Direct payments for disabled children

Rodzice i opiekunowie mający 16 lub więcej lat mogą otrzymywać wpłaty bezpośrednie (direct payments), które pozwalają na samodzielne zaplanowanie opieki i usług w miejsce korzystania z usług świadczonych przez władze lokalne. Wpłaty te przyznawane są także osobom sprawującym opiekę rodzicielską nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Jeśli sprawujesz opiekę rodzicielską nad dzieckiem niepełnosprawnym

Po dokonaniu oceny Twoich potrzeb, wpłaty bezpośrednie mogą zostać wykorzystane na opłacenie różnych usług, które zapewnią Twojemu dziecku stymulację, nowe doświadczenia i niezależność. Włączają się w to:
• krótkie wakacje
• miejsce w placówce przedszkolnej, zapewniającej Twojemu dziecku specjalne wsparcie
• pomoc w uczestniczeniu w zajęciach, takich jak np. klub młodzieżowy (youth club)
• opieka osobista

1) Zatrudnienie osoby do pomocy przy dziecku

Jeśli uzyskasz na to zgodę po przeprowadzeniu oceny, możesz wykorzystać wpłaty bezpośrednie, aby zatrudnić osobę, która udzieli wsparcia Twojemu dziecku. Władze lokalne mogą udzielić Ci wskazówek na temat środków bezpieczeństwa w przypadku zatrudniania opiekunów do pracy z dzieckiem. Możesz poprosić władze lokalne (council) o weryfikację różnych informacji, w tym także sprawdzenie akt policyjnych, aby zagwarantować, że Twoje dziecko znajduje się we właściwych rękach. Odpowiedzialność za to spoczywa na Tobie, jako pracodawcy.

2) Opieka w okresie wakacyjnym

Jako rodzic lub osoba sprawująca opiekę rodzicielską powinieneś uzyskać wsparcie w powrocie do pracy lub w przypadku pozostania w niej, jeśli tego chcesz. Jeżeli uznano, że potrzebujesz pomocy opieki społecznej, wpłaty bezpośrednie mogą pomóc Ci zaspokoić potrzeby Twojego dziecka w godzinach pozaszkolnych i w okresie wakacyjnym. Więcej informacji znajdziesz na stronie „Every Child Matters“. Strona ta oferuje przewodnik dla rodziców dotyczący wpłat bezpośrednich na dzieci niepełnosprawne oraz listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

„Mierzenie Wysoko“ dla dzieci niepełnosprawnych: Wpłaty bezpośrednie – strona Internetowa „Every Child Matters“ – Aiming High for Disabled Children: Direct payments – Every Child Matters website


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Zapytania indywidualne

Jeśli masz pilne pytanie dotyczące Twojej własnej sytuacji, najlepiej zwróć się z nim do władz lokalnych; każde hrabstwo prowadzi własny program wpłat bezpośrednich. Pracownicy władz lokalnych pomogą Ci się także skontaktować z osobami i organizacjami świadczącymi określone usługi

Siedziby władz lokalnych – Local councils


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Przydatne dane kontaktowe

Instytucje i organizacje charytatywne pomagające opiekunom – Organisations and charities for carers


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 13.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Direct payments for disabled children”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE