płynące z pracy zawodowej” – Download 'The benefits of working leaflet’ (PDF, 42K). Rozszerzona dopłata na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości – Extended Payment of Council Tax Benefit


Jak się odwołać?

Jeśli odmówiono Ci przyznania dopłat do podatku lokalnego (Council Tax Benefit) lub nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez władze lokalne, możesz poprosić o jej ponowne rozważenie. Poniższy link odeśle Cię na stronę Twoich władz lokalnych, gdzie zdobędziesz więcej informacji. Jeśli rezultat wciąż Cię nie satysfakcjonuje, możesz odwołać się do niezależnego trybunału apelacyjnego – Unified Appeal Tribunal.

Informacje o odwołaniach od decyzji dotyczących dopłat do podatku lokalnego (Council Tax Benefit) – Find out about appeals relating to council tax benefit decisions. Odwołaj się od decyzji dotyczącej dopłat do podatku lokalnego (Council Tax Benefit) – Appeal against a council tax benefit decision. Jak odwołać się od decyzji dotyczącej benefitów? – How to appeal against a benefits decision


Obniżenie podatku lokalnego dla osób niepełnosprawnych

Możesz kwalifikować się do obniżenia podatku lokalnego (Council Tax), jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub mieszkasz z osobą niepełnosprawną.

Obniżenie podatku lokalnego dla osób niepełnosprawnych – Council Tax reduction for disabled people


Inne przydatne linki

Informacje o benefitach dla osób o niskich przychodach – On a low income. Przedłużone dopłaty do podatku lokalnego – Extended Payment of Council Tax Benefit. Problemy z opłaceniem podatku lokalnego (Council Tax) – How to pay and problems paying your Council Tax bill. Doradztwo odnośnie ubezpieczeń – Getting advice on insurance products. Rozwiązywanie kwestii podatkowych osoby zmarłej – Sorting out someone’s tax affairs after they die. Jak nadrobić niską emeryturę lub jej brak – How to catch up if you’ve got little or no pension


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 27.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


4 komentarze do “Council Tax Benefit”

  1. Ela pisze:

    Witam, mam problem, otóż jak wprowadzałam się do mieszkania w którym mieszkam podałam ze będę mieszkać sama a chłopak wprowadzi się jak urodzi się dziecko, jednak moja sytuacja w ciąży się pogorszyła i chłopak wprowadził się wcześniej a ja nie poinformowałam o tym councilu. Minął ponad rok i teraz składałam podanie o Housing benefit i było pytanie kiedy chłopak się wprowadził , podałam ze 25.11.2015 tak jak ja gdyż nie pamiętałam daty faktycznej. Council wysłał mi pismo ze muszę uregulować zaległości z tym związane lecz nie podał jeszcze kwoty. Było to moje faktyczne zaniedbanie gdyż poprostu wyleciało mi z głowy a potem to już w ogóle o tym nie pamiętałam do dzisiaj gdy dostałam pismo. Pytanie moje brzmi czy będę miała z tym związane nieprzyjemności jakieś oprócz zaległej wpłaty i czy będzie to miało wpływ na decyzje o Housing benefit? Pozdrawiam

  2. adriano pisze:

    witam.wynajmuje mieszkanie od mies z zona i corka,jedno pokojowe za ktore place 660f plus 108f council i oplaty i zostaje nam 400 na zycie.co mam zrobic i o co sie starac zeby mi panstwo pomoglo.prosze o rade.

  3. ADAM pisze:

    Witam ja mam pytanie dotyczące cauncilu ponieważ u mnie cauncil płaci jakoś moło 2 lata temu miałem dużo więcej niż teraz oni podliczają mi WTC i Child tax C + Moj dochód z pracy łącznie wychodzi mi 1470 miesiecznie nie otrzymuje Hausing Benefit i płace cały cauncil tax na zycie zostaje mi 940f doda ze mieszkam w flacie 1 bedroom z zona i córka.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Council Tax Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE