Jak dostać zasiłek z UK w PL

W polskich urzędach pracy lawinowo rośnie liczba rejestrujących się emigrantów zarobkowych. Część osób nie wie, jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym pracowali, ani na jakich zasadach mogą oni wytranserować to świadczenie do Polski.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Opublikowano za: mojawyspa.co.uk, Źródło: gazetaprawna.pl, 22.02.2010


Globalny kryzys dotkną rynek pracy prawie w całej Europie. Liczba osób powracających z emigracji zarobkowej do Polski podwoiła się w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej osób wraca z Irlandii, Wielkiej Brytanii. Ponadto wracają z takich krajów jak: Norwegia, Niemcy, Islandia, Austrii, Holandia, Dania, Włochy. Przykładowo tylko na Mazowszu w 2009r. wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii złożyło 259 osób, natomiast formularz potwierdzający okresy zatrudnienia za granicą ( E 301) 730 osób, z czego aż 441 to powracający z Wielkiej Brytanii.

Procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych we wszystkich krajach unijnych jest podobna. Regulują ją przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EOG. Dzięki temu osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą ( w większości państw UE wystarczy przepracować 12 miesięcy na terytorium danego kraju i tam też odprowadzać wymagane składki ubezpieczeniowe), mogą transferować go przez okres trzech miesięcy do Polski. Jest to czas przewidziany na aktywne poszukiwanie pracy.


Ogloszenia: RTV, AGD, Foto, Video, Komputery, Telefony, inne

Według relacji emigrantów urzędy pracy za granicą, szczególnie te brytyjskie, nie informują Polaków o przysługujących im uprawnieniach, ani wymaganej procedurze. Stąd wiele osób przed wyjazdem do Polski nie rejestruje się w brytyjskich urzędach pracy tracąc tym samym prawo do zasiłku.

W takich sytuacjach polskie urzędy pracy mogą przyznać zasiłek „polski” dla bezrobotnych jedynie w szczególnych przypadkach, gdy starająca się o to świadczenie osoba udowodni, że Polska jest krajem z którym łączą tę osobę żywotne powiązania życiowe. Jednocześnie przypominają one osobom powracającym do Polski o procedurze obowiązującej w Unii.

Osoby , które nabyły prawo do zasiłku z tytułu pracy za granicą przed wyjazdem do Polski powinny zgłosić się do właściwego urzędu pracy z prośbą o wystawienie formularza E303. Jest to formularz transferu zasiłku do Polski. Po powrocie do kraju osoby te powinny zarejestrować się właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , jako osoby poszukujące pracy , a następnie z zgłosić się wraz z drukiem E303 i zaświadczeniem o rejestracji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie wydawana jest decyzja o transferze zasiłku. Jeśli dana osoba chce kontynuować pobieranie świadczenia musi po tym okresie wrócić do kraju, w którym jej świadczenie przyznane. W Polsce nie będzie ona miała uprawnień do pobierania zasiłku.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jeśli przepracowany za granicą okres nie wystarcza do nabycia uprawnień do zasiłku, okres ten można zaliczyć do okresu wymaganego do nabycia zasiłku w Polsce. Łączeniu podlegają tylko okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, nie uwzględnia się w nich prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą należy wystąpić do zagranicznej instytucji o wystawienie formularza E301 ( potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia). Osoby, które nie dopełniły formalności w zagranicznym urzędzie pracy muszą czekać w Polsce na przesłanie im formularza E 301 nawet do trzech miesięcy. Po powrocie do kraju należy zarejestrować się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , a następnie z zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który wyda decyzję o przyznaniu zasiłku.

Kraj | Zasiłek zagraniczny netto / miesiąc w zł

Irlandia 3500
Wielka Brytania 1500
Niemcy 2500
Islandia 3000

Użyteczne adresy:

Instytucje w Wielkiej Brytanii i Irlandii wystawiające formularze E 301 i E 303:

The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park
Newcastle upon Tyne
England NE98 1BA
Tlph : 0044 191 21 87777 Fax: 0044 191 21 7381
E-mail: tvp.internationalqueries@thepensionservice.gsi.gov.uk
Web : http://www.thepensionservice.gov.uk/ipc/


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Department of Social and Family Affairs
EU Records
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland.
Tel: 00353 14715898
Fax: 00353 749364540
web : www.welfare.ie


Katarzyna Bartman

Gazeta Prawna


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jak dostać zasiłek z UK w PL”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE