Income Support

Zasiłek dochodowy (Income Support) to pomoc finansowa dla osób o niskich przychodach, które nie muszą rejestrować się jako bezrobotni. Jego przyznanie oraz wysokość zależne są od indywidualnej sytuacji danej osoby.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Kto się kwalifikuje?

Kwalifikujesz się do pobierania Income Support, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
• jesteś w wieku od 16 do wieku, w którym nabywasz uprawnień do pobierania wyrównania emerytury Pension Credit
• masz niskie dochody
• pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo
• nie studiujesz dziennie (są pewne wyjątki)
• nie pobierasz zasiłku dla osób bezrobotnych Jobseeker’s Allowance lub zasiłku dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy Employment and Support Allowance
• Twoje oszczędności wynoszą mniej niż £16,000
• mieszkasz w Wielkiej Brytanii

Zasiłek Income Support może przysługiwać Ci także, jeśli spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko
• przebywasz na urlopie rodzicielskim
• jesteś opiekunem osoby starszej lub niepełnosprawnej
• jesteś uchodźcą uczącym się języka angielskiego, który przybył do kraju mniej niż rok temu

Młodzi ludzie uczący się na jednym z wymienionych poniżej poziomów edukacji również mogą pobierać zasiłek Income Support. Dotyczy to osób studiujących w pełnym wymiarze aż do otrzymania dyplomu GCE na poziomie zaawansowanym (A-level) lub dyplomu Scottish Certificate of Education na poziomie wyższym (Higher level). W takiej sytuacji możesz kwalifikować się do zasiłku jeśli:
• jesteś rodzicem
• nie mieszkasz z rodzicem lub opiekunem
• istnieje poważne zagrożenie wykorzystywaniem lub przemocą
• jesteś uchodźcą uczącym się języka angielskiego

Możesz otrzymać zasiłek Income Support jak również i inne benefity. W latach 2010 do 2020 maksymalny wiek, do którego mężczyźni i kobiety będą mogli pobierać benefity dla osób pracujących wzrośnie wraz z podniesieniem ustawowego wieku emerytalnego kobiet z 60 do 65 lat.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Wyrównanie emerytury (Pension Credit)

Jeśli Ty lub Twój partner macie niskie dochody oraz osiągnęliście minimalny wymagany wiek możecie być uprawnieni do Pension Credit. Pension Credit uzupełnia dochód tygodniowy do poziomu gwarantowanego minimum. Wiek minimalny będzie stopniowo ponoszony do 65 lat wraz z podniesieniem wieku emerytalnego kobiet. Rząd przedstawił propozycje podniesienia wieku emerytalnego. Zgodnie z nimi wiek emerytalny kobiet zostanie podniesiony do 65 lat w okresie od kwietnia 2016 do listopada 2018. Natomiast w okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2020 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie podniesiony z 65 do 66 lat. Zmiana wieku emerytalnego wpłynie prawdopodobnie na wiek kwalifikacyjny dla obowiązujący przy ubieganiu się o Pension Credit.

Pension Credit – Pension Credit


Rodziny

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support dla siebie i Twojego partnera.
Jobcentre Plus potraktuje Was jako parę jeśli mieszkasz:
• z mężem, żoną lub partnerem cywilnym
• z osobą, którą należy traktować jako męża, żonę lub partnera cywilnego

Na potrzeby procedur Jobcentre Plus Twój współmałżonek lub partner cywilny nazywany będzie „partnerem”. Income Support nie jest już wypłacany na dzieci. Aby uzyskać zasiłek na dzieci należy złożyć wniosek o przyznanie Child Tax Credit. Tylko jedna osoba w rodzinie może wnioskować o przyznanie Income Support. Istnieje kilka rodzajów premii (dodatków), które można otrzymać w przypadku zaistnienia konkretnych okoliczności. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus.

Informacje o dodatkach – Tax credits


Rodzice samotnie wychowujący dzieci

Zasady przyznawania zasiłku Income Support uległy zmianom, które mogą wpłynąć na przyznanie zasiłku osobom samotnie wychowującym dzieci. Więcej dowiesz się pod poniższym linkiem.

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dochodowego osobom samotnie wychowującym dzieci – Changes to Income Support for lone parents


Zatrudnienie

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support jeśli pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo, ale Jobcentre Plus weźmie pod uwagę część Twoich dochodów w trakcie rozpatrywania Twojego wniosku o zasiłek. Kwota jaka nie będzie brana pod uwagę będzie zależna od Twojej sytuacji. Możesz również otrzymać zasiłek Income Support jeśli jesteś niepełnosprawnym pracownikiem, a Twoje zarobki są niższe niż zarobki osoby w pełni sprawnej pracującej na tym samym stanowisku.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Urlop wychowawczy

Jeśli korzystasz z bezpłatnego urlopu wychowawczego lub z urlopu ojcowskiego (płatnego lub bezpłatnego), możesz otrzymać zasiłek Income Support. Musisz spełniać wszystkie pozostałe warunki konieczne do otrzymania Income Support oraz być uprawnionym do jednego z poniższych benefitów:
• Working Tax Credit
• Housing Benefit
• Council Tax Benefit
• Child Tax Credit (na poziomie wyższym niż dodatek rodzinny)

Jeśli nie jesteś uprawniony do otrzymania żadnego z wymienionych benefitów i jednocześnie korzystasz z bezpłatnego urlopu wychowawczego możesz nadal być uprawniony do otrzymywania Income Support.

Urlop wychowawczy (rodzice) – Parental leave (parents section). Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Wolontariat

Możesz być wolontariuszem i nie utracić zasiłku Income Support jeśli spełniasz warunki jego przyznania. Należy powiadomić Jobcentre Plus o działalności w ramach wolontariatu. Zostaniesz poproszony o wypełnienie dodatkowego formularza. Jako wolontariusz możesz ubiegać się o zwrot niektórych wydatków takich jak np. koszty podróży. Zwykle nie wlicza się tego do dochodu. Należy zachować wszelkie rachunki potwierdzające takie wydatki.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Wolontariat w czasie pobierania zasiłku – Volunteering while on benefits (home and communities section)


Jak się ubiegać

Możesz ubiegać się o zasiłek Income Support przez internet za pośrednictwem działu zasiłków Department for Work and Pensions’ Benefits. Możesz również złożyć wniosek telefonicznie lub poprzez serwis tekstowy. Konsultant uzupełni formularz podanymi przez Ciebie danymi. Usługi te dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Telefon: 0800 055 6688, Usługa tekstowa: 0800 023 4888. Podczas rozmowy konsultant poprosi Cię o podanie następujących informacji:
• numer ubezpieczenia NIN
• dane dotyczące konta bankowego
• dane dotyczące czynszu lub kredytu hipotecznego
• dane dotyczące poprzedniego lub obecnego pracodawcy
• dane dotyczące innych dochodów i oszczędności

Zasiłki online – Benefits online service. Pobierz formularz do wypełnienia komputerowo – Download 'Income Support claim form you can complete on screen’ (PDF, 720K). Pobierz formularz do wypełnienia ręcznie – Download 'Income Support claim form you can print and complete with a pen’ (PDF, 299K). Dokumenty PDF (pomoc) – Help with PDF files


Ile możesz otrzymać

Przy obliczaniu kwoty, jaką możesz otrzymać w ramach zasiłku Income Support, bierze się pod uwagę trzy czynniki:
• ulgi indywidualne
• premie
• niektóre opłaty mieszkaniowe

Kwoty ulg indywidualnych przedstawia poniższa tabela.

Osoba Kwota (tygodniowo)
Osoba nie będąca w związku i nie posiadająca dzieci
W wieku od 16 do 24 lat £56.25
W wieku 25 lat lub więcej £71.00
Osoba samotnie wychowująca dziecko
W wieku od 16 do 17 lat £56.25
W wieku 18 lat lub więcej £71.00
Para
Obie osoby w wieku poniżej 18 lat £56.25
Jedna osoba w wieku poniżej 18 lat a druga w wieku 18-24 lata £56.25
Jedna osoba w wieku poniżej 18 lat a druga w wieku 25 lat lub więcej £71.00
Obie osoby w wieku 18 lat lub więcej £111.45

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwoty Income Support jaka Ci przysługuje skorzystaj z porad dostępnych na stronie Benefits adviser.


Wypłata zasiłku

Wszelkie benefity, emerytura oraz dodatki wypłacane są na konto bankowe. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najbardziej efektywna metoda płatności.

Więcej informacji na stronie How benefits and pensions are paid


Miejsce zamieszkania

Możesz nadal ubiegać się o zasiłek Income Support jeśli:
• jesteś bezdomny
• mieszkasz w schronisku
• mieszkasz w domu opieki

Młodzi ludzie pozostający pod opieką jednostek lokalnego samorządu nie są upoważnieni do zasiłku Income Support. Ubiegając się o Income Support musisz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii i prowadzić tu życie. Jeśli przeprowadziłeś się tu w celu osiedlenia jest to jednoznaczne z tym, że prowadzisz tu życie. Nie możesz być pod kontrolą urzędu imigracyjnego. Istnieją pewne odstępstwa od tych reguł.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Zmiany w Twoim życiu

Jeżeli w Twoim życiu zmieni się cokolwiek, co może wpłynąć na zasiłek Income Support, natychmiast poinformuj o tym Jobcentre Plus. Należy poinformować Jobcentre Plus:
• o przeprowadzce (i o każdej zmianie ilości osób zamieszkujących Twoje mieszkanie)
• o zmianie danych konta, na które Jobcentre Plus wypłaca benefity
• o zmianach w kwocie dochodów – uwzględniając alimenty i zarobki z zatrudnienia tymczasowego
• o zmianie ilości godzin pracy
• o chorobie
• o pobycie w szpitalu
• o zmianie kwoty innych pobieranych benefitów

Zgłaszaj wszelkie zmiany nawet jeśli nie jesteś pewien czy musisz to zrobić. W przeciwnym razie możesz utracić przysługujące Ci zasiłki albo, jeśli dostaniesz zbyt dużo, będziesz musiał zwrócić nadwyżkę.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Możesz zwrócić się do Jobcentre Plus z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku:
• jeśli Twój wniosek został odrzucony
• jeśli uważasz, że Twój zasiłek został źle wyliczony

Jak odwołać się od decyzji – How to appeal against a benefits decision


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Informacja o benefitach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Employed or looking for work benefits information. Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, którą możesz otrzymać w przypadku utraty pracy – Support for mortgage interest: you may be able to get help to pay your mortgage interest if you lose your job. Informacje dla opiekunów: pomoc, prawa i odpoczynek od obowiązków – Information for carers: including support, rights and taking a break. Informator dotyczący pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych – Guide to financial support for disabled people. Koszty opieki zdrowotnej: pieniądze na leczenie – Health costs: money for medical treatment


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 8.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


45 komentarzy do “Income Support”

 1. Krzysztof A pisze:

  Witam mam podobny przypadek jak Pan. Moja partnerka choruje na schizofrenie paranoidalną i ma tylko P.I.P. Czy oprócz tego jeszcze może jakiś inny benefit jej przysługuje ? Dziekuje serdecznie.

 2. Monika Felska pisze:

  Hej pracuje i opiekuje się chorym tatą jest disable wie ktoś może o jaki benefit mogę się starać. Z góry dziekuje

 3. Kasia pisze:

  Witam.Pare m-cy temu dowiedzialam sie,ze mam nowotwor. Moj pracodawca od 29.07.15 bedzie mi wyplacal polowe pensji a od 27.11. 15 juz nic. O jaka pomoc Moge sie starac na chwile obecna? Nadmienie ze w Anglii jestem 9 lat, mam stala prace mieszkam w wynajmowanym domu.Jedyny problem to maz, ktory nie pracuje,pojawia sie I znika. Pani z JC wyliczyla mi ISA w kwocie £26.40. Czy musze „przyznawac”sie do meza?Dziekuje.

 4. Robert pisze:

  Witam

  Czy pobierając working tax credit jako osoba samotna mogę się starać o zasiłek income support?

 5. Sylwia pisze:

  Co to jest habitual test? I jak go 'zdać’?

 6. ala pisze:

  Jaka zapomogę może starać się samotny 17 latek w angli. Bez pracy. Tylko szkoła dzienna

 7. Anna O pisze:

  Witam. Mam pytanie.Jestem matką wychowującą samotnie troje dzieci w wieku od 7 do 13 lat.Na chwile obecną mieszkam w holandii ale chce się przenieść do anglii i sprubować czegoś nowego.Chciałam się dowiedzeć od czego powinnam zacząć i jak wygląda życie w anglii? Pozdrawiam

 8. Iwa pisze:

  Niestety dziwwczyny Maja racje starałam sieci income support i niestety nie przyznali mi ponieważ mieszkałam w Anglii 4 lata a nie 5 i nie miałam Home office. Bez tego cieżko cokolwiek załatwić .

 9. SMALEC pisze:

  Jeśli ktoś wie to proszę podpowiedzcie, czy mając income support moża się starać o zwrot albo dofinansowanie do podróźy z dziećmi do Polski

 10. mucha pisze:

  Do roboty ludziska a nie liczyć na to co wam za darmo skapnie…

 11. kasia pisze:

  Witam
  Chciala bym sie dowiedziec czy otrzymam IS jesli moj partner pracuje , ja nie pracuje poniewaz mamy rocznego syna i nie jestem zarejestrowana jako bezrobotna.
  Pozdriam

 12. Ann pisze:

  widze, ze chyba wszyscy Polacy jada na benefitach w UK. A do rodziny w Polsce lub znajomych cisna kit jak to super zarabiaja. A prawda taka, ze robia dzieci i klamia zeby tylko dostac benefit. Chodzilam tu do hs, potem do collegu i na studia tez poszlam tutaj. Pracuje teraz i place najwyzszy podatek. Moj facet brytyjczyk, tez placi najwyzszy podatek. wychodzi na to, ze robimy na nierobow miedzy innymi z Polski. Wspolczuje tym ludziom co przyznaja wam te benefity. Niektorzy pewnie slowa po ang nie umieja, a kase zbieraja. Bo przeciez mam dziecko, to wszystko mi sie nalezy. Bo przeciez jestem tu legalnie, wszystko mi sie nalezy. Bo przeciez jestem tu od 6 lat i pracowalam 2 miesiace po 2h tygodniowo, wszystko legalnie, wszystko mi sie nalezy. Tak wlasnie, wam sie zawsze nalezy! Wstyd!

  • Andrzej pisze:

   Droga zaradna i „na wszelkich prawach osobo”. Nie odmawiaj swoim rodakom prawa do ratunku ich bytu w kraju, za który przelewali krew nasi dziadkowie. Widocznie mając męża Brytyjczyka też nasiąkłaś ich wrodzoną arogancją i szybką utratą pamięci, którą oni stracili parę miesięcy po wojnie. Jak świat światem ludzie zawsze migrowali w miejsca, gdzie będą mieli lepsze warunki życia i jest to proces trwały. Jeszcze jedno przypomnienie historii: jeśli nie wiesz kto cynicznie sprzedał Polskę już w czasie trwania II wojny św.,to uprzejmie przypominam, że jednym z dwóch (bo Stalin kupował) był brytyjski premier Churchill. Mieszkam w Anglii trzy lata i paru angolskim arogantom zatkałem już gęby tą prostą, niechlubną dla nich prawdą. Tak nawiasem mówiąc, Polacy należą na Wyspach do nacji korzystających najmniej z dobrodziejstw zasiłkowych, bo wynosi to ok. 3% ogółu korzystających z tego. Wiem to nie od kolegi spod budki piwnej, tylko od angielskiej urzędniczki z DWP. Poza tym pobierane zasiłki na ogół natychmiast wracają w obieg w postaci kupowanych towarów, co w sumie napędza gospodarkę, bo nie ma nic gorszego, kiedy 2/3 społeczeństwa – jak w Polsce – nie stać na smarowidło do chleba. Przepraszam, że nie pytam, tylko komentuję, ale przeczytana połajanka skierowana do rodaków przez tę „Angielską Panią” wyprowadziła mnie z równowagi i szkodzi mocno czytelnikom tego forum. Proszę o zamieszczenie mojego komentarza, nawet jeśli nie spełnia do końca warunków niniejszego forum. Dziękuję.

   • sywus pisze:

    dziekuje za ten komentarz odrazu zrobilo mi sie lepiel :) po tym jak przeczytalam ANN to przykro mi sie zrobilo ze tak mozna wlasnych rodakow oceniac.

    • mih pisze:

     „dziekuje za ten komentarz odrazu zrobilo mi sie lepiej :) po tym jak przyczytalam ANN to przykro mi sie zrobilo (…)”

     to brzmi mniej wiecej jak….

     „fajnie ze wyszedlem z domu wchodzac do niego szkoda”

     po dluzszej chwili rozszyfrowalem przekaz posta sywus/i,
     taka mam przynajmniej nadzieje :D ;D

     +10pkt za skladnie
     +10pkt za gramatyke
     +20pkt za przeslanie ideowe
     +30pkt za rozrywke czytelnika
     +100pkt za wyobraznie
     powodzenia M.

   • Anoushka pisze:

    Dzięki Andrzej!

  • sywus pisze:

   nieladnie tak o rodakach pisac,to ze tobie sie udalo bo cie rodzice przywiezli w dziecinstie ( zapewne tez na zasilkach lecieli) to nie daje ci prawa do oceniania innych, bo zapewne gdybys teraz dopiero emigrowala do uk to daje sobie reke uciac ze tez bys pobierala zasilki

 13. Ilae pisze:

  Ja jestem w Anglii 5 lat, składałam wniosek o Income Support, ale został on odrzucony i napisali mi, że muszę zarejestrować się w Job Center na Job Seeker’s Allowance, czyli na bezrobocie, gdy poszłam na interview nd JSA , tam pan który składał mi aplikacje przeczytał mi z komputera, że mam małe dziecko, 5 lat jestem w uk, i uczyłam się tutaj 3 lata i troche pracowałam i powinnam dostać Income Support, dał mi aplikację żebym napisała do nich że podjeli złą decyzję, po około 2 miesiącach po złożeniu tej złej decyzji dostałam od nich decyzję że jednak nie zmienią tej decyzji i nie kwalifikuję się do Income Support ponieważ nie mam przepracowanego przynajmniej pełnego roku w uk, nadal nie rozumiem ich decyzji…. ponieważ uczyłam się tu sporo czasu, i jestem tu 5 lat. Ale cóż spróbuję jeszcze raz jak pełen rok minie.. choć myślałam, że Macierzyńskie się nie liczy jako nie pracowanie….

 14. Martyna pisze:

  a może wie ktoś ile czasu się czeka na pierwsze pieniądze od wypełnienia formularz … ?
  bardzo mnie to interesuje bo mam nie za ciekawą sytuacje i zależy mi bardzo na czasie.

 15. kasia25 pisze:

  Zmienily sie przepisy i nie trzeba pracowac rok w UK aby otrzymac IS.Wszystko zalezy od okolicznosci.Ja mam niepelnosprawne dziecko i bylam nautrzymaniu partnera z kotrym sie rozstalam.Pracwalam jakies 5 miesiecy i przyznano mi IS

 16. basia pisze:

  Ja dostalam zasilek a pracowalam tutaj tylko 8 miesiecy , oni podchodza do kazdej sprawy indywidualnie .

 17. anna pisze:

  Ja dostałam ten zasiłek mam 2 lata przepracowane, w UK mieszkam 4 lata, urodziłam tu córeczkę ma 2 latka a dopiero teraz przyznano mi po prawie 2 latach walki, pisania odwołań i wszelkich odmów jakie tylko możliwe. Wszystko zależy kto siedzi w Job Center Plus. Nie jest to łatwa walka ale warto.

  • Paulina pisze:

   do anna: starałas sie jako samotna matka?

  • Artur pisze:

   Witaj Aniu.

   Mam do ciebie pytanie? Czy wszystko ci zwrucili co ci sie nalezalo po 2 latach. Od daty kiedy staralas sie o ten zasilek? Bo tez staram sie o ten zasilek, i nie chca mi go przyznac. Z tego co widze to czeka mnie ciezka i uciazliwa walka. Jak wiadomo na kogo trafisz, to masz szybko zalatwiona sprawe lub nie.

 18. Paulina pisze:

  Witam Was serdecznie
  fajnie,ze jestescie-duzo mozna tu wyczytac i sie dowiedziec. Weszlam tu przez przypadek,szukajac czegos innego i chyba wyczytalam ze ten zasilek rowniez mi sie nalezy:) mieszkam z partnerem,ktory pracuje na full time,mamy dziecko i benefity typu CTC,WTC,HB.Od stycznia zaczelam prace 2dni po 4h a maly poszedl do przedszkola.fakt,ze nie jestem samotna matka,ale jestem tu 2,5 roku,2lata mam przepracowane i jestem zarejestrowana w HO no i pracuje teraz 8h tygodniowo.wiem,ze nie tu powinnam pytac ale pomozcie jesli sie orientujecie czy jest sens skladac wniosek.
  pozdrawiam

 19. angela123 pisze:

  WITAM ZACZNE OD TEGO ZE W UK JESTEM PONAD 2 LATA TU ZASZŁAM W CIAZE URODZIŁAM DZIECKO PRACOWAŁAM DLA AGENCJII NIE POSIADAM HOME OFFICE POD KONIEC PAŻDZIERNIKA ROZTAŁAM SIE Z MEZEM JESTEM W SEPERACJII
  INCOME SUPPORT DOSTALAM BEZ PROBLEMU FAKT TO CZYSTA PRAWDA CZEKALAM NA DECYZJE TYLKO 2 TYGODNIE ZADZWONILAM SIE SPYTAC CZY JUZ JEST DECYZJA A NA NASTEPNY DZIEN MIALAM JUZ PIENIADZE NA KONCIE
  WIEC NIE PRAWDA JEST ZE TRZEBA 5 LAT MIEC PRZEPRACOWANE I HOMO OFFICE
  A JAK SKLADALAM WNIOSEK JUZ TO GOSC MI POWIEDZIAL KIEDY MAM SIE ZGLOSIC DO JOBCENTRE DO KOLSUNTANTA SWOJEGO A BYLAM PRZEKONANA NA 100 % ZE MI NIE PRZYZNAJA A TU JAKIES SZCZESCIE

 20. M pisze:

  Ja juz jestem w UK ponad 5lat.Bez pracy w sumie bylam ponad rok i 4 miesiace, i dopiero dostalam JSA 3 tyg temu. Dwukrotnie probowalam sie ubiegac o JSA, ale zawsze mi odzrucano wnioski =[ Dolujace sa te benefity. Ja sie przyzwyczailam do polegania tylko na sobie i oszczedzania szczegolnie gdy udalo mi sie pracowac, bo inaczej bym sobie nie dala rady.

 21. agula pisze:

  Do Kamili
  jesli biezesz dofinansowania na dzieci to panstwo oplaca twoje ubezpiecznie malutka tez jes ubezpieczona nie martw sie wiem cos o tym bo ja mam dwa brzdace

 22. agula pisze:

  ja tez mialam problemy z tym benefitem ale wkoncu w Job Centre trafilam na pomocna babke,prawda jest taka ze najwazniejsza jest dla nich rezydentura i oczywiscie rezydentura przysluguje automatycznie po roku legalnej pracy ale najlepiej wyrobic sobie papier bo te tluki w tutejszych uzedach musza miec wszystko czarno na bialym bo tak naprawde to tez nie znaja prawa,ja jestem tutaj 6 lat a od 1 maja tego roku polacy sa na rownych prawach z brytyjczykami a nie kazdy urzednik o tym zdazyl poczytac(bo pewnie tez nie zna dobrze angielskiego zeby sobie poczytac)

 23. kamila pisze:

  Czesc mam nadzieje ze mi pomozecie bo mam pytanko,czy moze ktos wie jak to jest z ubezpieczeniem zdrowotnym w uk jesli nie pracuje bo wychowyje coreczke i gdyby cos mi sie stalo to czy bede musiala placic za leczenie czy nie? dodam ze mieszkam z partnerem ktory pracuje legalnie i pobieramy benefity.Chodzi mi o to czy musze byc zarejstrowana w Income Support.Dziekuje.

 24. ewa pisze:

  ZADNE 5 LAT NIE TRZEBA MIEC PRZEPRACOWANYCH ,NIE WIEM CO CI LUDZIE OPISUJA W KAZDYM FORUM,JESTEM W ANGLI 3 LATA ,2 MIESIACE TEMU ZLOZYLAM APLIKACJE NA INCOME SUPPORT-DZIS DOSTALAM PIERWSZA WPLATE-JEDNE CO ICH INTERESUJE W JOB CENTRE TO CZYSTA PRAWDA!!POZDRAWIAM.

  • Adas - aberdeen pisze:

   Ewa dobrze mowi … czysta prawda … nue radze mataczyc i kombinowac bo nie wyjdzie wam to na dobre i bedziecie musieli wszystko oddac w razie czego … ale wazniejsze jest to jak nas beda pistrzdgac jak imigrantow – jako zwyczajnych oszustow i naciagaczy systemu? Czy raczej ciezko pracujacych obywateli ktorzy potrzebuja tymczasowo pomocy ze strony rzadu do poki nie wyjda na prosta ….

 25. monika pisze:

  ja tez sie staralam i mi odmowili podajac rozne powody,i jeszcze Tax Credit Office doczepil sie do mnie ze nie powinno mnie tutaj byc od dnia kiedy zlozylam dokumenty na IS.ja juz nic nie rozumie

 26. milka pisze:

  Dzieki za informacje. Starałam sie o Income Support oczywiscie nie dostałam żadnej decyzji,ale juz wiem dlaczego. Narobiło sie :-/

 27. hoook1973 pisze:

  Zuska75, kiedy staralas sie o ten zasilek?, slyszalem ze juz go zniesli.

  • Beata pisze:

   Zdecydowanie źle słyszałeś.Sprawdzaj wszystko w internecie a nie pytaj znajomych.Mówię tak bo słysze takie bzdurne historie o zasiłkach od ludzi że nie wiem skąd oni to biorą.

 28. zuska75 pisze:

  a to cos nowego bo ja jestem w UK 5 lat i mam przepracowane 12 miesiecy i zarejestrowane w home office i nie przyznali mi tego zasilku tlumaczac sie ze jestem spoza granic Uk

 29. sophie pisze:

  Zapomnieliście napisać o jednej bardzo ważnej kwestii,a mianowicie o tym ,ze income suport przysługuje tylko i wyłacznie osobom które przebywały w Uk 5 lat i PRACOWAŁY,będąc jednocześnie zarejetrowanym przez Home Office.

  • Beata pisze:

   Ja pracowałam 4 a nie 5 lat,i dostałam ten zasiłek.Z tego co wiem najważniejszy jest habitual test,a babka w jobcentre powiedziała mi gdy sie ubiegałam że trzeba pracować minimum rok.Nigdzie nie było mowy o 5 latach.

  • Moni pisze:

   ALE TY bzdury piszesz. ja Pobieralam 2 razy Juz income i nie bylam w uk 5 lat .

   Musisz zdac rezydenture. mam na mysli test przez Nich .
   itp.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Income Support”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE