Guardian’s Allowance

Guardian’s Allowance czyli zasiłek dla opiekunów to wolna od podatku dopłata dla ludzi, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem nieżyjących rodziców. W niektórych wypadkach możesz kwalifikować się do pobierania zasiłku dla opiekunów w przypadku, w którym nie żyje tylko jeden z rodziców.


Czy się kwalifikujesz?

Zazwyczaj możesz pobierać zasiłek dla opiekunów, jeśli każdy z poniższych warunków zostanie spełniony:
• opiekujesz się nie swoim dzieckiem
• jeden z rodziców, lub oboje rodzice dziecka (lub dzieci) nie żyją
• kwalifikujesz się do otrzymywania Child Benefit na dziecko, lub dzieci, będące na Twoim utrzymaniu

Obok tych warunków, rodzice muszą spełniać jeden z następujących warunków:
• jeden ze zmarłych rodziców urodził się w Wielkiej Brytanii
• w dniu, gdy rodzic, lub rodzice dziecka zmarli, jedno z nich, po ukończeniu 16 roku życia, spędziło przynajmniej 52 tygodnie w Zjednoczonym Królestwie, na przestrzeni dwóch lat

Jeśli zdecydujesz się adoptować dziecko, wciąż możesz otrzymywać zasiłek dla opiekunów pod warunkiem, że otrzymywałeś go także przed dokonaniem adopcji.

Czy jesteś uprawniony do pobierania zasiłku na dziecko – Child Benefit – do you qualify?


Jeśli jedno z rodziców nie żyje

Czasem możesz otrzymać Guardian’s Allowance jesli jedno z rodziców nie żyje, na przykład kiedy:
• nie wiesz, gdzie się znajduje rodzic, który żyje
• rodzice byli rozwiedzeni, lub ich związek został rozwiązany – o ile żyjący rodzic nie ma przyznanej opieki nad dzieckiem i go nie utrzymuje (a jednocześnie nie ma wyroku sądowego wskazującego na to, że taka sytuacja powinna mieć miejsce)
• rodzice nie mieli ślubu, matka zmarła, natomiast ojciec pozostaje nieznany
• żyjący rodzic znajduje się w więzieniu i pozostało mu jeszcze co najmniej dwa lata wyroku od czasu, gdy zmarł drugi rodzic – lub z wyroku sądowego przebywa w szpitalu


Ile możesz otrzymać?

Wysokość zasiłku wynosi £14.75 tygodniowo na dziecko, uzupełniając to co otrzymujesz już w ramach Child Benefit.

Aktualne stawki Child Benefit – Current Child Benefit rates


Jak wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek ten jest wypłacany razem z zasiłkiem na dziecko. Wypłata następuje zazwyczaj co cztery tygodnie, bezpośrednio na podane konto w banku, towarzystwie budowlanym czy narodowym banku detalicznym (National Savings and Investment, NS&I), które przyjmuje wpłaty bezpośrednie (Direct Payment).

Jak wypłacane są zasiłki na dziecko, ulgi podatkowe i zasiłki dla opiekunów? – How Child Benefit, tax credits and Guardian’s Allowance are paid


Wpływ na inne benefity

Zasiłek dla opiekunów nie jest brany pod uwagę jako forma dochodu, jeśli korzystasz z dopłat, zasiłku dochodowego, zasiłku dla bezrobotnych, bądź zasiłku dla osób niepełnosprawnych. Jest on wypłacany niezależnie od tych świadczeń.


Jak się ubiegać?

Child Benefit Office (Biuro ds. Zasiłków na Dzieci) zazwyczaj może wypłacić zasiłek dla opiekunów do trzech miesięcy wstecz od momentu otrzymania Twojego wniosku. Może się zdarzyć, że będą oni w stanie wypłacić zaległy zasiłek liczony od momentu, w którym zacząłeś kwalifikować się do otrzymywania zasiłku na dziecko.


Kiedy się ubiegać?

Najlepszym wyjściem jest jednak natychmiastowe złożenie wniosku, celem uniknięcia utraty pieniędzy.Należy wnieść o otrzymywanie zasiłku dla opiekunów w momencie kiedy dziecko zamieszka z opiekunem. Postaraj się złożyć wnioski o zasiłek dla opiekuna i o zasiłek na dziecko równocześnie, aby biuro mogło zająć się obydwiema tymi sprawami na raz. Jeśli nie możesz od razu złożyć wniosku o zasiłek dla opiekuna, złóż wniosek o zasiłek na dziecko.


Dokumenty, jakie potrzebujesz

Składając wniosek, będziesz musiał przedstawić:
• oryginał aktu urodzenia dziecka
• oryginał aktu zgonu rodzica lub rodziców

UWAGA: Child Benefit Office nie akceptuje fotokopii dokumentów.


Gdzie znaleźć formularz wniosku?

Możesz:
• wydrukować pusty formularz wniosku o zasiłek dla opiekunów i wypełnić go odręcznie
• skontaktować się z Guardian’s Allowance Unit (jednostka zajmująca się zasiłkami dla opiekunów) celem zamówienia pakietu aplikacyjnego


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Przed wypełnieniem formularza wnioskowego należy przeczytać załączone uwagi. Po wypełnieniu formularza należy odesłać go na niżej podany adres Guardian’s Allowance Unit.

Formularz wniosku o zasiłek dla opiekunów – Get a blank Guardian’s Allowance claim form (PDF, 201K). Pomoc w złożeniu wniosku – Get help with claiming Guardian’s Allowance (PDF, 200K)


Zmiana okoliczności

Istnieje sporo okoliczności, które mogą wpłynąć na Twoje prawo do pobierania zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku na dziecko, lub może opóźnić wypłatę zasiłku.

Na przykład, zobowiązany jesteś poinformować odpowiednią jednostkę (Guardian’s Allowance Unit), czy:
• dziecko, w związku z opieką nad którym pobierasz zasiłek dla opiekunów zamieszka z kimś innym
• wyprowadzasz się zagranicę
• dziecko zakończy edukację
• znasz miejsce pobytu żyjącego rodzica dziecka
• nastąpiła zmiana konta, na które wypłacany jest zasiłek dla opiekuna i zasiłek na dziecko – w przeciwnym razie wpłaty mogą być wysyłane na niewłaściwe konto
• nastąpiła zmiana adresu – jeśli biuro nie będzie mogło skontaktować się z opiekunem pod podanym adresem, może wstrzymać wypłaty do momentu uzyskania informacji o miejscu zamieszkania

Jeśli pobierasz zasiłek dla opiekunów, ponieważ jeden z rodziców nie żyje, zaś żyjący rodzic przebywa w więzieniu lub poddany jest przymusowemu leczeniu, musisz poinformować Child Benefit Office w przypadku kiedy żyjący rodzic:
• opuści szpital lub więzienie
• otrzyma skrócenie wyroku
• w jakimkolwiek momencie przekaże środki na utrzymanie dziecka

Bardziej rozszerzoną listę zmian, jakie mogą mieć wpływ na zasiłki, jakie otrzymujesz, możesz uzyskać pod poniższym linkiem:

Zasiłek na dziecko, które zmiany należy zgłosić – Child Benefit – which changes you need to report


W jaki sposób informować o zmanach

Możesz poinformować o zmianach:
• kontaktując się z Guardian Allowance Unit – szczegóły znajdziesz na końcu tego rozdziału
• korzystając z dostępnych na stronie internetowej formularzy dotyczących zmiany okoliczności ubiegania się o Child Benefit

Poinformuj o zmianie okoliczności – Report a change of circumstances online on the HMRC websiteOpens new window


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli Child Benefit Office po zapoznaniu się z Twoim wnioskiem o zasiłek dla opiekunów lub przedstawionymi informacjami, podjęło decyzję, z którą się nie zgadzasz, skontaktuj się z nimi w ciągu miesiąca od podjęcia decyzji. Możesz poprosić Biuro o:
• wyjaśnienie przyczyn podjęcia takiej decyzji
• ponowne zapoznanie się z wnioskiem, celem upewnienia się, że została podjęta właściwa decyzja

Masz prawo uzyskać odpowiednie uzasadnienie decyzji podjętej w sprawie przyznania zasiłku dla opiekunów. W razie ponownego złożenia wniosku, Child Benefit Office może zmienić swoją decyzję, jeśli uzna ją za błędną, albo pozostać przy pierwotnie podjętej decyzji. Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, możesz się od niej odwołać. Jeżeli zdecydujesz się na odwołanie, Child Benefit Office przekaże sprawę niezależnemu zespołowi ds. apelacji (Appeals Service), który zajmie się jej rozstrzygnięciem. Proces odwołania w przypadku zasiłku dla opiekunów jest taki sam jak w przypadku zasiłku na dziecko

Odwoływanie się od decyzji w sprawie Child Benefit – Appealing against a Child Benefit decision


Kontakt

Możesz skontaktować się z Guardian’s Allowance Unit na wiele sposobów. Możesz:
• korzystając z poniższego linka, wysłać swoje zapytanie drogą elektroniczną
• zadzwonić do wydziału

Wyślij zapytanie dotyczące Guardian’s Allowance – Send in your Guardian’s Allowance query online on the HMRC website. Szczegóły kontaktowe linii pomocy Guardian’s Allowance – Contact details for the Guardian’s Allowance Helpline


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Możesz także wysłać zapytanie na adres:
The Guardian’s Allowance Unit
Child Benefit Office
PO Box 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 13.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Guardian’s Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE