Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby.


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Kto się kwalifikuje?

Kwalifikujesz się do pobierania Income Support, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
• jesteś w wieku od 16 do wieku, w którym nabywasz uprawnień do pobierania wyrównania emerytury Pension Credit
• masz niskie dochody
• pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo
• nie studiujesz dziennie (są pewne wyjątki)
• nie pobierasz zasiłku dla osób bezrobotnych Jobseeker’s Allowance lub zasiłku dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy Employment and Support Allowance
• Twoje oszczędności wynoszą mniej niż £16,000
• mieszkasz w Wielkiej Brytanii

Zasiłek Income Support może przysługiwać Ci także, jeśli spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko
• przebywasz na urlopie rodzicielskim
• jesteś opiekunem osoby starszej lub niepełnosprawnej
• jesteś uchodźcą uczącym się języka angielskiego, który przybył do kraju mniej niż rok temu

Młodzi ludzie uczący się na jednym z wymienionych poniżej poziomów edukacji również mogą pobierać zasiłek Income Support. Dotyczy to osób studiujących w pełnym wymiarze aż do otrzymania dyplomu GCE na poziomie zaawansowanym (A-level) lub dyplomu Scottish Certificate of Education na poziomie wyższym (Higher level). W takiej sytuacji możesz kwalifikować się do zasiłku jeśli:
• jesteś rodzicem
• nie mieszkasz z rodzicem lub opiekunem
• istnieje poważne zagrożenie wykorzystywaniem lub przemocą
• jesteś uchodźcą uczącym się języka angielskiego

Możesz otrzymać zasiłek Income Support jak również i inne benefity. W latach 2010 do 2020 maksymalny wiek, do którego mężczyźni i kobiety będą mogli pobierać benefity dla osób pracujących wzrośnie wraz z podniesieniem ustawowego wieku emerytalnego kobiet z 60 do 65 lat.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Wyrównanie emerytury (Pension Credit)

Jeśli Ty lub Twój partner macie niskie dochody oraz osiągnęliście minimalny wymagany wiek możecie być uprawnieni do Pension Credit. Pension Credit uzupełnia dochód tygodniowy do poziomu gwarantowanego minimum. Wiek minimalny będzie stopniowo ponoszony do 65 lat wraz z podniesieniem wieku emerytalnego kobiet. Rząd przedstawił propozycje podniesienia wieku emerytalnego. Zgodnie z nimi wiek emerytalny kobiet zostanie podniesiony do 65 lat w okresie od kwietnia 2016 do listopada 2018. Natomiast w okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2020 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie podniesiony z 65 do 66 lat. Zmiana wieku emerytalnego wpłynie prawdopodobnie na wiek kwalifikacyjny dla obowiązujący przy ubieganiu się o Pension Credit.

Pension Credit – Pension Credit


Rodziny

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support dla siebie i Twojego partnera.
Jobcentre Plus potraktuje Was jako parę jeśli mieszkasz:
• z mężem, żoną lub partnerem cywilnym
• z osobą, którą należy traktować jako męża, żonę lub partnera cywilnego

Na potrzeby procedur Jobcentre Plus Twój współmałżonek lub partner cywilny nazywany będzie „partnerem”. Income Support nie jest już wypłacany na dzieci. Aby uzyskać zasiłek na dzieci należy złożyć wniosek o przyznanie Child Tax Credit. Tylko jedna osoba w rodzinie może wnioskować o przyznanie Income Support. Istnieje kilka rodzajów premii (dodatków), które można otrzymać w przypadku zaistnienia konkretnych okoliczności. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus.

Informacje o dodatkach – Tax credits


Rodzice samotnie wychowujący dzieci

Zasady przyznawania zasiłku Income Support uległy zmianom, które mogą wpłynąć na przyznanie zasiłku osobom samotnie wychowującym dzieci. Więcej dowiesz się pod poniższym linkiem.

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dochodowego osobom samotnie wychowującym dzieci – Changes to Income Support for lone parents


Zatrudnienie

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support jeśli pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo, ale Jobcentre Plus weźmie pod uwagę część Twoich dochodów w trakcie rozpatrywania Twojego wniosku o zasiłek. Kwota jaka nie będzie brana pod uwagę będzie zależna od Twojej sytuacji. Możesz również otrzymać zasiłek Income Support jeśli jesteś niepełnosprawnym pracownikiem, a Twoje zarobki są niższe niż zarobki osoby w pełni sprawnej pracującej na tym samym stanowisku.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Urlop wychowawczy

Jeśli korzystasz z bezpłatnego urlopu wychowawczego lub z urlopu ojcowskiego (płatnego lub bezpłatnego), możesz otrzymać zasiłek Income Support. Musisz spełniać wszystkie pozostałe warunki konieczne do otrzymania Income Support oraz być uprawnionym do jednego z poniższych benefitów:
• Working Tax Credit
• Housing Benefit
• Council Tax Benefit
• Child Tax Credit (na poziomie wyższym niż dodatek rodzinny)

Jeśli nie jesteś uprawniony do otrzymania żadnego z wymienionych benefitów i jednocześnie korzystasz z bezpłatnego urlopu wychowawczego możesz nadal być uprawniony do otrzymywania Income Support.

Urlop wychowawczy (rodzice) – Parental leave (parents section). Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Wolontariat

Możesz być wolontariuszem i nie utracić zasiłku Income Support jeśli spełniasz warunki jego przyznania. Należy powiadomić Jobcentre Plus o działalności w ramach wolontariatu. Zostaniesz poproszony o wypełnienie dodatkowego formularza. Jako wolontariusz możesz ubiegać się o zwrot niektórych wydatków takich jak np. koszty podróży. Zwykle nie wlicza się tego do dochodu. Należy zachować wszelkie rachunki potwierdzające takie wydatki.

Wolontariat w czasie pobierania zasiłku – Volunteering while on benefits (home and communities section)


Jak się ubiegać

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support przez internet za pośrednictwem działu zasiłków Department for Work and Pensions’ Benefits. Możesz również złożyć wniosek telefonicznie lub poprzez serwis tekstowy. Konsultant uzupełni formularz podanymi przez Ciebie danymi. Usługi te dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Telefon: 0800 055 6688, Usługa tekstowa: 0800 023 4888. Podczas rozmowy konsultant poprosi Cię o podanie następujących informacji:
• numer ubezpieczenia NIN
• dane dotyczące konta bankowego
• dane dotyczące czynszu lub kredytu hipotecznego
• dane dotyczące poprzedniego lub obecnego pracodawcy
• dane dotyczące innych dochodów i oszczędności

Zasiłki online – Benefits online service. Pobierz formularz do wypełnienia komputerowo – Download ‚Income Support claim form you can complete on screen’ (PDF, 720K). Pobierz formularz do wypełnienia ręcznie – Download ‚Income Support claim form you can print and complete with a pen’ (PDF, 299K). Dokumenty PDF (pomoc) – Help with PDF files


Ile możesz otrzymać

Przy obliczaniu kwoty, jaką możesz otrzymać w ramach zasiłku Income Support, bierze się pod uwagę trzy czynniki:
• ulgi indywidualne
• premie
• niektóre opłaty mieszkaniowe

Kwoty ulg indywidualnych przedstawia poniższa tabela.

Osoba Kwota (tygodniowo)
Osoba nie będąca w związku i nie posiadająca dzieci
W wieku od 16 do 24 lat £56.25
W wieku 25 lat lub więcej £71.00
Osoba samotnie wychowująca dziecko
W wieku od 16 do 17 lat £56.25
W wieku 18 lat lub więcej £71.00
Para
Obie osoby w wieku poniżej 18 lat £56.25
Jedna osoba w wieku poniżej 18 lat a druga w wieku 18-24 lata £56.25
Jedna osoba w wieku poniżej 18 lat a druga w wieku 25 lat lub więcej £71.00
Obie osoby w wieku 18 lat lub więcej £111.45

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwoty Income Support jaka Ci przysługuje skorzystaj z porad dostępnych na stronie Benefits adviser.


Wypłata zasiłku

Wszelkie benefity, emerytura oraz dodatki wypłacane są na konto bankowe. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najbardziej efektywna metoda płatności.

Więcej informacji na stronie How benefits and pensions are paid


Miejsce zamieszkania

Możesz nadal ubiegać się o zasiłek Income Support jeśli:
• jesteś bezdomny
• mieszkasz w schronisku
• mieszkasz w domu opieki

Młodzi ludzie pozostający pod opieką jednostek lokalnego samorządu nie są upoważnieni do zasiłku Income Support. Ubiegając się o Income Support musisz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii i prowadzić tu życie. Jeśli przeprowadziłeś się tu w celu osiedlenia jest to jednoznaczne z tym, że prowadzisz tu życie. Nie możesz być pod kontrolą urzędu imigracyjnego. Istnieją pewne odstępstwa od tych reguł.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Zmiany w Twoim życiu

Jeżeli w Twoim życiu zmieni się cokolwiek, co może wpłynąć na zasiłek Income Support, natychmiast poinformuj o tym Jobcentre Plus. Należy poinformować Jobcentre Plus:
• o przeprowadzce (i o każdej zmianie ilości osób zamieszkujących Twoje mieszkanie)
• o zmianie danych konta, na które Jobcentre Plus wypłaca benefity
• o zmianach w kwocie dochodów – uwzględniając alimenty i zarobki z zatrudnienia tymczasowego
• o zmianie ilości godzin pracy
• o chorobie
• o pobycie w szpitalu
• o zmianie kwoty innych pobieranych benefitów

Zgłaszaj wszelkie zmiany nawet jeśli nie jesteś pewien czy musisz to zrobić. W przeciwnym razie możesz utracić przysługujące Ci zasiłki albo, jeśli dostaniesz zbyt dużo, będziesz musiał zwrócić nadwyżkę.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Możesz zwrócić się do Jobcentre Plus z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku:
• jeśli Twój wniosek został odrzucony
• jeśli uważasz, że Twój zasiłek został źle wyliczony

Jak odwołać się od decyzji – How to appeal against a benefits decision


Inne przydatne linki

Informacja o benefitach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Employed or looking for work benefits information. Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, którą możesz otrzymać w przypadku utraty pracy – Support for mortgage interest: you may be able to get help to pay your mortgage interest if you lose your job. Informacje dla opiekunów: pomoc, prawa i odpoczynek od obowiązków – Information for carers: including support, rights and taking a break. Informator dotyczący pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych – Guide to financial support for disabled people. Koszty opieki zdrowotnej: pieniądze na leczenie – Health costs: money for medical treatment


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 8.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowanie nie było aktualizowane od ponad 6 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


45 komentarzy do “Income Support”

 1. M napisał(a):

  Ja juz jestem w UK ponad 5lat.Bez pracy w sumie bylam ponad rok i 4 miesiace, i dopiero dostalam JSA 3 tyg temu. Dwukrotnie probowalam sie ubiegac o JSA, ale zawsze mi odzrucano wnioski =[ Dolujace sa te benefity. Ja sie przyzwyczailam do polegania tylko na sobie i oszczedzania szczegolnie gdy udalo mi sie pracowac, bo inaczej bym sobie nie dala rady.

 2. agula napisał(a):

  Do Kamili
  jesli biezesz dofinansowania na dzieci to panstwo oplaca twoje ubezpiecznie malutka tez jes ubezpieczona nie martw sie wiem cos o tym bo ja mam dwa brzdace

 3. agula napisał(a):

  ja tez mialam problemy z tym benefitem ale wkoncu w Job Centre trafilam na pomocna babke,prawda jest taka ze najwazniejsza jest dla nich rezydentura i oczywiscie rezydentura przysluguje automatycznie po roku legalnej pracy ale najlepiej wyrobic sobie papier bo te tluki w tutejszych uzedach musza miec wszystko czarno na bialym bo tak naprawde to tez nie znaja prawa,ja jestem tutaj 6 lat a od 1 maja tego roku polacy sa na rownych prawach z brytyjczykami a nie kazdy urzednik o tym zdazyl poczytac(bo pewnie tez nie zna dobrze angielskiego zeby sobie poczytac)

 4. kamila napisał(a):

  Czesc mam nadzieje ze mi pomozecie bo mam pytanko,czy moze ktos wie jak to jest z ubezpieczeniem zdrowotnym w uk jesli nie pracuje bo wychowyje coreczke i gdyby cos mi sie stalo to czy bede musiala placic za leczenie czy nie? dodam ze mieszkam z partnerem ktory pracuje legalnie i pobieramy benefity.Chodzi mi o to czy musze byc zarejstrowana w Income Support.Dziekuje.

 5. ewa napisał(a):

  ZADNE 5 LAT NIE TRZEBA MIEC PRZEPRACOWANYCH ,NIE WIEM CO CI LUDZIE OPISUJA W KAZDYM FORUM,JESTEM W ANGLI 3 LATA ,2 MIESIACE TEMU ZLOZYLAM APLIKACJE NA INCOME SUPPORT-DZIS DOSTALAM PIERWSZA WPLATE-JEDNE CO ICH INTERESUJE W JOB CENTRE TO CZYSTA PRAWDA!!POZDRAWIAM.

  • Adas - aberdeen napisał(a):

   Ewa dobrze mowi … czysta prawda … nue radze mataczyc i kombinowac bo nie wyjdzie wam to na dobre i bedziecie musieli wszystko oddac w razie czego … ale wazniejsze jest to jak nas beda pistrzdgac jak imigrantow – jako zwyczajnych oszustow i naciagaczy systemu? Czy raczej ciezko pracujacych obywateli ktorzy potrzebuja tymczasowo pomocy ze strony rzadu do poki nie wyjda na prosta ….

 6. monika napisał(a):

  ja tez sie staralam i mi odmowili podajac rozne powody,i jeszcze Tax Credit Office doczepil sie do mnie ze nie powinno mnie tutaj byc od dnia kiedy zlozylam dokumenty na IS.ja juz nic nie rozumie

 7. milka napisał(a):

  Dzieki za informacje. Starałam sie o Income Support oczywiscie nie dostałam żadnej decyzji,ale juz wiem dlaczego. Narobiło sie :-/

 8. hoook1973 napisał(a):

  Zuska75, kiedy staralas sie o ten zasilek?, slyszalem ze juz go zniesli.

  • Beata napisał(a):

   Zdecydowanie źle słyszałeś.Sprawdzaj wszystko w internecie a nie pytaj znajomych.Mówię tak bo słysze takie bzdurne historie o zasiłkach od ludzi że nie wiem skąd oni to biorą.

 9. zuska75 napisał(a):

  a to cos nowego bo ja jestem w UK 5 lat i mam przepracowane 12 miesiecy i zarejestrowane w home office i nie przyznali mi tego zasilku tlumaczac sie ze jestem spoza granic Uk

 10. sophie napisał(a):

  Zapomnieliście napisać o jednej bardzo ważnej kwestii,a mianowicie o tym ,ze income suport przysługuje tylko i wyłacznie osobom które przebywały w Uk 5 lat i PRACOWAŁY,będąc jednocześnie zarejetrowanym przez Home Office.

  • Beata napisał(a):

   Ja pracowałam 4 a nie 5 lat,i dostałam ten zasiłek.Z tego co wiem najważniejszy jest habitual test,a babka w jobcentre powiedziała mi gdy sie ubiegałam że trzeba pracować minimum rok.Nigdzie nie było mowy o 5 latach.

  • Moni napisał(a):

   ALE TY bzdury piszesz. ja Pobieralam 2 razy Juz income i nie bylam w uk 5 lat .

   Musisz zdac rezydenture. mam na mysli test przez Nich .
   itp.

Nowsze komentarze »


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Income Support”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL