Direct payments

Direct payments, czyli wpłaty bezpośrednie, są dokonywane przez władze lokalne bezpośrednio na konto osób korzystających z usług opiekuńczych. Zastępuje to system, w którym władze byłyby bezpośrednim dostawcą usług. Dowiedz się, czy możesz otrzymywać wpłaty bezpośrednie, na co możesz je wykorzystać i jak się o nie ubiegać.


O wpłatach bezpośrednich

Wpłaty bezpośrednie pochodzą od władz lokalnych i trafiają do osób wymagających opieki oferowanej przez pomoc społeczną, które chcą same zaplanować i opłacić opiekę oraz otrzymywaną pomoc, zamiast korzystać z usług oferowanych bezpośrednio przez władze lokalne. Osoba taka musi być w stanie wyrazić zgodę na otrzymywanie wpłat bezpośrednich i musi być w stanie zarządzać otrzymywanymi wpłatami, nawet jeśli miałoby to oznaczać konieczność korzystania z codziennej pomocy.


Kryteria przyznania

1) Jeśli już korzystasz z usług opieki społecznej – Władze lokalne muszą zaproponować Ci możliwość otrzymywania wpłat bezpośrednich zamiast usług, z których obecnie korzystasz. Istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których takie rozwiązanie nie będzie dla Ciebie dostępne. Władze lokalne będą w stanie udzielić Ci więcej informacji na ten temat.

2) Jeśli nie korzystasz z usług opieki społecznej – w celu otrzymywania wpłat bezpośrednich, musisz skontaktować się z lokalnymi władzami i zwrócić się z odpowiednią prośbą. Wszystkie usługi, a więc w tym wpłaty bezpośrednie, są dostępne jeśli jesteś:
• osobą niepełnosprawną i ukończyłeś 16 rok życia
• opiekunem i ukończyłeś 16 rok życia, co obejmuje też osoby z odpowiedzialnością rodzicielską wobec niepełnosprawnego dziecka
• osobą straszą

3) Jeśli odmówiono Ci prawa do skorzystania z usług opieki społecznej – Jeśli lokalne władze zdecydowały się nie przyznać Ci prawa do skorzystania z pomocy opieki społecznej, nie zaoferują Ci także wpłat bezpośrednich. Jeśli uważasz, że Twoje potrzeby lub sytuacja uległy zmianie, poproś władze lokalne o ponowne rozważenie decyzji.


Wysokość wpłat

Wysokość wpłat będzie uzależniona od oceny Twoich potrzeb przez władze lokalne.


Sposób wypłaty

Wpłaty bezpośrednie wpływają prosto na Twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office lub na konto National Savings. Jeśli chciałbyś, aby pieniądze w Twoim imieniu mógł odebrać Twój opiekun lub jeśli jesteś zarejestrowany jako niewidomy, wpłata może zostać wysłana w formie czeku, który będzie można zrealizować w placówce Post Office.


Jak wystąpić o wpłaty bezpośrednie?

Jeśli korzystasz już z usług opieki społecznej, spytaj w siedzibie władz lokalnych o możliwość otrzymywania wpłat bezpośrednich. Jeśli dopiero ubiegasz się o przyznanie opieki, Twój pracownik opieki społecznej powinien omówić z Tobą możliwość otrzymywania wpłat bezpośrednich po dokonaniu oceny Twoich potrzeb. Skorzystaj z poniższego linku, aby trafić na stronę Twoich władz lokalnych (local council), gdzie możesz uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek przez Internet. Pamiętaj, że usługa ta obejmuje tylko siedziby władz na terenie Anglii.

Dowiedz się więcej i/lub złóż wniosek do władz lokalnych o przyznanie wpłat bezpośrednich – Find out more and/or apply for direct payments locally


Na co możesz wykorzystać wpłaty?

Pieniądze mają na celu pokryć koszty usług i wyposażenia, niezbędnych do zaspokojenia Twoich potrzeb, tak jak to jest oceniane przez władze lokalne. Według ogólnie przyjętych zasad, władze lokalne powinny pozwolić Ci wybrać najlepszą formę zaspokojenia Twoich potrzeb, pod warunkiem, że pozwoli im to mieć pewność, że uzgodnione warunki świadczenia pomocy zostaną spełnione.


Na co nie możesz przeznaczyć wpłat?

Nie możesz wykorzystać pieniędzy z wpłat bezpośrednich na pokrycie kosztów stałego zamieszkania w domu opieki – możliwe jest jednak, że uzyskasz pozwolenie na wykorzystanie wpłat w celu pokrycia krótkich okresów pobytu w domu opieki, jeśli władze lokalne stwierdzą, że zachodzi taka potrzeba. Za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w których władze lokalne stwierdzą, że Twoja sytuacja tego wymaga, nie możesz wykorzystać bezpośrednio wypłaconych pieniędzy na opłacenie usług świadczonych przez:
• Twojego współmałżonka
• Twojego partnera, z którym pozostajesz w tzw. „civil partnership”
• partnera, z którym pozostajesz w związku konkubenckim
• bliskiego krewnego, który mieszka z Tobą, lub współmałżonka/partnera tego krewnego


Udokumentowanie wpłat

Jeśli otrzymujesz wpłaty bezpośrednie, będziesz musiał udokumentować, na co pieniądze zostały przeznaczone. Lokalne władze udzielą Ci informacji odnośnie dokumentacji, jaką powinieneś zachować oraz informacji, których będziesz musiał dostarczyć. Przykłady takich dokumentów to karty czasu pracy (timesheets) podpisane przez osoby świadczące usługi oraz rachunki za usługi dostarczone przez agencje. Władze lokalne muszą mieć pewność, że potrzeby, na zaspokojenie których pobierasz wpłaty bezpośrednie, zostają zaspokojone. Zostaniesz poinformowany o sposobie zdobywania tych informacji. Może to wiązać się z koniecznością złożenia wizyty w Twoim domu.


Opiekunowie i wpłaty bezpośrednie

Jeśli jesteś opiekunem i masz 16 lub więcej lat, możesz sam kwalifikować się do pobierania wpłat bezpośrednich. Nie możesz wykorzystać pozyskanych w ten sposób pieniędzy na opłacenie usług dla osoby, nad którą sprawujesz opiekę. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na wsparcie, którego potrzebujesz jako opiekun.

Wpłaty bezpośrednie (direct payments) dla opiekunów – Direct payments for carers


Wpływ na inne benefity

Wpłaty bezpośrednie nie zastępują przychodu, a co za tym idzie – nie wpływają na wysokość innych otrzymywanych benefitów.


Jeśli zmienia się Twoja sytuacja

1) Jeśli zmieniają się Twoje potrzeby odnośnie usług świadczonych przez opiekę społeczną – Jeśli Twoje potrzeby się zmieniły, skontaktuj się z przedstawicielami władz lokalnych najszybciej jak to możliwe, aby mogli oni ponownie ocenić wymaganą wysokość wpłat. Dotyczy to zarówno długo-, jak i krótkotrwałych zmian. Jeśli na przykład nie potrzebujesz wydawać całej kwoty, ponieważ Twoja sytuacja uległa chwilowej poprawie, lub trafiłeś do szpitala, wysokość otrzymywanych przez Ciebie wpłat może zostać zmieniona.

2) Jeśli nie chcesz już korzystać z wpłat bezpośrednich – Jeśli zadecydujesz, że nie chcesz, aby pieniądze były wypłacane bezpośrednio, Twoje władze lokalne zorganizują w zamian odpowiednie usługi. Jeśli władze stwierdzą, że nie jesteś w stanie samodzielnie zarządzać bezpośrednio otrzymywanymi wpłatami, mogą podjęć decyzję o zastąpieniu wypłat odpowiednimi usługami.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 07.08.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Direct payments”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE