Early Support Programme

Program Early Support („wsparcie na wczesnym etapie”) pomaga skoordynować i ulepszyć usługi, z których korzysta Twoje dziecko i rodzina. Umożliwia on rodzicom i opiekunom aktywniejszy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka.


O programie

Early Support wspiera rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 5 lat. Program skupia wszystkie usługi i wsparcie, świadczone przez różne instytucje. Ułatwia to rodzinom koordynację zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych ich dzieci.
Niektórym rodzinom zostanie przydzielony tzw. key worker (pracownik kluczowy), który udzieli porad, wsparcia i pomoże wynegocjować odpowiedni system. Pracownik kluczowy nie zawsze będzie tak samo potrzebny. Rodziny mogą same zdecydować, jakie rozwiązanie będzie dla nich najlepsze.

Program Early Support stworzył szeroką gamę zasobów, szkoleń i warsztatów. Włączają się w to:
• Family Pack (Pakiet Rodzinny), zawierający ulotki informacyjne dotyczące usług oraz Family File (Folder Rodzinny), ułatwiający dzielenie się informacjami z usługodawcami
• materiały i zasoby, dokumentujące rozwój Twojego dziecka
• ulotki informacyjne, dotyczące różnych rodzajów schorzeń i niepełnosprawności
• gamę szkoleń, stworzonych z myślą o rodzinach i opiekunach, mających pomóc im wykorzystać zasoby i usługi oferowane w ramach programu Early Support


Dostępność programu

Early Support to program o zasięgu krajowym, który jest wdrażany i prowadzony przez władze lokalne i Primary Care Trusts (towarzystwa wczesnej opieki) w całej Anglii. W niektórych regionach może on być bardziej zaawansowany, niż w innych. Profesjonaliści, z których usług korzystasz, powinni wiedzieć, czy w Twoim miejscu zamieszkania program Early Support jest dostępny. Jeśli program ten jeszcze nie funkcjonuje, spytaj, kiedy zostanie on wprowadzony i dowiedz się, czy istnieje lokalna grupa wsparcia. W dalszym ciągu możesz uzyskać dostęp do darmowych materiałów oferowanych przez Early Support. Welsh Assembly (walijskie władze) niedawno uzgodniły wprowadzenie programu Early Support w Walii.

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Support groups for parents of disabled children. Siedziby władz lokalnych – Local councils. Walijskie Zgromadzenie Narodowe – Welsh Assembly Government


Dla kogo jest program?

Program Early Support jest przeznaczony dla rodzin dzieci niepełnosprawnych poniżej 5 roku życia oraz dla osób pracujących z małymi dziećmi i rodzinami. Dotyczy to także rodzin:
• których niemowlęta po opuszczeniu szpitala w dalszym ciągu potrzebują pomocy (np. medycznej), a rodzice lub opiekunowie potrzebują pomocy w zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki w domu
• ze starszymi dziećmi, w przypadku których potrzeba dodatkowej pomocy stała się oczywista dopiero w drugim lub trzecim roku ich życia
• z dziećmi, u których liczne, istotne i oczywiste czynniki wpływają na ich rozwój i zdolność uczenia się
• z dziećmi, których trudności są mniej oczywiste


Dlaczego program jest potrzebny?

Rodziny z małymi, niepełnosprawnymi dziećmi wyraziły zapotrzebowanie na skoordynowane usługi, pracowników kluczowych, więcej informacji i mniej biurokracji. Chciały one także zmniejszyć potrzebę powtarzania każdorazowo tych samych informacji w kontakcie z każdą nową osobą, zaangażowaną w opiekę nad ich dzieckiem oraz być traktowane jak rodzina z dzieckiem, a nie kolejny przypadek medyczny. Family File (Folder Rodzinny) oraz Developmental Journal (Dziennik Rozwoju) pomagają rodzinom i opiekunom przekazywać informacje o dziecku kolejnym specjalistom, nie musząc powtarzać się przy każdej nowej osobie.

Dzielenie się informacjami o dziecku: Folder Rodzinny Early Support – Sharing information about your child: the Early Support Family File


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Opinie rodzin

Wiele osób uważa, że program Early Support bardzo im pomógł. Dowiedz się więcej o doświadczeniach innych rodzin korzystających z programu Early Support, odwiedzając stronę Every Child Matters („liczy się każde dziecko”).

Opinie rodzi o pragramie Early Support: „Liczy się każde dziecko“ – What families say about Early Support: Every Child Matters


Komunikacja

1) Język migowy

Najistotniejszy pierwszy krok, który powinni wykonać niesłyszący rodzice i opiekunowie, to poinformowanie kluczowych pracowników lub swojego specjalisty prowadzącego, w jaki sposób chcieliby się komunikować. Jeśli używają oni brytyjskiego języka migowego (BSL), tłumacz tego języka będzie potrzebny w rozmowach specjalistami, którzy nie znają BSL. Strona internetowa organizacji Signature (wcześniej Rada Postępu Komunikacji z Osobami Niesłyszącymi, czyli Council for the Advancement of Communication with Deaf People; CACDP) zawiera więcej informacji o brytyjskim języku migowym i jego tłumaczach.

2) Języki obce

W przypadku rodzin nie mówiących po angielsku, lub w których jeden z członków nie mówi po angielsku, władze lokalne lub Primary Care Trusts mogą być w stanie zapewnić obecność tłumacza w trakcie rozmów ze specjalistami. Dowiesz się więcej na ten temat od swoich władz lokalnych, Primary Care Trust lub od pracownika kluczowego. Ulotki informacyjne programu Early Support są dostępne w różnych językach. Możesz pobrać je ze strony Every Child Matters.

Strona internetowa Signature – Signature website. Materiały do pobrania: strona Wydziału Edukacji – Materials for download: Department for Education website


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Przydatne dane kontaktowe

Instytucje i organizacje charytatywne pomagające opiekunom – Organisations and charities for carers


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 13.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Early Support Programme”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE