Disabled Facilities Grants

Disabled Facility Grant to dopłata od władz lokalnych, która ma na celu pomóc w pokryciu kosztów przystosowania Twojego domu do Twoich potrzeb, jako osoby niepełnosprawnej. Możesz ją otrzymać, kiedy władze lokalne uznają, że zmiany są praktyczne i uzasadnione oraz konieczne dla zaspokojenia Twoich potrzeb.


Kto może otrzymać dopłatę?

Możesz ubiegać się o dopłatę, jeśli Ty bądź inna osoba zamieszkująca w Twoim domu jest niepełnosprawna oraz:
• Ty lub osoba, w imieniu której składasz wniosek, jesteście właścicielami lub lokatorami (także licencjobiorcami) zamieszkiwanej nieruchomości
• jesteś w stanie udokumentować, że Ty lub osoba, w której imieniu składasz wniosek, zamierzacie wykorzystywać nieruchomość jako jedyne lub główne miejsce zamieszkania przez cały okres dopłaty – obecnie jest to pięć lat

Właściciel nieruchomości może złożyć wniosek w imieniu niepełnosprawnego lokatora. Dopłaty do udogodnień dla osób niepełnosprawnych (Disabled Facilities Grants) są dostępne wyłącznie na terenie Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Mieszkańcy Szkocji powinni skontaktować się z wydziałem pomocy społecznej władz lokalnych, aby otrzymać informacje o dostępnych dopłatach.

Disabled Facilities Grant w Walii – strona Welsh Assembly Government – Disabled Facilities Grant – Welsh Assembly Government website. Disabled Facilities Grant w Irlandii Północnej – strona Northern Ireland Housing Executive – Disabled Facilities Grant – Northern Ireland Housing Executive website


Na co można przeznaczyć dopłatę?

Dopłata może zostać wykorzystana na instalację urządzeń, które zapewnią Ci większą swobodę poruszania się oraz/lub będą stanowić niezbędne udogodnienia. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, dopuszczalne rodzaje prac obejmują:
• poszerzanie drzwi i instalację podjazdów
• zapewnienie lub ułatwienie dostępu do pomieszczeń i urządzeń – na przykład poprzez instalację windy schodowej lub łazienki na parterze domu
• ulepszenie lub instalację ogrzewania odpowiednio do Twoich potrzeb
• adaptację sposobu regulacji oświetlenia lub ogrzewania, tak aby uczynić je łatwiejszymi w użyciu
• ułatwienie poruszania się po domu, które umożliwi Ci sprawowanie opieki nad inną osobą, która mieszka razem z Tobą, np. nad Twoim dzieckiem

Zawodowy terapeuta przyjrzy się Twojej sytuacji i może polecić określony rodzaj udogodnień.


Wysokość dopłat

Wysokość dopłat jest obliczana w oparciu o ocenę Twojej sytuacji finansowej – tzw. „means test” – gdzie pod uwagę jest brany stosunek Twoich tygodniowych przychodów do wydatków. Ocena sytuacji finansowej nie jest przeprowadzana w przypadku rodzin dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 19 roku życia. W trakcie oceny sytuacji finansowej będą brane pod uwagę oszczędności powyżej pewnej kwoty. Niektóre benefity, takie jak Disability Living Allowance (zasiłek dla niepełnosprawnych) lub Income Support (zasiłek dochodowy) nie są zwykle brane pod uwagę. Jeśli mieszkasz z partnerem, ocenie podlegnie Wasz wspólny przychód. Przy przeprowadzaniu oceny brana jest pod uwagę wysokość posiadanego kapitału. Oszczędności do kwoty £6,000 nie są brane pod uwagę. W przypadku oceny podstawowych wydatków, takich jak czynsz/spłata kredytu hipotecznego lub koszty utrzymania, stosowane są z góry określone stawki. Rzeczywiste wydatki, które ponosisz, nie są brane pod uwagę. W zależności od wyniku oceny, przyznana pomoc finansowa może pokryć od 0 do 100 procent kosztów instalacji ulepszeń.


Sposób obliczania dopłaty

Dopłata działa w następujący sposób:
• jeśli Twój przychód jest niższy niż – według oceny – koszt zaspokojenia Twoich potrzeb, zazwyczaj nie będziesz musiał pokrywać żadnych kosztów wprowadzania ulepszeń
• jeśli Twój przychód jest wyższy niż – według oceny – koszt zaspokojenia Twoich potrzeb, proporcjonalna część Twojego przychodu zostanie wykorzystana do obliczenia, jaką część kosztu wprowadzenia ulepszeń byłbyś w stanie pokryć
• jeśli obliczona kwota jest niższa niż koszt wprowadzenia ulepszeń, różnica między nimi jest pokrywana przez Disabled Facilities Grant


Maksymalna wysokość dopłaty

Maksymalna wysokość dopłat, których można oczekiwać od władz lokalnych, wynosi £25,000 w Irlandii Północnej, £30,000 w Anglii i £36,000 w Walii na każdy wniosek, pomniejszona o koszty, które – według przeprowadzonej oceny – możesz pokryć z własnej kieszeni. Jeśli koszt instalacji kwalifikujących się udogodnień jest wyższy, władze mogą podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty dopłaty.


Wpływ na inne benefity

Disabled Facility Grant nie wpłynie na wysokość żadnych pobieranych przez Ciebie benefitów.


Jak się ubiegać?

Pod poniższym linkiem znajdziesz informacje o sposobach składania wniosku, zasadach wypłaty dopłat Disabled Facilities Grant i o tym, jak przebiega proces ich przyznania.

Dopłata do ulepszeń dla niepełnosprawnych (Disabled Facilities Grnats) – jak się ubiegać? – Disabled Facilities Grants – how to apply


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Disabled Facilities Grants”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE