Wypełniamy formularz Sure Start Maternity Grant

W tym miejscu wyjaśniamy jak ubiegać się o Sure Start Maternity Grant, czyli tzw. „becikowe”. Jako przykład posłuży nam rodzina państwa Kowalskich.


Przykładowa sytuacja

Pani Anna Kowalska urodziła swoje pierwsze dziecko dnia 15 lipca 2011. W tym momencie Pani Anna oraz jej mąż – Jan Kowalski, nie pobierają żadnych zasiłków. Złożyli jednak aplikację o Working Tax Credit oraz Child Tax Credit i obecnie czekają na decyzję o przyznaniu. W między czasie pani Anna chce ubiegać się o Sure Start Maternity Grant (SSMG), czyli tzw. „becikowe”.


Jak aplikować?

Aplikację można otrzymać w lokalnym Jobcentre Plus bądź pobrać ze strony internetowej (link poniżej). Wypełnioną aplikację należy zanieść osobiście bądź wysłać pocztą do lokalnego Jobcentre Plus.

Pobierz aplikację Sure Start Maternity Grant – Sure Start Maternity Grant (PDF)


Wypełniamy formularz

Poniżej, strona po stronie, prawidłowo wypełniony formularz państwa Kowalskich. Czerwonym kolorem zaznaczyliśmy miejsca, które mogą przysporzyć Państwu pewnych problemów. W numerowanych notatkach poniżej znajdują się wyjaśnienia.

Notatka nr 1

Państwo Kowalscy nie pobierają żadnych z wymienionych zasiłków – zaznaczają NO przy każdej pozycji. Jeżeli jedno z nich pobiera jakikolwiek zasiłek, należy zaznaczyć YES w odpowiedniej rubryce.

Notatka nr 2

Państwo Kowalscy nie pobierają jeszcze Working Tax Credit bądź Child Tax Credit, zaznaczają więc NO przy pytaniach „Are you getting..”. Kowalscy złożyli jednak aplikację o te zasiłki, zaznaczają więc YES przy pytaniach „Are you or your partner waiting to hear about claim..” Najprwdobodobniej aplikacja o SSMG zostanie rozpatrzona negatywnie (Pani Anna ani Pan Jan nie pobierają żadnych z wymienionych zasiłków) – Państwo Kowalscy będą mogli odwołać się od odmownej decyzji w przeciągu 1 miesiąca od daty wystawienia decyzji, pod warunkiem że zostanie przyznany im Child Tax Credit.

Notatka nr 3

Part 3 należy wypełnić jeżeli dziecko jeszcze się nie urodziło. W wypadku Państwa Kowalskich, dziecko urodziło się dnia 15/07/2011 – wypełniają więc tylko Part 4 i przechodzą na strone nr 7 do Part 6. Państwo Kowalscy mają tylko jedno dziecko, zaznaczają więc NO. Jeżeli mieliby dzieci poniżej 16 roku życia, w rubryce należałoby podać dane dzieci.


Więcej informacji

Opracowanie: Justyna Bazar
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.09.2011
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


GOV.UK

VOTE