Extended Payment of Council Tax Benefit

Przedłużenie dopłat do lokalnego podatku od nieruchomości (Extended Council Tax Benefit) to dodatkowe cztery tygodnie dodatku na pokrycie podatku lokalnego, który będziesz otrzymywał jeśli utracisz prawo do określonych benefitów z powodu powrotu do pracy, podjęcia pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu zarobków.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Kto się kwalifikuje?

Nie musisz już ubiegać się o przedłużenie dopłat na pokrycie podatku lokalnego jeśli Ty lub Twój partner (z którym pozostajesz w związku przez cały okres pobierania dopłat) przestaliście otrzymywać jeden z niżej wymienionych benefitów, gdyż jedno z Was spodziewa się przynajmniej przez kolejnych pięć tygodni:
• wrócić do pełnoetatowej pracy
• pracować w większym wymiarze godzin
• zarabiać więcej pieniędzy
i pobierasz którekolwiek z poniższych świadczeń:
• zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), zasiłek dochodowy (Income Support) lub zależny od dochodu zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance), bądź też połączenie którychkolwiek z powyższych zasiłków nieprzerwanie przez okres przynajmniej 26 tygodni
lub
• zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wypłacany na starych zasadach (Incapacity Benefit), zasiłek dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności (Severe Disablement Allowance) lub zależny od składek zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy (contributory Employment and Support Allowance) nieprzerwanie przez okres 26 tygodni

Decyzja o przedłużeniu dopłat do podatku Council Tax zostanie podjęta przez Twoje władze lokalne, które sprawdzą przez jaki okres czasu pobierałeś powyższe benefity.

Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy – Incapacity Benefit. Zasiłek dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności – Severe Disablement Allowance


Wysokość dopłat

Zazwyczaj wysokość przedłużonych dopłat na pokrycie podatku lokalnego będzie równa kwocie pobieranego przez Ciebie zasiłku Council Tax Benefit.

Dopłaty na pokrycie podatku lokalnego – Council Tax Benefit. Zasiłek dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności – Severe Disablement Allowance


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Realizacja dopłat

Przyznana Ci kwota będzie, tak jak dotychczas, automatycznie odliczana od należności z tytułu podatku lokalnego (Council Tax).


Inne dostępne formy pomocy

Jeśli podejmiesz pracę, władze lokalne zadecydują także, czy przysługują Ci dopłaty do podatku lokalnego dla osób pracujących (in-work Council Tax Benefit). W przypadku, gdy spełnisz określone kryteria, z chwilą ustania dopłat z tytułu Extended Council Tax Benefit, automatycznie otrzymasz benefit dla osób pracujących, bez konieczności składania nowego wniosku.


Jak się odwołać?

Jeśli nie przyznano Ci dopłat do podatku lokalnego (Council Tax Benefit), przedłużenia dopłat (Extended Payment) lub dopłat dla osób pracujących (in-work Council Tax Benefit), możesz zwrócić się do władz lokalnych z prośbą o ponowne rozważenie decyzji. Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś zadowolony z decyzji, możesz odwołać się do niezależnego Trybunały Apelacyjnego (Appeal Tribunal).

Jak odwołać się od rachunku za podatek lokalny? – How to appeal against your Council Tax bill. Siedziby władz lokalnych od A do Z – A to Z of local councils


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Benefity dla osób o niskich dochodach – On a low income. Lokalny zasiłek mieszkaniowy – Local Housing Allowance . Obniżenie podatku lokalnego dla osób niepełnosprawnych – Council Tax reduction for disabled people. Zwiększ swoje dochody w okresie emerytalnym – Increasing your income in retirement. Przewodnik po podatkach dla początkujących – Beginner’s guide to tax


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 27.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Extended Payment of Council Tax Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE