Healthcare travel costs scheme

Healthcare Travels Costs Scheme to program, który może pomóc Ci w pokryciu kosztów transportu do lub ze szpitala, jeśli jesteś osobą o niskich przychodach, potrzebujesz leczenia szpitalnego w ramach NHS, pobytu w innym ośrodku NHS lub w prywatnej klinice, gdzie zostałeś skierowany przez konsultanta zatrudnionego przez państwową służbę zdrowia.


Kto może się ubiegać?

Automatycznie nabywasz prawo do ubiegania się o objęcie programem, jeśli Ty (lub osoby, na których utrzymaniu się znajdujesz) pobieracie przynajmniej jedno z poniższych świadczeń:
• zasiłek dochodowy (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o przychody (income-based Jobseeker’s Allowance)
• związany z przychodem zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)
• gwarantowane wyrównanie emerytury (Guarantee Pension Credit)

Kwalifikujesz się także, jeśli Twój przychód nie przekracza £15,276 i pobierasz jedno z poniższych świadczeń:
• dodatek na dziecko (Child Tax Credit i razem z Working Tax Credit lub bez)
• dodatek dla osób o niskich zarobkach (Working Tax Credit) z dopłatą wynikającą z niepełnosprawności lub z wysokiego stopnia niepełnosprawności

Jeśli osoba dorosła lub dziecko znajdujące się na Twoim utrzymaniu musi towarzyszyć Ci w drodze do szpitala z przyczyn zdrowotnych, możesz także ubiegać się o pokrycie ich kosztów podróży. Jeśli Twoje przychody są niskie, ale nie pobierasz żadnego z wymienionych benefitów, możesz ubiegać się o pokrycie kosztów podróży w ramach programu NHS, wspierającego osoby o niskich przychodach (przejdź do sekcji „program NHS dla osób o niskich przychodach”).

Zasiłek dochodowy – Income Support. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Wyrównanie emerytury – Pension Credit


Wysokość dopłat

Jeśli pobierasz któreś z wymienionych benefitów lub dopłat, otrzymasz zwrot pełnych kosztów najtańszego środka transportu publicznego, który jest dostępny na danej trasie, włączając w to wszelkie zniżki i promocje. Jeśli na przykład zdecydujesz się na podróż prywatnym samochodem, możesz ubiegać się o zwrot kosztów paliwa (i opłat parkingowych, jeśli są konieczne). Szpital powinien być w stanie udzielić Ci informacji o stawce, według której należy obliczać zużycie paliwa na milę w przypadku skorzystania z prywatnego transportu. Jeśli transport publiczny nie jest dostępny lub jest niepraktyczny (na przykład nie byłbyś w stanie dotrzeć na umówioną wizytę na czas lub masz problemy z poruszaniem się), będziesz musiał skontaktować się ze szpitalem z wyprzedzeniem. Szpital upewni cię, że wybrana przez Ciebie forma transportu jest dopuszczalna. Jeśli jesteś objęty programem NHS dla osób o niskich przychodach, możesz otrzymać zwrot wszystkich lub części kosztów podróży, w zależności od przyznanego Ci certyfikatu.


Jak się ubiegać?

Możesz wystąpić o zwrot kosztów podróży w szpitalu lub klinice NHS w chwili przybycia na umówioną wizytę. Otrzymasz natychmiastowy zwrot kosztów w gotówce za okazaniem jednego z następujących:
• dowodu na pobieranie jednego z kwalifikujących się benefitów (na przykład informację o jego przyznaniu)
• certyfikat potwierdzający, że pobierasz „tax credit” (otrzymasz go automatycznie, jeśli się kwalifikujesz)
• certyfikat potwierdzający objęcie programem NHS dla osób o niskich przychodach

Więcej informacji o programie NHS dla osób o niskich przychodach – More about the NHS Low Income Scheme. Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


NHS Low Income Scheme

W celu uzyskania NHS Low Income Scheme, istnieje konieczność wypełnienia formularza HC1. Formularz HC1 można zamówić przez Internet, lub telefonicznie. Można zadzwonić o pomoc na numer 0845 850 1166 (w godzinach od 8.00 do 18.oo od poniedziałku do piątku – koszt rozmowy jest szacowany według lokalnych stawek). Można również odpowiedni formularz otrzymać w jednym ze:
• szpitali NHS
• biur Jobcentre Plus
• niektórych gabinetach lekarskich, w gabinetach dentystycznych i u okulisty

Twój wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli kwalifikujesz się do otrzymania pomocy, otrzymasz certyfikat stwierdzający, czy otrzymasz całkowity, czy też częściowy zwrot kosztów przejazdu do/ze szpitala.

Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus. Zamów formularz HC1 – Order form HC1. Program NHS dla osób o niskich przychodach – The NHS low Income Scheme


Zwrot dawnych kosztów

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów podróży do trzech miesięcy po odbyciu wizyty, pod warunkiem, że jesteś w stanie udowodnić, że w chwili wizyty kwalifikowałeś się do otrzymania tego rodzaju pomocy. W tym celu będziesz musiał wypełnić wniosek o zwrot poniesionych kosztów (HC5), który możesz otrzymać:
• w szpitalu NHS
• w biurze Jobcentre Plus
• dzwoniąc na infolinię Obsługi Pacjentów NHS pod numerem 0845 850 1166 (8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku – koszt połączeń jak za połączenia lokalne)

Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Inne przydatne linki

Koszty Opieki Zdrowotnej – pomoc finansowa – Health costs – financial help. Informacje o benefitach dla osób chorych i okaleczonych – Ill or injured benefits information. Osoby niepełnosprawne – ocena stanu zdrowia, wsparcie i usługi, wyposażenie i inne – Disabled people – health assessments, support and services, equipment and more. Informator dotyczący wsparcia i codziennej troski o zdrowie – Guide to support and your everyday health


Przydatne kontakty

Pieniądze, podatki, benefity – Money, tax and benefits contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.09.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Healthcare travel costs scheme”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE