Jobseeker’s Allowance

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli Jobseeker’s Allowance to główny benefit dla osób w wieku kwalifikującym się do podjęcia pracy, które nie pracują lub pracują średnio mniej niż 16 godzin tygodniowo. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku, będzie Ci on wypłacany w okresie poszukiwania pracy. Poniżej znajdziesz więcej informacji, także na temat tego, jak możesz ubiegać się o zasiłek przez Internet.


Komu przysługuje?

Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, musisz:
• być zdolnym do pracy, aktywnie poszukiwać pracy i być gotowym na jej podjęcie
• mieć ukończone 18 lat, ale być przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego
• pracować średnio mniej niż 16 godzin tygodniowo
• mieć przepracowanych nieprzerwanie pełnych 12 miesięcy przed utratą pracy aby otrzymać income Jobseeker’s Allowance
• mieć opłacane składki w odpowiedniej wysokości na ubezpieczenie z ostatnich 2 lat podatkowych aby otrzymać contribution-based Jobseeker’s Allowance (składki opłacane w innym kraju EEA mogą zostać zakwalifikowane do rozpatrywanego okresu )

Zasiłek dla bezrobotnych zazwyczaj może być wypłacany 16- i 17-latkom tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli jesteś mężczyzną w wieku kwalifikującym Cię do pobierania Pension Credit, bardziej może Ci się opłacać pobieranie tego wyrównania emerytury. Minimalny wiek, w którym możesz pobierać Pension Credit obecnie stopniowo wzrasta do 65 lat wraz ze wzrostem wieku emerytalnego kobiet. Rząd ogłosił propozycje podwyższenia wieku emerytalnego. Nowe ustalenia zakładają wzrost wieku emerytalnego kobiet do 65 lat w okresie od kwietnia 2016 do listopada 2018. Później – od grudnia 2018 do kwietnia 2020 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn wzrośnie od 65 do 66 lat. Zmiany wieku emerytalnego prawdopodobnie wpłyną na minimalny wiek kwalifikacyjny dla Pension Credit. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z Jobcentre Plus. Obywatele A8 w skład , których wchodzi Polska muszą mieć 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia aby zakwalifikować się do income-based Jobseeker’s Allowance. Naliczanie pełnych 12 miesięcy zaczyna się od daty złożenia aplikacji w systemie WRS. Przerwa pomiędzy pracodawcami nie może być dłuższa niż 30 dni.

Znajdź lokalną placówkę Jobcentre Plus – Find your local Jobcentre Plus Office. Benefity dla młodych osób – Benefits for young people. Informacje na temat wyrównania emerytury – Understanding Pension Credit


Dwa rodzaje zasiłku

Istnieją dwa rodzaje Jobseeker’s Allowance; zasiłek może być wypłacany w oparciu o składki (contribution-based) lub w oparciu o przychody (income-based).
Przeczytaj informacje zawarte na stronie National Insurance, aby dowiedzieć się więcej o składkach na ubezpieczenie społeczne.

Ubezpieczenie Społeczne – National Insurance


1) Contribution-based

Contribution-based Jobseeker’s Allowance to zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o składki. Jobcentre Plus może wypłacać ten rodzaj zasiłku przez okres do 182 dni. Jest on zależny od wysokości składek na ubezpieczenie National Insurance, odprowadzonych przez Ciebie w okresie ostatnich dwóch lat. Zazwyczaj składki odprowadzone w ramach samozatrudnienia (self-employment) nie pozwolą Ci kwalifikować się do otrzymania tego rodzaju zasiłku.


2) Income-based

Income-based Jobseeker’s Allowance to zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o przychody i oszczędności. Możesz go otrzymać, jeśli nie odprowadziłeś wystarczającej liczby składek na ubezpieczenie społeczne (lub jeśli odprowadzałeś składki wyłącznie w ramach samozatrudnienia) i posiadasz niskie przychody.

Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne – National Insurance – the basics


Jak się ubiegać

Jeśli przestałeś pobierać zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatnich 26 tygodni i chcesz ubiegać się o ponowne przyznanie tego samego rodzaju zasiłku, zadzwoń do Jobcentre Plus pod numerem 0800 055 6688. Możesz też złożyć wniosek o Jobseeker’s Allowance przez Internet, korzystając z linków podanych poniżej, lub telefonicznie. Zadzwoń do Jobcentre Plus pod numerem 0800 055 6688. Połączenie w języku walijskim jest możliwe pod numerem 0800 012 1888, a połączenie tekstowe pod numerem 0800 023 4888 – jeśli masz problemy ze słuchem lub wymową. Linie działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Złóż internetowy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o przychody – Apply for income-based Jobseeker’s Allowance online. Złóż internetowy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w oparciu o składki – Apply for contribution-based Jobseeker’s Allowance online


Wypłata zasiłku

Zwykle przez pierwsze trzy dni od zaakceptowania Twojego wniosku nie otrzymasz żadnych pieniędzy. Jest to tzw. okres oczekiwania (‘waiting days’). Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany co dwa tygodnie, bezpośrednio na Twoje konto w banku lub w towarzystwie budowlanym. Jest to najlepszy sposób na przekazanie Ci benefitów, ponieważ sam możesz zadecydować kiedy i w jaki sposób wybierasz środki ze swojego konta. Jeśli zaczniesz otrzymywać prywatną lub osobistą emeryturę, może to wpłynąć na wysokość wypłacanego Ci benefitu.

Dowiedz się więcej o sposobach wypłacania benefitów – How benefits and pensions are paid. Dowiedz się więcej o wpływie emerytury na benefity – Benefits adviser service


Wysokość zasiłku

1) Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego w oparciu o składki. Maksymalne stawki tygodniowe:

Wiek Kwota
16 – 24 lat £56.25
25 lub więcej lat £71.00
Pary i związki civil partnerships £111.45

2) Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego w oparciu o przychody. Maksymalne stawki tygodniowe:

Osoba Kwota
Osoba samotna, która nie ukończyła jeszcze 25 lat £53.45
Osoba samotna, mająca 25 lub więcej lat £67.50
Pary i „civil partnerships” (gdzie obydwie osoby mają 18 lub więcej lat) £105.95
Samotny rodzic, który nie ukończył jeszcze 18 lat £53.45
Samotny rodzic, mający 18 lub więcej lat £67.50

Podane stawki są stawkami podstawowymi. Kwoty mogą się zmienić w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji. Twoje płatności mogą być zmniejszone, jeśli otrzymujesz dochód z zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Otrzymasz mniej, jeśli masz oszczędności powyżej £6,000. Jeśli masz oszczędności powyżej £16,000 to prawdopodobnie nie otrzymasz nic. Jeśli twój partner pracuje 24 godziny lub więcej w tygodniu nie będziesz się kwalifikować do income-based Jobseeker’s Allowance (jednak nie ma to wpływu na contribution-based Jobseeker’s Allowance).


Warunki składkowe

Aby otrzymać Contribution-based Jobseeker’s Allowance musisz spełniać dwa warunki składkowe:

1) Warunek pierwszy – osoba ubiegająca się musi mieć zapłacone składki w wysokości 26 razy LEL (Lower Earnings Limit) w jednym z dwóch ostatnich lat składkowych. LEL w roku składkowym 2008/09 wynosił £90 / tyg. a więc całościowa wysokość składek LEL za rok 2008/09 wynosi £2,340 (26 x £90). LEL w roku składkowym 2009/10 wynosił £95 / tyg. czyli całościowy LEL za ten rok wynosi £2,470. Składki kredytowane nie są brane pod uwagę.

2) Warunek drugi – zostały wpłacone lub skredytowane składki w wysokości 50 razy LEL w obu ostatnich dwóch latach składkowych.

We wniosku w 2011 będą brane są pod uwagę dwa lata składkowe: 2008/09 i 2009/10. 50 razy £90 = £4,500. Jeśli więc osoba zarobiła i wpłaciła taką sumę to drugi warunek na lata 2008/09 będzie spełniony. Na 2009/2010 rok dana osoba musi mieć zarobione i wpłacone składki przynajmniej w wysokości £4,750 (50 x £95). W tym przypadku kredytowane składki również mogą być łączone. Ewentualnie, w każdym roku składkowym osoba może mieć zarobione i wpłacone składki w wysokości co najmniej £2,340 (spełnia wówczas pierwszy warunek). Otrzyma wówczas 26 kredytów składkowych dzięki czemu podwyższy nam to potrzebną sumę. W przyszłości osoba mogłaby być niezdolna do pracy przez okres jednego roku składkowego i otrzymałaby 50 kredytów składkowych na następny rok, co jednocześnie oznaczałoby, że warunek tego roku został spełniony.

Contribution credits (składki kredytowane) – wpłaty dokonywane przez rząd za osoby bezrobotne, które nie są w stanie dokonać wpłaty. Jest to najniższa kwota składkowa.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Jeśli masz 16 lub 17 lat

Jeżeli jesteś osobą niepracującą i masz 16 lub 17 lat możesz otrzymać income-based JSA na krótki czas, jeśli na przykład:
• jesteś zmuszony mieszkać daleko od rodziny lub gdy Twoja rodzina się rozpadła
• znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i Jobseeker’s Allowance jest Ci niezbędny, aby ją rozwiązać
• jesteś w związku i odpowiadasz za dziecko

Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja może zostać uznana za wyjątkowo trudną zgłoś się do najbliższej placówki Jobcentre Plus. Jeżeli ubiegasz się o JSA z tytułu rozpadu rodziny pamiętaj, że im więcej podasz szczegółów na temat sytuacji rodzinnej, tym szybciej przebiegnie proces kwalifikacji Cię do zasiłku. Możesz również poprosić osobę dorosłą, która zna Twoją sytuację, o to by była z Tobą w trakcie rozmowy. Jobcentre gwarantuje Ci dyskrecję w takiej sytuacji.


Jak się ubiegać?

Należy pobrać formularz z lokalnego Jobcentre Plus, który po wypełnieniu trzeba zabrać ze sobą na New Jobseeker Interview, czyli spotkanie w sprawie przyznania zasiłku. Jeśli po upływie 6 miesięcy osoba otrzymująca Jobseeker’s Allowance nie znajdzie pracy, zostanie wezwana na kolejne spotkanie, w celu ponownego sprawdzenia jej sytuacji.


Co jeszcze warto wiedzieć?

Oba zasiłki pobiera się do momentu podjęcia pracy. Jeśli przez sześć miesięcy nie uda się znaleźć zatrudnienia, trzeba ponownie przejść przez proces składania wniosku. Podstawową różnicą między polskim zasiłkiem dla bezrobotnych a brytyjskim jest taka, że angielska nazwa Jobseeker’s Allowance w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zasiłek dla szukających pracy”.

Osobom otrzymującym oparty na dochodach zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zwolnienie z podatku lokalnego (Council Tax Benefit) i dofinansowanie do kosztu wynajmu mieszkania (Housing Benefit). Bezrobotnym kobietom w ciąży należy sie darmowe mleko, a rodzicom mleko modyfikowane i witaminy dla niemowląt.


Transfer zasiłku

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy w Polsce przez co najmniej cztery tygodnie, ma prawo do poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę. Należy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy z prośbą o wydanie formularza PD U2 (dawniej E303) potwierdzającego prawo do takiego transferu, a następnie – już w Wielkiej Brytanii – zgłosić się z tym formularzem do biura Jobcentre Plus. Zasiłek na Wyspach można pobierać przez trzy miesiące. Jego wysokość będzie równa wysokości zasiłku wypłacanego w Polsce, w przeliczeniu na funty.

Analogicznie wygląda sytuacja, gdy bezrobotny, który pobiera zasiłek Contribution-based Jobseeker’s Allowance w Wielkiej Brytanii, wraca do Polski. Taka osoba przed wyjazdem powinna pobrać z biura Jobcentre Plus formularz PD U2 (dawniej E303) i przedstawić go w powiatowym urzędzie pracy w Polsce.

Nie można transferować zasiłku dla poszukujących pracy opartego o dochody!

Jeśli zgłosisz się do właściwego urzędu w kraju, gdzie szukasz pracy w ciągu wyznaczonego czasu (7 dni) – masz prawo do zasiłku, nawet za te dni, które spędziłeś w podróży. Jeśli natomiast nie zgłosisz się na czas – zasiłek przysługuje Ci dopiero od dnia zgłoszenia. Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na okres 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie 6 miesięcy. Przedłużenie okresu 7 dni na zgłoszenie się, jest możliwe wyłącznie jeśli, pomimo zaplanowania podróży w taki sposób, żeby zdążyć w terminie, napotkasz na jakieś przeszkody, których nie mogłeś przewidzieć lub na które nie miałeś wpływu i dlatego jest spóźniony.


Szukanie pracy w kilku krajach EU

Jeśli zamierzasz w okresie trzech miesięcy poszukiwać pracy w kilku krajach Wspólnoty, a nie w jednym, musisz przed wyjazdem podać również daty przejazdów do poszczególnych krajów – na tyle dokładnie na ile jest to możliwe. Odpowiednia instytucja kraju, w którym masz prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu bycia bezrobotnym powinna następnie wydać zaświadczenie PD U2 (dawniej E303) oddzielnie dla każdego kraju, w którym zamierzasz poszukiwać pracy. Pamiętaj, że w kraju poszukiwania pracy będziesz traktowany tak samo jak bezrobotni z tego kraju i będziesz musiał przestrzegać tych samych zasad co oni.

Od 1 maja 2010 r. możliwe jest skorzystanie z prawa do transferu zasiłku dla bezrobotnych więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia. Łączny okres transferu nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące (w wyjątkowych okolicznościach – maksymalnie 6 miesięcy). Dotychczas możliwy był tylko jednokrotny transfer zasiłku, który trwał maksymalnie 3 miesiące. Obecnie zasiłek może być również transferowany do więcej niż jednego kraju.


Warto pamiętać

W punkcie 3.3 zaświadczenia PD U2 wyszczególniono sytuacje, w których kraj poszukiwania pracy wstrzyma wypłatę świadczeń dla bezrobotnego jako osoby poszukującej pracy. Wypłaty nie zostaną ponownie uruchomione dopóki kraj, z którego przyjechał zainteresowany, nie wyda na to zgody. Jest to konsekwencja faktu, że przez cały okres transferowania zasiłku, aby zachować prawo do zasiłku, zainteresowany będzie także oceniany przez pryzmat prawa kraju, z którego przyjechał.


Wizyta w Jobcentre

Składając wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, będziesz musiał stawić się na rozmowę w Jobcentre. Doradca sporządzi wraz z Tobą „umowę z osobą poszukującą pracy” (jobseeker’s agreement). Będzie ona zawierała kroki, które zgadzasz się podjąć w celu znalezienia pracy. Aby w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek, Twoje poszukiwania pracy będą podlegały rewizji, zazwyczaj co dwa tygodnie. Bardziej szczegółowa kontrola zostanie przeprowadzona po 13 tygodniach pobierania przez Ciebie zasiłku. Więcej informacji o pomocy, jaką możesz otrzymać w poszukiwaniu pracy znajdziesz na poniższej stronie.

Benefity i pomoc w poszukiwaniu pracy – Benefits and help when looking for work


Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli Jobcentre Plus zdecydowało, że nie przyzna Ci zasiłku Jobseeker’s Allowance i nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz złożyć odwołanie.

Jak odwołać się od decyzji dotyczącej przyznania benefitów? – How to appeal against a benefits decision?


Zmiana sytuacji

Musisz poinformować Jobcentre Plus o wszelkich zmianach swojej sytuacji, gdyż mogą one mieć wpływ na wysokość pobieranych przez Ciebie benefitów.

Zmiany wpływające na otrzymywane przez Ciebie benefity – Changes that affect your benefit.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Informacja o benefitach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Employed or looking for work benefit information. Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, którą możesz otrzymać w przypadku utraty pracy – Support for mortgage interest – you may be able to get help to pay your mortgage interest if you lose your job. Community Care Grant: pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – Community Care Grants: help when getting Jobseeker’s Allowance. Benefity dla studentów o niskich przychodach – Benefits for higher education students with low incomes. Pomoc w opłaceniu podatku lokalnego – Council Tax Benefit. Szukanie pracy – Looking for work. Zakupy na kredyt: dostępne opcje, wady i zalety – Buying on credit: options, pros and cons


Więcej informacji

Opracowanie: Elżbieta Ilba, Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 14.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim na stronie: Directgov (źródło podstawowe)
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


29 komentarzy do “Jobseeker’s Allowance”

 1. Konrad pisze:

  Jak pobrać zaświadczenie do przedstawienia w sądzie, że przebywa się nz zasiłku dla bezrobotnych?

 2. J.... pisze:

  Hej maz stracil prace i stara sie o zasilek ale miedzy czasie szuka pracy i mam pytanie jak mamy dodatek chaild tax i working tax czy tracimy to ????

 3. Zosia pisze:

  Witam Ja pracowałam 10 lat w jednej firmie wkoncu dopadła mnie depresja i sie zwolniłam czy przysługuje mi jakiś zasilek

 4. pablo pisze:

  witam ja z takim pytaniem czy jak otrzymuje zasilek JSA ile mozna pracowac godzin w tygodniu albo inaczej czy wogole mozna pracowac?dzieki za odpowiedz

 5. iza pisze:

  jestem na contribution based JSA (skladkowym zasilku) od maja 2016, ale musze wracac do Polski. Kiedy I kogo mam pytac o transfer zasilku do Polski. Polski urzad pracy powiedzial ze mam im przyniesc form u2. Kogo mam o to poprosic? swoje doradce w jobcentre? I kiedy?czy musze mu powiedziec wczesniej czy dzien przed wylotem?

 6. Kyjo pisze:

  Mam pytanie , mam prace aktualnie i mam zamiar wrocic na stale do Polski czyli poprostu sie zwolnie jeden dzien przed wylotem , i czy nalezy mi sie w polsce własnie ten dochod? czy musze jakis czas nie pracowac ? jak to wyglada? Prosze o odpowiedz

 7. Daniel pisze:

  Jakie trzeba miec dokumenty zeby ubiegac sie o zsilek dla bez robotnych

 8. Ula pisze:

  czy jako osoba bezrobotna od 2miesięcy przysługuja mi pieniadze za poprzednie dwa miesiaace przed rejestracja?

 9. moskit pisze:

  a ja mam ochote to czytać i też mówicie ze sie należy po 12 miesiacach przepracowanych a ja 6 lat tu siedze pracuje i nie dali mi tego benefitu no i co ja mam teraz zrobić ??? napisac do przyjaciółki

 10. Radek pisze:

  Pracowałem legalnie w UK przez 5 lat.Straciłem pracę w wyniku redukcji.Zarejestrowałem się w Job Center ale chciałbym wrócić do Polski na 3 miesiące. Czy ktoś może mi powiedzieć czy po moim powrocie do UK znowu będę mógł się zarejestrować w J.C. i pobierać zasiłek?

 11. zadowolona pisze:

  dopoki* :P

 12. zadowolona pisze:

  ja podobnie jak kolezanka wyzej po macierzynskim nie wrocilam juz do swojej starej pracy. staralam sie o ten zasilek ale babeczka przy konczeniu rejestracji -wywiadzie powiedziala zebym sobie darowala do poki nie znajde kogos do dziecka bo jak na razie nie jestem w stanie podjac pracy a skoro nie jestem dyspozyjna zasilek mi sie nie nalezy. 3 tyg temu znow wypelnialam wniosek online. na spotkaniu w JC kobieta ani slowem nie wspomniala o tym czy mi sie cos nalezy . w ciagu tych 3 tyg bylam sie raz odhaczyc i do tego pomylilam jeszcze daty (poszlam 2 dni pozniej) dzis zagladam na konto i jest kasa :)

 13. aga pisze:

  w momencie zajscia w ciaze pracowalam w tej samej firmie 4 lata, po czym przeszlam na macierzynski, czyli razem 5 lat bo to tez bylo wliczane w lata pracy. Gdy macierzynskie sie skonczylo nie wrocilam do pracy i zlozylam wniosek, dostalam odmowe!!
  uzasadnienie-moj partner pracuje wiecej niz 16 godz. ABSURD!!!

 14. jacek pisze:

  zona wlasnie stracila prace.zlozylismy wniosek na jobseekers allowance.po tygodniu dostalismy odpowiedz ze jej sie nie nalezy .pacowala 2 lata w jednym miejscu.poprzednio w kilku przez 2 lata.uzasadnienie decyzji;nie odpowiednia wysokosc skladek………..

  • ada pisze:

   Czesc mam na imie Ada i mam ten sam problem.Rowniez w uzasadnieniu napisano ze pobrano za mala ilosc skladek a w firmie pracowalam ponad 3 lata.Czy moglbys dac mi znac co zrobiliscie w tej sytuacji i jakie byly tego nastepstwa z gory bardzo dziekuje. moj email adawojewodzka@yahoo.co.uk

   • admin pisze:

    Bardzo proszę nie zadawać w tym miejscu pytań, od tego jest forum. Gdybym tutaj nie blokował pytań, byłaby ich niekończąca się lista, której nikt nie miałby ochoty czytać.

    admin

   • Cracovia pisze:

    Jeśli chodzi o JSA to angjelskie pedały robią co chcą, jeśli tylko ktoś ma problem z otrzymaniem a ma do tego pełne prawo to są miejsca gdzie wam pomogą, pamiętajcie nie dajcie się oszukać, walczcie bo te skurwysyny tylko patrza jak niewypłacić, są sądy, sa odszkodowania, niedostałes zasiłku
    ?? nieztwojej winy, ?? odrazu diskryminacja, chodziłeś głodny masz uraz na muzgu…. w tym kraju takie żeczy zawsze wygrają, wiem po sobie bo niechcieli mi wypłaić bezrobocia bo niemiałem homofisu, w 2012 więc niemusiałem mieć. troche to potrwało ale wygrałem. i jeszcze z nadatkiem, a do job centre plus napisałem list z pozdrowieniami… :):):) powodzenia, niedajcie sie kręcic tym angielskim pedałą

    • Ja pisze:

     ty sie nawet po polsku nie umiesz wyslowic, wiec sie nie dziwie ze cie zlali na interview. cracovia – wiadomo…

    • Anka pisze:

     Witam,skoro tyle miałeś problemów i tyle przeszedłem byc moze otarles sie o taki problem jaki mam ja?Tak wiec jestem na zwolnieniu chorobowym od dłuższego czasu.Mialam komisje i jej oczywiście nie przeszłam,z czym nie zgadza sie mój doktor.Napisal raport i sie odwolalam.Oczywiscie w sadzie równie przestali przy pierwszej decyzji.Teraz napisali ze mam isc do JC i sie zarejestrować.Jak mam sie zarejestrować skoro nie jestem gotowa do podjęcia pracy,nadal dostaje zwolnienia lekarskie od mojego lekarza.Moze cos wiesz w takiej sprawie i mozesz mi podpowiedziec?Nie mam juz sił to sie tak długo ciągnie.Z góry Dziekuje pozdrawiam.

    • marcin pisze:

     mam pytanie czy ktos ci pomogl bo ja mam taka sama sytuacje

 15. adi.m pisze:

  Witam ja straciłem prace i tez złożyłem wniosek o jobseeker`s Allowance słyszałem ze decyzja powinna trwać 2 tygodnie,gdy ten czas upłyną zadzwoniłem do nich i w ciągu 1 tygodnia miałem decyzję ze mi przyznano zasiłek.

 16. bolek pisze:

  ja przepracowalem legalnie 7 lat.i stracilem prace czekam od kwietnia na pieniodze i nic.

 17. 1 maja 2011 pisze:

  przydało by się uaktualnić te dane o zasiłkach, benefitach ponieważ od 1 maja podobno wiele sie zmieniło…

 18. admin pisze:

  13.03.2010 poprawiny został mały błąd w rozdziale „Warunki składkowe”. Było: „Aby otrzymać Contribution-based Jobseeker’s Allowance musisz spełniać jeden z dwóch warunków składkowych”. Poprawiono na: „Aby otrzymać Contribution-based Jobseeker’s Allowance musisz spełniać dwa warunki składkowe”. Z zaistniała pomyłkę przepraszamy.

  admin


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jobseeker’s Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE