Extended Payment of Housing Benefit

Przedłużenie zasiłku mieszkaniowego to dodatkowe cztery tygodnie zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit), które mają na celu pomóc Ci w opłaceniu czynszu, kiedy tracisz prawo do określonych benefitów w związku z powrotem do pracy, podjęciem pracy w większym wymiarze godzin lub wzrostu Twoich zarobków.


Kto się kwalifikuje

Nie musisz już składać wniosku o przedłużenie zasiłku mieszkaniowego, jeśli Ty lub Twój partner (z którym pozostajesz w związku przez cały okres pobierania świadczenia) przestaliście pobierać jeden z niżej wymienionych benefitów, ponieważ jedno z Was spodziewa się przez okres przynajmniej najbliższych pięciu tygodni:
• wrócić do pracy na pełen etat
• podjąć pracę w większym wymiarze godzin
• zarabiać więcej pieniędzy
i pobierasz jedno z następujących świadczeń:
• zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), zasiłek dochodowy (Income Support) lub zależny od dochodu zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance), bądź też połączenie którychkolwiek z powyższych zasiłków nieprzerwanie przez okres przynajmniej 26 tygodni
lub
• zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wypłacany na starych zasadach (Incapacity Benefit), zasiłek dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności (Severe Disablement Allowance) lub zależny od składek zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy (contributory Employment and Support Allowance) nieprzerwanie przez okres 26 tygodni

Samorząd lokalny po analizie historii Twoich dotychczasowych benefitów zdecyduje czy możesz otrzymać przedłużenie zasiłku mieszkaniowego.

Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy – Incapacity Benefit


Jaka jest wysokość dopłat?

Zazwyczaj wysokość przedłużonego zasiłku mieszkaniowego będzie taka sama jak kwota zasiłku mieszkaniowego, którą otrzymywałeś wcześniej.

Zasiłek mieszkaniowy – Housing Benefit. Zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności – Severe Disablement Allowance


Jak jest wypłacany przedłużony zasiłek?

Przedłużenie zasiłku jest wypłacane przez Twoje władze lokalne w taki sam sposób w jaki zazwyczaj otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy.


Co powinieneś jeszcze wiedzieć?

Jeśli wracasz do pracy lokalny samorząd stwierdzi, czy kwalifikujesz się do pobierania zasiłku mieszkaniowego dla osób pracujących. Po upływie okresu przedłużonych dopłat możesz zacząć pobierać zasiłek mieszkaniowy dla osób pracujących (in-work Housing Benefit) (pod warunkiem, że kwalifikujesz się do jego otrzymania) bez konieczności ubiegania się o jego przyznanie.

Siedziby władz lokalnych – Local councils


Jak się odwoływać?

Jeśli nie przyznano Ci prawa do zasiłku mieszkaniowego lub przedłużonego zasiłku, możesz zwrócić się do władz lokalnych z prośbą o ponowne rozważenie decyzji. Jeśli mimo to wciąż nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, możesz złożyć odwołanie przed niezależnym Trybunałem Apelacyjnym (Appeal Tribunal).

Jak odwoływać się od decyzji dotyczących benefitów? – How to appeal against a benefits decision. Siedziby władz lokalnych od A do Z – A to Z of local councils


Inne przydatne linki

Informacje o benefitach dla osób o niskich dochodach – On a low income. Zasiłek mieszkaniowy – Housing Benefit. Przedłużenie zasiłku na spłatę kredytu mieszkaniowego – Mortgage Interest Run On. Zaległości w opłacaniu rachunków za media – Overdue utility bills. Jak nadrobić niską emeryturę lub jej brak? – How to catch up if you’ve got little or no pension. Problemy z właścicielem wynajmowanej nieruchomości – jaką pomoc można uzyskać od władz lokalnych? – Problems with your landlord


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 29.06.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Extended Payment of Housing Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE