Disabled Students’ Allowances

Disabled Students’ Allowance (zasiłek dla studentów niepełnosprawnych) to dodatkowe wsparcie finansowe, które ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym lub mającym określone trudności w uczeniu się, takie jak na przykład dysleksję. Świadczenia te są dostępne niezależnie od standardowego finansowego pakietu studenckiego i nie trzeba ich spłacać. Tutaj znajdziesz ogólne informacje o opcjach dostępnych dla osób mieszkających w Anglii.


Dla kogo są Disabled Students’ Allowances?

Disabled Students’ Allowances to zasiłki, które mają pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów nauki, które studenci mogą ponieść jako bezpośrednie następstwo niepełnosprawności, przewlekłej choroby, zaburzeń psychicznych lub określonej trudności w uczeniu się. Mają one na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu edukacji na równi z innymi studentami. Spełniający kryteria studenci studiów dziennych (full-time), wieczorowych/zaocznych (part-time) lub podyplomowych (postgraduate) mogą ubiegać się o zasiłek dla studentów niepełnosprawnych. Wysokość zasiłku nie zależy od przychodów Twojego gospodarstwa domowego, ale tylko od rodzaju potrzebnej pomocy. Disabled Students’ Allowances są wypłacane niezależnie od standardowego finansowego pakietu studenckiego i nie muszą być spłacane.


Na co można przeznaczyć zasiłek?

Disabled Students’ Alloances można wykorzystać na opłacenie:
• specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do nauki – na przykład oprogramowania komputerowego
• pomocy nie-medycznej – na przykład osoby odpowiedzialnej za sporządzanie notatek lub czytanie
• dodatkowych kosztów podróży, wynikających z niepełnosprawności
• innych wydatków, takich jak na przykład nagrane materiały lub papier do zapisu Braillem


Warunki przyznawania

Możesz ubiegać się o tą formę zasiłku, jeśli nie uzyskałeś jeszcze dyplomu jak również jeśli uczęszczasz na studia podyplomowe oraz:

• uczysz się w trybie dziennym na kursie trwającym przynajmniej jeden rok (włączając w to kursy na odległość)
• uczysz się w trybie zaocznym lub wieczorowym (part-time) na kursie, który trwa nie więcej niż dwa razy dłużej, aniżeli jego dzienny odpowiednik (włączając w to kursy na odległość)


Czy się kwalifikujesz?

Aby móc wystąpić o pomoc finansową w ramach Disabled Students’ Allowance, zarówno Ty, jak i kurs, na który zamierzasz uczęszczać, musicie spełniać pewne kryteria. Warto zdobyć niezbędne informacje przed złożeniem wniosku.

Kryteria otrzymywania pomocy finansowej dla studentów – Eligibility for student finance


Potwierdzenie niepełnosprawności

Aby móc się ubiegać, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie o swojej niepełnosprawności.

W razie upośledzenia, choroby, schorzenia lub złej kondycji psychicznej, będziesz musiał przedstawić dowód natury medycznej – może to być na przykład pismo wydane przez odpowiedniego lekarza. Jeśli masz określone trudności w uczeniu się, jak na przykład dysleksję, będziesz musiał przedstawić dowód w postaci „oceny diagnostycznej” wydanej przez psychologa lub posiadającego odpowiednie kwalifikacje nauczyciela. Jeśli ocena taka została wydana w przeszłości, często będzie ona wymagała aktualizacji. Będziesz także musiał opłacić wszelkie badania, niezbędne aby stwierdzić, czy spełniasz kryteria przyznania zasiłku dla studentów niepełnosprawnych. Jeśli musisz poddać się badaniom, ale nie stać Cię na ich opłacenie, możesz ubiegać się o pomoc finansową w ramach Funduszu Dostępu do Nauki (Access Learning Fund) przy Twoim uniwersytecie lub college’u.

Access to Learning Fund: jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy – Access to Learning Fund: extra help if you need it


Kto się nie kwalifikuje?

Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania stypendium przyznanego przez NHS, nie będziesz kwalifikował się na zasiłek Disabled Students’ Allowance, wydawany przez Student Finance lub władze lokalne. Możesz jednak ubiegać się o jego odpowiednik poprzez program stypendialny NHS.

Nie będziesz kwalifikował się do pobierania zasiłku dla studentów niepełnosprawnych wydawanego przez Student Finance England lub władze lokalne, jeśli uczęszczasz na studia podyplomowe i otrzymujesz:
• wynagrodzenie lub stypendium komitetu badań naukowych (research council)
• stypendium dla pracowników społecznych od NHS Business Services Authority, które zawiera odpowiednik zasiłku
• stypendium lub wynagrodzenie swojego college’u lub uniwersytetu, w skład których wchodzi odpowiednik zasiłku

Skontaktuj się z organizacją, która przyznała Ci stypendium lub wynagrodzenie, aby uzyskać poradę odnośnie dodatkowej pomocy, którą możesz otrzymać z tytułu niepełnosprawności.

Finansowanie kursów NHS i kursów dla pracowników społecznych – Finance for NHS and social work courses


Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku będzie uzależniona od Twoich indywidualnych potrzeb, jednak istnieje wyznaczona stawka maksymalna dla różnych rodzajów zasiłku.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Zasiłki dla studentów niepełnosprawnych (Disabled Students’ Allowances) – ile możesz dostać? – Disabled Students’ Allowances – how much you can get


Przebieg procesu ubiegania się o zasiłek

Zgłoszenie należy przedłożyć jak najwcześniej. Nie czekaj do czasu aż zostaniesz przyjęty na kurs.

Krok 1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Są dwa sposoby wnioskowania o DSA:
1. jeśli interesuje Cię tylko DSA, wypełniasz formularz DSA1
2. jeśli wnioskujesz również o główny pakiet finansowy, powinieneś zaznaczyć w podstawowym wniosku, że chcesz otrzymywać DSA – a następnie wypełnić ‘skróconą’ wersję formularza DSA1.

Bez względu jednak na to, którą opcję wybierasz, złóż wniosek jak najwcześniej. Nie czekaj do momentu, gdy oficjalnie zostaniesz przyjęty na studia. Pamiętaj, by wysłać wniosek na odpowiedni adres. Zależnie od Twojej konkretnej sytuacji, może to być Student Finance England, miejscowe władze, lub Open University (OU).

Krok 2: Przedstaw poświadczenie swojej niepełnosprawności lub choroby

Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności lub chorobie. Jeśli jesteś niepełnosprawny lub przewlekle chory, może to być na przykład list od Twojego lekarza prowadzącego lub od lekarza specjalisty. Jeśli wykazujesz konkretne problemy z uczeniem się, takie jak dysleksja, będziesz musiał przedstawić odpowiednie oświadczenie o diagnozie od psychologa lub od odpowiednio wykwalifikowanego pedagoga. Jeśli posiadasz tego typu zaświadczenie, wydane jednak zanim ukończyłeś 16 rok życia, może być konieczna aktualizacja. Wszelkie testy mające poświadczyć, że kwalifikujesz się do DSA będziesz musiał opłacić sam. Jeśli jednak nie będzie Cię stać na opłacenie koniecznych testów, będziesz mógł za pośrednictwem Twojej uczelni zwrócić się o konkretną pomoc do Access to Learning Fund.

Krok 3: Twoje podanie jest rozpatrywane

Student Finance England (ewentualnie Twój lokalny urząd lub OU) rozpatrzą Twój wniosek i poinformują Cię, czy należy Ci się DSA.

Krok 4: Wyliczenie wysokości pomocy

Jeśli zakwalifikujesz się do DSA, zostaniesz poproszony o zgłoszenie się do ‘assessment centre’ w celu ustalenia wysokości pomocy. Następnie, centrum sporządzi raport określający pomoc, jaka będzie Ci się należała, który zostanie przesłany do Student Finance England (względnie do Twojego miejscowego urzędu lub OU). Kopia decyzji zostanie również wysłana do Ciebie.

Krok 5: Otrzymujesz DSA

Jeśli Student Finance England (Twój miejscowy urząd lub OU) zaakceptuje raport, otrzymasz pismo, w którym znajdziesz wszystkie szczegóły dalszego postępowania. Gdybyś potrzebował dalszej porady, skontaktuj się z odpowiednim doradcą na swojej uczelni.

Zasiłki dla studentów niepełnosprawnych: wypełnianie aplikacji – Disabled Students’ Allowances: application forms. Access to Learning Fund: jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy – Access to Learning Fund: extra help if you need it


Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zasiłkach Disabled Students’ Allowances znajdziesz w ulotce informacyjnej zatytułowanej „Bridging the gap”. Możesz pobrać jej kopię z poniższej strony lub poprosić lokalne władze o jej przesłanie.

Pobierz „Bridging the gap”: przewodnik po zasiłkach dla studentów niepełnosprawnych (Disabled Students’ Allowances) na rok 2011/2012 – Download Bridging the gap: a guide to Disabled Students’ Allowances in higher education 2011/12 (PDF, 252K). Pobierz „Bridging the gap”: przewodnik po zasiłkach dla studentów niepełnosprawnych (Disabled Students’ Allowances) na rok 2010/2011 – Download Bridging the gap: a guide to Disabled Students’ Allowances in higher education 2010/11 (PDF, 684K). Skontaktuj się z władzami lokalnymi (wnioski o dofinansowanie dla studentów) – Contact your local authority (student finance applications)


Inne formy dofinansowania studiów

Zasiłek dla studentów niepełnosprawnych jest wypłacany niezależnie od standardowej pomocy finansowej dostępnej dla studentów. W sekcji „Student finance” znajdziesz informacje o innych formach pomocy dostępnych dla studentów studiów wyższych, włączając w to pożyczki studenckie (Student Loans), granty i stypendia. Jeśli jesteś studentem studiów podyplomowych, więcej informacji znajdziesz w sekcji „Funding postgraduate study”.

Dofinansowanie dla studentów – Student finance. Finansowanie studiów podyplomowych – Funding postgraduate study


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Nie jesteś Anglikiem?

Dofinansowanie studiów dla osób spoza Anglii – Student finance: not from England


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Disabled Students’ Allowances”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE