Czy będąc w ciąży można przedłużyć zwolnienie za granicą?

– Pracuję na kontrakcie w UK. Moja żona jest zatrudniona w Polsce, obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, gdyż ciężko znosi ciążę. Od trzech tygodni jest ze mną w Anglii. Czy musi wracać do Polski, żeby przedłużyć zwolnienie? Czy zwolnienie wystawione przez brytyjskiego lekarza będzie honorowane?


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Opublikowano za: rp.pl, 18.02.2010


Żona czytelnika nie będzie musiała wracać do Polski, żeby przedłużyć zwolnienie lekarskie. Brytyjskie zwolnienie zostanie uznane w Polsce, jeżeli będzie spełniać wymienione niżej kryteria.

Możliwość taka wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 ze zm.).


Zagraniczne zwolnienie lekarskie

Zagraniczne zwolnienie lekarskie może być dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego w Polsce, pod warunkiem że:


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

– zostało przetłumaczone na język polski (ale żona czytelnika nie musi spełniać tego warunku – patrz. dalej),

– zostało wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym imię i nazwisko zagranicznego lekarza lub nazwę zagranicznego zakładu leczniczego oraz jest opatrzone datą wystawienia i podpisem lekarza,

– określa początkową i końcową datę niezdolności do pracy chorego.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

W jakim języku zwolnienie

Obowiązku tłumaczenia zaświadczeń na język polski nie stosuje się do zwolnień lekarskich wystawionych w językach urzędowych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (zgodnie z § 5a wspomnianego rozporządzenia). (Więcej…)


Marta Rydel


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Czy będąc w ciąży można przedłużyć zwolnienie za granicą?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE