Home Responsibilities Protection

Home Responsibilities Protection (HRP) to nie rodzaj benefitu, a program, który w okresie od 6 kwietnia 1978 roku do 5 kwietnia 2010 roku pomagał w zabezpieczeniu emerytury państwowej (State Pension). Tutaj dowiesz się w jaki sposób wystąpić o wypłaty za zaległe lata podatkowe, a także zasięgniesz informacji o rozwiązaniach dla rodziców i opiekunów.


Kto się kwalifikował?

To, czy byłeś objęty programem HRP automatycznie, czy też musisz złożyć wniosek, zależne będzie od Twojej indywidualnej sytuacji.

1) Automatyczne objęcie programem HRP

Program Home Responsibilities Protecion obejmował automatycznie osoby:
• pobierające zasiłek Child Benefit na dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia – pod warunkiem, że Child Benefit Office posiada ich numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance)
• otrzymujące zasiłek dochodowy (Income Support), które nie były zarejestrowane jako poszukujące pracy, gdyż opiekowały się osobą chorą lub niepełnosprawną

2) Ubieganie się o objęcie programem

O objęcie programem Home Responsibilities Protection muszą wystąpić:
• osoby, które w kwalifikującym się okresie spędzały przynajmniej 35 godzin tygodniowo, opiekując się osobą pobierającą zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance), zasiłek dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) – stawkę średnią lub najniższą – lub zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki (Constant Attendance Allowance)
• osoby zarejestrowane jako opiekunowie zastępczy (foster carers) przez cały rok podatkowy, które w tym okresie nie pobierały zasiłku na dziecko (Child Benefit) i nie wykonywały pracy zarobkowej lub wysokość ich zarobków w roku podatkowym była zbyt niska, aby mogła im przysługiwać emerytura państwowa (State Pension)

Zasiłek dochodowy – Income Support


Zasady funkcjonowania programu

Przy obliczaniu podstawowej emerytury, liczba lat objętych programem Home Responsibilities Protection była odliczana od liczby lat wymaganych w celu obliczenia wysokości emerytury. Aby jednak móc otrzymać pełną, podstawową kwotę emerytury państwowej, liczba kwalifikujących się lat po odliczeniu tych objętych programem Home Responsibilities Protection, nie mogła wynieść mniej niż 20.

Istniała także możliwość wypracowania dodatkowej emerytury państwowej, w przypadku osób, które kwalifikowały się do programu HRP ze względu na:
• zasiłek Child Benefit pobierany na dziecko, które nie ukończyło szóstego roku życia
• opiekę sprawowaną nad osobą chorą lub niepełnosprawną (włączając w to dzieci powyżej szóstego roku życia)

Informacje o podstawowej emeryturze państwowej – Basic State Pension. Informacje o dodatkowej emeryturze państwowej – Additional State Pension


Zmiany po kwietniu 2010 dla rodziców i opiekunów

Program Home Responsibilities Protection został zastąpiony alternatywnym rozwiązaniem w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny 6. kwietnia 2010 lub później.
Od 6 kwietnia 2010 rodzice i opiekunowie mogą wypracować lata niezbędne do otrzymania podstawowej i dodatkowej stawki emerytury państwowej (State Pansion), korzystając z systemu przyznawanych tygodniowo wyrównań. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, otrzymasz wyrównanie za każdy tydzień, w którym:
• otrzymujesz zasiłek na dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia
• jesteś zatwierdzonym opiekunem zastępczym (foster carer)
• przez przynajmniej 20 godzin w tygodniu opiekujesz się osobą pobierającą zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance), zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) według średniej lub najwyższej stawki, lub zasiłek dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki (Constant Attendance Allowance), bądź osobą posiadająca zaświadczenie stwierdzające, że wymaga ona opieki

Wyrównania przyznawane opiekunom i rodzicom za okres po kwietniu 2010 nie podlegają żadnym ograniczeniom.
Jeśli osiągnąłeś ustawowy wiek emerytalny po 6 kwietnia 2010, wszystkie lata podatkowe objęte programem Home Responsibilities Protection sprzed roku 2010 zostaną uznane za lata kwalifikujące się – do maksymalnego okresu 22 lat. Będą one także brane pod uwagę w obliczaniu świadczeń pośmiertnych (bereavement benefits).

Twoja emerytura, jeśli sprawujesz nad kimś opiekę – Caring and your pension. Zmiany dotyczące emerytury państwowej rodziców i opiekunów – Changes to State Pensions for parents and carers


Kto się nie kwalifikował?

W poniższych przypadkach najprawdopodobniej nie przysługiwało Ci objęcie programem Home Responsibilities Protection.

1) Zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance)

Jeśli pobierasz zasiłek do opiekunów, automatycznie otrzymasz także wyrównanie składki ubezpieczeniowej National Insurance, w związku z czym nie będziesz potrzebował zabezpieczenia w postaci HRP.

2) Wdowy i mężatki

Jeśli jesteś mężatką lub wdową, nie możesz zostać objęta programem HRP za żaden rok podatkowy, w którym zdecydowałaś się:
• płacić niższą stawkę ubezpieczenia społecznego w ramach „Married Woman’s Reduced Rate Election”
• jako pracownik opłacać niższą stawkę ubezpieczenia National Insurance klasy 1 (potocznie nazywaną „small stamp”)
• nie płacić składek National Insurance klasy 2 jako osoba samozatrudniona


Jak się ubiegać?

W dalszym ciągu możesz wystąpić o przyznanie Home Responsibilities Protection, jeśli tylko:
• sprawowałeś opiekę nad osobą chorą lub niepełnosprawną przez pełny rok podatkowy przed kwietniem 2010
• byłeś opiekunem zastępczym

Aby to zrobić, skontaktuj się z HM Revenue & Customs i poproś o formularz wniosku CF411.

1) Pobierz formularz w wersji do druku

Możesz także pobrać formularz CF411 ze strony HM Revenue & Customs. Potrz linki poniżej.

2) Opiekunowie zastępczy

Jeśli wypełniasz formularz CF411 i jesteś opiekunem zastępczym, musisz dołączyć do niego pismo wydane przez lokalne władze lub agencję, dla której pracujesz, potwierdzające, że byłeś zatwierdzonym opiekunem zastępczym przez cały rok podatkowy.

3) Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli ubiegasz się o objęcie programem HRP w latach, w których opiekowałeś się osobą długotrwale chorą lub niepełnosprawną między kwietniem 1978 a kwietniem 2002, możesz ubiegać się w dowolnym momencie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Wniosek możesz złożyć także w przypadku, gdy osiągnąłeś już wiek emerytalny. W takeij sytuacji przeważnie nie otrzymasz wyrównania emerytury za zaległe lata.

Od roku 2002-2003 włącznie musisz złożyć wniosek o Home Responsibilities Protection w terminie do trzech lat od upłynięcia roku podatkowego, w którym opiekowałeś się osobą przewlekle chorą lub niepełnosprawną.

4) Przykłady

Jeśli opiekowałeś się osobą przewlekle chorą lub niepełnosprawną przez cały rok podatkowy 2009/2010, musisz złożyć wniosek przed 5 kwietnia 2013.

Kontakt z HMRC – Contact HM Revenue & Customs. Pobierz formularz wniosku o objęcie programem Home Responsibilities Protection (dokument PDF 89K). Pobierz wskazówki jak należy wypełniać wniosek o HRP (dokument PDF 89K)


Inne przydatne linki

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – Caring for a disabled child. Świadczenia pośmiertne, pomoc finansowa – Bereavement benefits


Przydatne dane kontaktowe

Dane kontaktowe instytucji związanych z finansami, podatkami i benefitami – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Home Responsibilities Protection”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE