Direct payments for carers

Wpłaty bezpośrednie (direct payments) to środki wypłacane przez władze lokalne osobom, co do których stwierdzono potrzebę korzystania z usług opieki społecznej. Zazwyczaj możesz je otrzymać, jeśli jesteś opiekunem i masz przynajmniej 16 lat.


Na co można je przeznaczyć?

Wpłaty bezpośrednie można przeznaczyć na opłacenie usług świadczonych przez organizację lub na zatrudnienie osoby świadczącej usługi. Jako opiekun, możesz wykorzystać wpłaty bezpośrednie na zakup usług, które mają za zadanie pomóc Ci w pełnieniu Twojej roli opiekuna, włączając w to koszty mające na celu poprawę Twojego zdrowia i samopoczucia. Może to być na przykład kurs jazdy samochodem lub wakacje, dzięki którym będziesz miał nieco czasu dla siebie. Jeśli uznano, że potrzebujesz pomocy w prowadzeniu domu, możesz poprosić o wpłaty bezpośrednie na opłacenie niezbędnych usług.


Direct Payments, a Direct Payment

Wpłaty bezpośrednie (direct payments) – pieniądze wypłacane przez władze lokalne na opłacenie usług opiekuńczych – to nie to samo co przelew bezpośredni (Direct Payment) – emerytura lub benefity wpłacane bezpośrednio na Twoje konto.

Różnica między „Direct Payment” a „direct payments” – The difference between Direct Payment and 'direct payments’


Na co nie można przeznaczyć?

Nie możesz wykorzystać wpłat bezpośrednich na opłacenie usług dla osoby, nad którą sprawujesz opiekę. Mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wsparcia, którego potrzebujesz jako opiekun. Możesz także wykorzystać wpłaty bezpośrednie na zabezpieczenie pomocy ze strony Twojego współmałżonka, partnera, bliskiego krewnego lub innej osoby mieszkającej razem z Tobą, pod warunkiem, że nie jest to osoba zatrudniona przez Ciebie jako mieszkający z Tobą pracownik. Mogą tutaj zaistnieć pewne wyjątkowe okoliczności, które będziesz musiał uzgodnić ze swoimi władzami lokalnymi.


Kto się kwalifikuje?

Jeśli korzystasz już z usług opieki społecznej

Władze lokalne (council) mają obowiązek zaoferować Ci wpłaty bezpośrednie jako alternatywę dla usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach nie będziesz mógł otrzymać wpłat bezpośrednich. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od swoich władz lokalnych.

Jeśli nie korzystasz z usług opieki społecznej

Aby otrzymać wpłaty bezpośrednie będziesz musiał skontaktować się z władzami lokalnymi (local council) i poprosić o ocenę Twoich potrzeb.

Ocena potrzeb opiekunów – Assessments for carers


Dla osób niepełnosprawnych

Wpłaty bezpośrednie (direct payments) są także dostępne dla osób niepełnosprawnych, które muszą korzystać z usług oferowanych przez opiekę społeczną. Jeśli jesteś rodzicem niepełnosprawnego dziecka, wpłaty bezpośrednie na pokrycie kosztów usług potrzebnych Twojemu dziecku mogą być przekazywane Tobie.

Wpłaty bezpośrednie –Direct payments – arranging your own care and services. Wpłaty bezpośrednie dla dzieci niepełnosprawnych – Direct payments for disabled children.


Wysokość wpłat

Kwota, jaką otrzymasz, będzie zależna od oceny Twoich potrzeb przez władze lokalne. Wpłaty bezpośrednie zostaną przelane na Twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office lub na konto National Savings.


Wpływ na inne benefity

Jeśli otrzymujesz inne benefity, zobowiązany jesteś poinformować instytucję wypłacająca ci każdy z nich o tym, że otrzymujesz również Direct Payments. Dotyczy to sytuacji, kiedy otrzymujesz wpłaty osobiście i/lub jeśli otrzymujesz swoje wpłaty od osoby, nad którą sprawujesz opiekę. Twoje benefity zostaną wówczas poddane ocenie, tak by można było zdecydować o ewentualnym wpływie, jaki Direct Payment będzie miał na inne benefity.


Jak się ubiegać

Jeśli już korzystasz z usług świadczonych przez władze lokalne (council), spytaj o możliwość otrzymania wpłat bezpośrednich. Jeśli występujesz o pomoc opieki społecznej po raz pierwszy, wydział usług społecznych przy Twoich władzach lokalnych powinien omówić z Tobą możliwość przyznania wpłat bezpośrednich podczas dokonywania oceny Twoich potrzeb. Pod poniższym linkiem możesz wpisać dane swojego miejsca zamieszkania, a zostaniesz przekierowany na stronę Twoich władz lokalnych, gdzie dowiesz się więcej i będziesz mógł złożyć wniosek przez Internet.

Dowiedz się więcej i/lub złóż wniosek o przyznanie wpłat bezpośrednich u władz lokalnych – Find out more and/or apply for direct payments locally.


Zmiana sytuacji

Jeśli potrzeby osoby, którą się opiekujesz ulegną zmianie – poprawie lub pogorszeniu, na dłuższy bądź krótszy okres czasu – skontaktuj się z władzami lokalnymi jak najszybciej, aby mogły one dokonać ponownej oceny Twoich potrzeb.


Rodziny

Władze lokalne mogą rewidować wysokość wpłat bezpośrednich, odzwierciedlając zmiany zachodzące z czasem w potrzebach dzieci lub rodzin, tak samo jak ma to miejsce w przypadku korzystania bezpośrednio z usług świadczonych przez władze lokalne.


Ulotki informacyjne do pobrania

Departament Zdrowia (Department of Health) wydał dwie ulotki informacyjne dotyczące wpłat bezpośrednich. Jedna z nich jest wersją łatwą do odczytu. Możesz je pobrać ze strony Departamentu Zdrowia, a także zamówić je telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Standardowa ulotka jest zatytułowana „A guide to receiving direct payments from your local council” (Informator jak otrzymać wpłaty bezpośrednie od władz lokalnych) – kod 31006. Uproszczona wersja to „An easy guide to direct payments” (Uproszczony informator o wpłatach bezpośrednich) – kod 33291. Zamawiając uproszczoną wersję ulotki telefonicznie, możesz poprosić dodatkowo o przesłanie wersji książkowej, na płycie CD oraz na taśmie audio. Aby zamówić którąkolwiek wersję ulotki, zadzwoń na linię zamówień Departamentu Zdrowia i podaj kod zamawianej ulotki.

Numer telefonu: 08701 555 455. Połączenie tekstowe: 08700 102 870. Linia działa od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.

Informacje o tym jak otrzymać wpłaty bezpośrednie od swoich władz lokalnych: strona Departamentu Zdrowia – A guide to receiving direct payments from your local council: Department of Health website. Uproszczone informacje o wpłatach bezpośrednich: strona Departamentu Zdrowia – Download 'An easy guide to direct payments’ – Department of Health website (PDF, 1.83MB)


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Direct payments for carers”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE