Funeral Payments

Jeśli jesteś osobą o niskich dochodach i potrzebujesz pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu, którego planowaniem się zajmujesz, możesz ubiegać się o Funeral Payment, czyli zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez Fundusz Socjalny (Social Fund). Możliwe, że będziesz musiał zwrócić całkowitą lub częściową kwotę zasiłku z majątku zmarłej osoby. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje, między innymi dotyczące sposobu ubiegania się o zasiłek.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Kto się kwalifikuje?

Możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku, jeśli zmarła osoba była mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Sam pogrzeb musi się zwykle odbywać na terenie UK. Przyznanie Funeral Payments zależy to od innych benefitów, które otrzymujesz, od Twojego pokrewieństwa z osobą, która zmarła, oraz od jakichkolwiek innych pieniędzy, niż Twoje osobiste oszczędności, które możesz wykorzystać do pokrycia kosztów pogrzebu.

a) Benefity i dopłaty

Możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku pogrzebowego z Funduszu Socjalnego, jeśli Ty lub Twój partner pobieracie którekolwiek z poniższych świadczeń:
• zasiłek dochodowy (Income Support)
• zależny od przychodów zasiłek dla bezrobotnych (income-based Jobseeker’s Allowance)
• zależny od przychodów zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (income-related Employment and Support Allowance)
• wyrównanie emerytury (Pension Credit)
• zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)
• dopłatę na pokrycie podatku lokalnego (Council Tax Benefit – lub jeśli osoba opłacająca Council Tax w Twoim miejscu zamieszkania otrzymuje rabat na drugiego dorosłego – Second Adult Rebate – ze względu na Twój niski przychód)
• dodatek dla osób o niskich zarobkach (Working Tax Credit), zawierający dodatek z tytułu niepełnosprawności lub wysokiego stopni niepełnosprawności
• dodatek na dziecko (Child Tax Credit) w kwocie wyższej niż stawka dodatku rodzinnego

„Partner” w tym przypadku oznacza:
• współmałżonka lub osobę, z którą mieszkasz, pozostając w związku konkubenckim
• partnera, z którym tworzysz tzw. „civil partnership” lub partnera, z którym mieszkasz tak, jakbyście tworzyli „civil partnership”

b) Stopień pokrewieństwa ze zmarłym

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba, która:
• była partnerem osoby zmarłej w chwili jej śmierci
• była rodzicem zmarłego dziecka lub sprawowała nad nim opiekę (ale nie pod nieobecność żyjącego rodzica) (chyba, że pobiera on jeden z powyższych benefitów lub był odseparowany od dziecka w chwili jego śmierci)
• rodzic dziecka, które zmarło przy porodzie
• bliski krewny lub przyjaciel osoby zmarłej (w momencie, kiedy osoba taka może przyjąć na siebie obowiązek pokrycia kosztów pochówku)

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla osób niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance . Dodatek na pokrycie podatku lokalnego – Council Tax Benefit. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Wyrównanie emerytury – Pension Credit


Inne dostępne środki

Kiedy zostanie obliczona dostępna w Twoim przypadku kwota zasiłku, ocenie podlega także wysokość dostępnych środków (z wyjątkiem Twoich osobistych oszczędności), które mogą zostać wykorzystane na pomoc w pokryciu kosztów pochówku. Może sie w to wliczać majątek zmarłej osoby, pieniądze otrzymane w ramach polisy ubezpieczeniowej, nie będzie jednak brany pod uwagę zapomoga żałobna z tytułu śmierci partnera (Bereavement Payment) wypłacana w ramach ubezpieczenia społecznego, ani pieniądze pochodzące z określonych funduszy rządowych.

Zapomoga żałobna – Bereavement Payment


Kto się nie kwalifikuje?

Bliscy krewni lub przyjaciele zmarłego nie mogą otrzymać zasiłku, jeżeli:
• zmarły w chwili śmierci posiadał partnera
• żyje rodzic, syn lub córka zmarłej osoby, który w chwili jej śmierci nie pobierał żadnego z kwalifikujących się benefitów i nie był odseparowany od zmarłej osoby w chwili jej śmierci. Nie dotyczy to członków rodziny, którzy: nie ukończyli jeszcze 18 lat, są młodymi osobami, na które może być pobierany zasiłek na dziecko (Child Benefit), uczą się w pełnym wymiarze godzin, są członkami zakonu, znajdują się w szpitalu lub w więzieniu (i którym przyznano jeden z kwalifikujących się benefitów bezpośrednio przed trafieniem do więzienia lub szpitala), poszukują azylu politycznego i są wspierani przez Natonal Asylum Support Service lub którzy nie są stałymi rezydentami Wielkiej Brytanii
• żyje bliski krewny zmarłego, nie kwalifikujący się do powyższej listy wykluczonych członków rodziny, który był w bliższych lub równie bliskich stosunkach ze zmarłym, ale nie pobiera żadnego z kwalifikujących się benefitów


Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy bierze pod uwagę opłatę za pochówek lub kremację, inne określone opłaty oraz jakiekolwiek inne wydatki związane z pogrzebem do £700, takie jak
• opłacenie zakładu pogrzebowego
• trumna i kwiaty w wysokości .

Jeśli zmarła osoba była objęta z góry opłaconym planem pogrzebowym, otrzymasz pomoc finansową wyłącznie na pokrycie kosztów, które nie zostały uwzględnione w tym planie. Szczegółowe informacje o kosztach, które mogą zostać pokryte przez zasiłek pogrzebowy, znajdziesz na stronach 6 i 7 formularza wniosku, który możesz pobrać, klikając na poniższym linku:

Pobierz wniosek o zasiłek pogrzebowy Funeral Payment – Download 'Funeral Payment SF200′ (PDF, 122K)


Wypłata zasiłku

Wszystkie benefity, renty i ulgi wypłacane są na podany numer konta, na przykład na konto w banku. Stanowi to najbezpieczniejszy, najbardziej wygodny i skuteczny sposób realizacji wypłat. Jeśli rachunek wystawiony przez zakład pogrzebowy nie został jeszcze opłacony, zasiłek pogrzebowy wpłynie bezpośrednio na konto zakładu. Jeśli rachunek wystawiony przez zakład pogrzebowy został już opłacony, zasiłek zostanie przekazany bezpośrednio Tobie.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jak benefity i renty są wypłacane – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity

Zasiłek pogrzebowy Funeral Payment w żaden sposób nie wpłynie na wysokość innych pobieranych przez Ciebie benefitów.


Jak się ubiegać?

Formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy możesz otrzymać, kontaktując się z najbliższą placówką Jobcentre Plus. Możesz także pobrać formularz wniosku (formularz SF200) ze strony Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP). Formularz zawiera dodatkowe informacje, które pomogą Ci w jego wypełnieniu. Wypełniony wniosek prześlij do lokalnej placówki Jobcentre Plus. Najbliższą placówkę znajdziesz, korzystając z powyższego linku.

Znajdź placówkę Jobcentre Plus w Twojej okolicy – Find your local Jobcentre Plus office. Pobierz formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy Funeral Payment – Download 'Funeral Payment SF200′ (PDF, 122K)


Kiedy się ubiegać?

Musisz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w okresie od dnia zgonu, do trzech miesięcy po pogrzebie. Nawet jeśli wciąż czekasz na decyzję odnośnie przyznania jednego z kwalifikujących się benefitów lub świadczeń, musisz złożyć wniosek w powyższym terminie. Możesz złożyć wniosek przed dniem pogrzebu, jeśli zakład pogrzebowy zgodzi się wystawić szczegółowy rachunek zgodny z zawartą umową. Orientacyjny wykaz kosztów nie zostanie zaakceptowany.


Zwrot zasiłku pogrzebowego

Jeśli otrzymasz zasiłek pogrzebowy, będzie on musiał zostać zwrócony z majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Pod pojęciem majątku, rozumiane są środki pieniężne, nieruchomość i inne przedmioty, należące do zmarłego. Dom lub przedmioty osobiste pozostawione wdowie, wdowcowi lub żyjącemu partnerowi (civil partner) nie będą brane pod uwagę jako wchodzące w skład majątku.


Spory i składanie odwołania

Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji odnośnie podjętej decyzji lub uważasz, że jest ona błędna, skontaktuj się z Jobcentre Plus do miesiąca od daty otrzymania decyzji na piśmie. Jeśli skontaktujesz się z Jobcentre Plus po upływie tego terminu, możesz nie być w stanie uzyskać pomocy. Ty lub inna osoba, która może występować w Twoim imieniu, możecie:
• poprosić o wyjaśnienie
• poprosić o pisemny wykaz powodów podjęcia decyzji
• poprosić Jobcentre Plus o ponowne rozważenie decyzji – możesz podejrzewać, że pewne fakty mogły zostać przeoczone lub posiadać dodatkowe informacje, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji
• odwołać się od decyzji przed niezależnym trybunałem – odwołanie musi zostać złożone na piśmie

Możesz powziąć jedno lub wszystkie wyżej wymienione działania.

Znajdź placówkę Jobcentre Plus w swojej okolicy – Find your local Jobcentre Plus office. Jak odwołać się od decyzji w sprawie benefitów? – How to appeal against a benefits decision


Kradzież tożsamości osób zmarłych

Niestety, zdarza się, że tożsamość zmarłych osób jest kradziona, co powoduje dalszy stres i ból dla rodzin. Podejmij odpowiednie kroki, aby dane osobowe zmarłej, bliskiej ci osoby, nie zostały wykorzystane np. do otwarcia fikcyjnego konta bankowego.

Jak zabezpieczyć dane osobowe osób zmarłych – Protect Against Posthumous ID Theft


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Świadczenia po śmierci partnera – Bereavement Benefits. Organizacja pogrzebu – Arranging a funeral. Co dzieje się długami po śmierci dłużnika? – What happens to debts when someone dies?. Podatek od spadku – majątek i fundusze – Inheritance tax, estates and trusts. Sporządzanie testamentu – Making a will. Pożyczki kryzysowe – Crisis Loans. Jak zabezpieczyć dane osobowe osób zmarłych – Protect Against Posthumous ID Theft


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.07.2011
23.09.2019 dodano rozdział o zabezpieczeniu tożsamości osób zmarłych.
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


Jeden komentarz do “Funeral Payments”

  1. Gabriela pisze:

    Mam pytanie moja mama zmarla 9 marca a nimczech ja pracuje od15 lat a Angli czy mi sie nalerzy jakis pieniadze po mamie


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Funeral Payments”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE