Junior ISA

Dla dzieci urodzonych po 2 stycznia 2011 dostępne są indywidualne rachunki oszczędnościowe (Individual Saving Accounts), funkcjonujące pod nazwą Junior ISA. Jest to nowy sposób odkładania środków na przyszłość dziecka bez konieczności płacenia podatku. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej możliwości, na jakich zasadach funkcjonują rachunki Junior ISA i jak otworzyć rachunek.


Czym jest Junior ISA?

Rachunek Junior ISA to długoterminowy, wolny od podatku rachunek oszczędnościowy dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Środki odłożone na rachunku Junior ISA nie mogą zostać wybrane przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia.

Junior ISA nie jest tak naprawdę benefitem, ponieważ nie są przekazywane z jego tytułu żadne środki, poza poza tymi, wpłaconymi przez rodziców. Umieszczony został w naszym serwisie dlatego, ponieważ zastąpił on oszczędnościowy fundusz dziecięcy (Child Trust Fund) – fundusz, będący jednocześnie zasiłkiem, dla dzieci urodzonych między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011.

Więcej o oszczędnościowym funduszu dziecięcym – Child Trust Fund


Kto może otworzyć Junior ISA

Aby otwarcie rachunku Junior ISA było możliwe, Twoje dziecko musi:
• nie mieć jeszcze 18 lat
• mieszkać w Wielkiej Brytanii
• nie być uprawnione do posiadania rachunku oszczędnościowego otwartego w ramach Child Trust Fund (CTF)

Jeśli Twoje dziecko posiada już konto otwarte w ramach CTF, nie może ono posiadać rachunku Junior ISA. Dzieci, które ukończyły 16 lat, mogą zdecydować się na otwarcie rachunku oszczędnościowego ISA dla dorosłych lub rachunku Junior ISA.

Child Trust Fund: podstawowe informacje – Child Trust Fund. Oszczędności i inwestycje na rachunkach typu ISA – Saving and investing with ISAs


Junior ISA – zasady funkcjonowania

Istnieją dwa rodzaje rachunków Junior ISA:
• Junior ISA pieniężny
• Junior ISA w oparciu o akcje i udziały (inwestycyjny)

Twoje dziecko może posiadać jeden lub oba rodzaje kont Junior ISA. Zyski i dochody wygenerowane przez środki odłożone na rachunkach Junior ISA nie są podlegają opodatkowaniu.

Do kogo należą środki na koncie Junior ISA

Pieniądze wpłacone na konto Junior ISA należą do Twojego dziecka i ich wypłata nie może nastąpić przed ukończeniem przez nie 18 lat. Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których można odstąpić od tej reguły; np. jeśli Twoje dziecko zachoruje na nieuleczalną chorobę. Więcej informacji znajdziesz niżej, w sekcjach dotyczących chorób śmiertelnych u dzieci oraz śmierci dziecka.


Wpłaty na konto Junior ISA

Pieniądze na konto Junior ISA może wpłacić każdy. Maksymalna kwota wpłat w ciągu roku podatkowego nie może przekroczyć £3,600. (Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia.)
Twoje dziecko może posiadać zarówno rachunek pieniężny, jak i inwestycyjny. Jeśli posiada ono oba rodzaje kont, łącznie w roku podatkowym może wpłynąć na nie do £3,600, czyli na przykład można wpłacić £1,000 na rachunek Junior ISA pieniężny, a £2,600 na inwestycyjne konto Junior ISA. Jeśli twoje dziecko posiada dwa konta Junior ISA, możliwy jest transfer środków między tymi kontami, nie jest jednak możliwy transfer między kontem Junior ISA a zwykłym kontem ISA czy rachunkiem CTF.
Możesz kontynuować wpłatę środków na konto Junior ISA, nawet jeśli Twoje dziecko przeprowadziło się za granicę.


Otwarcie konta Junior ISA

W przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia, konto Junior ISA może otworzyć tylko ich opiekun prawny (np. rodzic lub przybrany rodzic).
Dzieci w wieku 16-18 lat mogą samodzielnie otworzyć konto Junior ISA, choć w dalszym ciągu może też otworzyć je dla nich osoba sprawująca nad nimi opiekę rodzicielską.
Rachunki Junior ISA znajdują się w ofercie licznych banków, towarzystw budowlanych, towarzystw kredytowych, stowarzyszeń i firm maklerskich. Więcej informacji na temat warunków otwarcia i zasad funkcjonowania rachunków można uzyskać bezpośrednio od tych usługodawców. Zanim zdecydujesz, które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego dziecka, zapoznaj się z informacjami na temat dostępnych na rynku kont Junior ISA.
Zanim otworzysz konto Junior ISA, musisz:
• zdecydować, jakie konto Junior ISA chcesz otworzyć dla swojego dziecka (może to być rachunek pieniężny lub inwestycyjny). W razie potrzeby zasięgnij porady finansowej.
• sprawdzić, którzy usługodawcy oferują interesujący Cię typ rachunku
• wybrać usługodawcę – możesz zdecydować się na skorzystanie z oferty Twojego obecnego banku lub towarzystwa budowlanego albo na kogoś całkiem innego
• złożyć wniosek o otwarcie rachunku u wybranego usługodawcy – możesz to zrobić osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem Internetu


Zarządzanie kontem Junior ISA

Rachunek Junior ISA jest otwierany w imieniu dziecka, ale za jego prowadzenie odpowiedzialna jest osoba, która go zakłada. Jest ona zarejestrowaną osobą kontaktową, czyli registered contact.
Osoba ta:
• powinna gromadzić wszelką dokumentację związaną z otwrciem i prowadzeniem rachunku
• musi zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące rachunku (np. zmianę miejsca zamieszkania)
• jest jedyną osobą, która może zadecydować o zmianie rachunku lub usługodawcy

Zmianę w zakresie rodzaju konta oraz zmianę usługodawcy można przeprowadzić w każdej chwili. Zawsze możliwe jest też przekazanie odpowiedzialności za konto innej osobie sprawującej opiekę rodzicielską nad dzieckiem.

Kiedy Twoje dziecko skończy 16 i 18 lat

Kiedy Twoje dziecko ukończy 16 lat, może ono przejąć odpowiedzialność za prowadzenie rachunku, jeśli sobie tego życzy.
Po ukończeniu 18 lat może ono wybrać środki zgromadzone na koncie Junior ISA lub przenieść je na inny rodzaj rachunku. W przeciwnym razie konto Junior ISA automatycznie zmieni się w zwykłe konto ISA dla dorosłych.


Śmiertelna choroba dziecka

Jedyna sytuacja, w której możesz wybrać środki znajdujące się na koncie Junior ISA przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia to taka, w której zapadnie ono na chorobę śmiertelną. Za chorobę taką uznaje się chorobę, która ulega stałemu pogorszeniu i przewiduje się, że doprowadzi ona do śmierci w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Kto może wybrać środki?

Pieniądze z konta może wybrać wyłącznie osoba zarejestrowana jako tzw. registered contact. Jeśli osoba taka nie istnieje, osoba sprawująca opiekę rodzicielską nad dzieckiem powinna wystąpić do usługodawcy z prośbą o przyznanie praw do zarządzania środkami na koncie.

Jak wybrać środki z konta

Skontaktuj się telefonicznie z HM Revenue & Customs (HMRC) Helpline i poinformuj ich, że:
• Twoje dziecko jest śmiertelnie chore
• planujesz wybrać środki znajdujące się na koncie Junior ISA

Będziesz musiał udokumentować chorobę dziecka.
Jeśli Twoje dziecko otrzymuje zasiłek Disability Living allowance (DLA) ze względu na chorobę, poinformuj o tym pracownika HMRC.
Jeżeli Twoje dziecko nie otrzymuje zasiłku DLA, HMRC prześle Ci formularz, który będzie musiał zostać wypełniony przez lekarza, a następnie przesłany do biura Child Trust Fund Office. Biuro to zajmuje się sprawami dotyczącymi śmiertelnie chorych dzieci zarówno w przypadku kont Child Trust Fund, jak i Junior ISA.

Co dalej?

HMRC poinformuje Ciebie i usługodawcę, czy wybranie środków z konta jest możliwe.

Dane kontaktowe działu HMRC zajmującego się kontami ISA – Contact details for HMRC’s ISA Helpline. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych – Disability Living Allowance


Śmierć dziecka

Pieniądze znajdujące się na koncie zostaną wypłacone osobie, która dziedziczy majątek dziecka. Często jest to jedno z rodziców, ale jeśli Twoje dziecko było po ślubie może to być współmałżonek.

Co powinieneś zrobić?

Okres po śmierci dziecka z pewnością będzie dla Ciebie bardzo trudny. Nie musisz przekazywać informacji o śmierci do HMRC, będziesz musiał jednak skontaktować się z usługodawcą, który zamknie rachunek. Usługodawca zazwyczaj będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego śmierć dziecka, więc może on poprosić Cię o dostarczenie aktu zgonu.


Skąd dowiedzieć się więcej o kontach Junior ISAs

Więcej informacji o kontach Junior ISA możesz uzyskać, dzwonią na specjalną infolinię HMRC.

Dane kontaktowe infolinii HMRC dotyczącej kont ISA – Contact details for HMRC’s ISA Helpline


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 06.07.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator



Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Junior ISA”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola




GOV.UK

VOTE