Maternity Allowance

Jeśli jesteś w ciąży lub jesteś świeżo-upieczoną matką, ale nie kwalifikujesz się do otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay, SMP) wypłacanego przez pracodawcę, może przysługiwać Ci Maternity Allowance (MA) – zasiłek dla matek przyznawany przez Jobcentre Plus.


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Kto się kwalifikuje?

Możesz otrzymać zasiłek Maternity Allowance, jeżeli:
• jesteś osobą zatrudnioną, ale nie przysługuje Ci Statutory Maternity Pay
• jesteś zarejestrowana jako osoba samozatrudniona (self-employed) i płacisz drugą klasę składek na ubezpieczenie (Class 2 National Insurance Contributions) lub posiadasz certyfikat zwalniający z ich płacenia z tytułu niskich zarobków (Small Earnings Exception)
• do niedawna byłaś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną

Możesz kwalifikować się, jeśli:
• byłaś zatrudniona i/lub samozatrudniona przez okres przynajmniej 26 tygodni w tzw. „okresie testowym“ (66 tygodni do i włącznie z tygodniem przed wyznaczoną datą rozwiązania). Częściowo przepracowane tygodnie są wliczane jako całość; a także
• zarabiałaś średnio £30 tygodniowo przez okres dowolnych 13 tygodni w trakcie okresu próbnego

Wysokość zasiłku Maternity Allowance jest obliczana w oparciu o wysokość Twoich zarobków, bez względu na to, czy jesteś osobą zatrudnioną czy samozatrudnioną. Szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć w broszurze „A Guide to Maternity Benefits – NI17A“, zawierającej informacje o benefitach przysługujących matkom.

Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymywania Statutory Maternity Pay, ani Maternity Allowance, może przysługiwać Ci zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance, ESA). W przypadku, gdy złożyłaś wniosek o Maternity Allowance, nie będziesz musiała ubiegać się osobno o zasiłek ESA. Jobcentre Plus automatycznie sprawdzi, czy Ci on przysługuje.

Maternity Allowance może Ci przysługiwać także w przypadku, gdy posiadasz wizę uprawniającą Cię do zamieszkania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Zasiłek ten możesz otrzymać nawet jeżeli Twoja wiza posiada zastrzeżenie o braku dostępu do środków publicznych („no recourse to public funds“). W takim wypadku będziesz musiała spełnić określone kryteria. Są one zależne od Twojej sytuacji zawodowej i dotychczasowych zarobków, dlatego też zasiłek Maternity Allowance nie jest zaliczany do środków publicznych.

Jeśli Ty lub Twój partner pobieracie benefity albo dodatki do dochodów (tax credits), może przysługiwać Ci dopłata dla matek Sure Start Maternity Grant. Więcej informacji znajdziesz w broszurze NI17A.

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Dopłata dla matek w ramach programu Sure Start – Sure Start Maternity Grant. Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Kto się nie kwalifikuje?

Jeśli przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński (od któregokolwiek z Twoich pracodawców, nawet, jeśli jesteś zatrudniony w wielu miejscach), nie będzie przysługiwał Ci zasiłek Maternity Allowance.

Ustawowy zasiłek macierzyński – Statutory Maternity Pay


Wysokość zasiłku

Zasiłek Maternity Allowance jest wypłacany według stałej tygodniowej stawki £135.45 lub w kwocie równej 90% Twoich średnich zarobków tygodniowych (brutto) – otrzymasz tę kwotę, która jest niższa. Zasiłek MA jest wypłacany maksymalnie przez okres 39 tygodni. Otrzymana kwota będzie zależeć od średniej wysokości Twojego tygodniowego wynagrodzenia brutto lub od kwoty, którą uznaje się, że zarabiasz średnio tygodniowo w ramach samozatrudnienia. Więcej informacji na temat sposobu obliczania Maternity Allowance znajdziesz w ulotce NI17A.

Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Wypłata zasiłku

Zasiłek Maternity Allowance wpływa co dwa lub co cztery tygodnie bezpośrednio na Twoje konto w banku lub towarzystwie budowlanym. Możesz zacząć pobierać zasiłek nie wcześniej niż na 11 tygodni przed wyznaczonym terminem porodu, lecz nie później niż w pierwszym dniu po urodzeniu dziecka.

Wszelkie zasiłki, benefity i emerytury są wpłacane bezpośrednio na konto. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najskuteczniejsza metoda płatności.

Sposób wypłaty benefitów i emerytur – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity i dodatki

Zasiłek Maternity Allowance nie wpływa na wysokość dodatków do dochodów (tax credits) i zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance). Jeśli jednak pobierasz którekolwiek z poniższych zasiłków, mogą one ulec obniżeniu lub ich wypłata może zostać wstrzymana, na okres otrzymywania zasiłku Maternity Allowance:
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)
• zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance)
• benefity wypłacane po śmierci bliskiej osoby (Bereavement Benefits)
• zasiłek dla osób o niskich przychodach (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) zostanie wstrzymany

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dla opiekunów – Carer’s Allowance


Jak się ubiegać?

Możesz wystąpić o przyznanie zasiłku Maternity Allowance po 26 tygodniu ciąży. Możesz otrzymać formularz wniosku (MA1), kontaktując się z Jobcentre Plus pod numerem 0800 055 6688 (od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku) lub pobierając go ze strony DWP (Departament ds. Pracy i Emerytur). Jeśli nie przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński od żadnego z Twoich pracodawców, każdy z nich musi wręczyć Ci formularz SMP1, który musisz przesłać wraz z wnioskiem MA1. Musisz także załączyć dokument poświadczający przewidywaną datę narodzin dziecka. Znajduje się ona zazwyczaj na zaświadczeniu macierzyńskim (maternity certificate – formularz MATB1), który otrzymasz od lekarza lub położnej nie wcześniej niż na 20 tygodni przed wyznaczoną datą porodu. Będziesz także musiała udokumentować wysokość swoich dochodów. Prześlij oryginalne odcinki wypłaty (payslips), które zostaną Ci odesłane. Jeśli jesteś samozatrudniona, prześlij swój certyfikat Small Earnings Exception lub, jeśli płacisz składki na ubezpieczenie 2 klasy, HM Revenue & Customs potwierdzi, że nie zalegasz z opłatami. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Jobcentre Plus.

Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1) – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (PDF, 259K). Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1): wersja interaktywna – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (interactive) (PDF, 1,1K). Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jeśli Twoja sytuacja się zmieni

Musisz koniecznie poinformować Jobcentre Plus, jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie. Jeśli wykonasz pracę dla jakiegoś pracodawcy lub w ramach samozatrudnienia w okresie pobierania zasiłku MA, możesz pracować przez okres do 10 dni, nie tracąc nic z pobieranego zasiłku. Jeśli pracujesz przez okres powyżej dziesięciu dni, stracisz zasiłek, przysługujący Ci za wszystkie dni przepracowane po 10-tym dniu. Musisz poinformować Jobcentre Plus o wszelkiej pracy wykonanej w trakcie pobierania zasiłku MA.

Zmiany, które nie wpłyną na wypłacany zasiłek, obejmują:
• trafienie do szpitala
• trafienie do domu opieki lub domu spokojnej starości
• podjęcie pracy na zasadach wolontariatu

Możesz poinformować Jobcentre Plus o zmianach, dzwoniąc na numer 0845 608 8610. Połączenie tekstowe jest możliwe pod numerem: 0845 608 8553. Numery są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zmiana sytuacji: poinformuj HM Revenue & Customs – Change of circumstances: letting HM Revenue & Customs know


Jak odwołać się od decyzji?

Jeśli odmówiono Ci przyznania zasiłku Maternity Allowance lub jeśli masz wątpliwości odnośnie wysokości przyznanych Ci wpłat, możesz poprosić Jobcentre Plus o ponowne rozważenie podjętej decyzji. Jeśli rezultat w dalszym ciągu Cię nie zadowala, możesz złożyć odwołanie.

Jak odwołać się od decyzji dotyczącej benefitów – How to appeal against a benefits decision.


Co jeszcze powinnaś wiedzieć?

Przy każdym zajściu w ciążę musisz obliczyć przysługujący Ci zasiłek Maternity Allowance w oparciu o wyznaczoną datę urodzenia nowego dziecka. National Insurance Credits przysługują Ci za każdy cały tydzień (od niedzieli do soboty), w którym otrzymujesz zasiłek Maternity Allowance.

1) Jeśli jesteś bezrobotna

Jeśli jesteś osobą bezrobotną w 11 tygodniu przed wyznaczonym tygodniem narodzin dziecka i kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku Maternity Allowance, zasiłek zaczniesz otrzymywać właśnie wtedy. Jeśli Twoje dziecko urodzi się przed tym terminem, zasiłek będzie Ci wypłacany od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka.

2) Jeśli jesteś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną

Jeśli Twoje dziecko urodzi się wcześniej niż na 11 tygodni przed wyznaczoną datą porodu lub przed dniem, w którym miałaś zacząć otrzymywać zasiłek MA, zaczniesz otrzymywać zasiłek od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka. Jeśli w ciągu czterech tygodni przed wyznaczoną datą rozwiązania nie stawisz się w pracy z przyczyn związanych z ciążą, zaczniesz otrzymywać zasiłek Maternity Allowance w pierwszym dniu po całym opuszczonym dniu pracy. Jeśli kontynuujesz pracę lub samozatrudnienie w ciągu 11 w tygodni przed wyznaczoną datą rozwiązania, możesz wybrać, kiedy chcesz zacząć pobierać zasiłek Maternity Allowance. Wybrana przez Ciebie data to pierwszy dzień Twojego urlopu macierzyńskiego. Więcej informacji znajdziesz w broszurze NI 17A „Informator o benefitach dla matek“ (A Guide to Maternity Benefits).

Informator o benefitach dla matek: NI17A – A Guide to Maternity Benefits: NI17A


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 8.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowanie nie było aktualizowane od ponad 6 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


40 komentarzy do “Maternity Allowance”

 1. justyna napisał(a):

  witam, staram sie o macierzynskie i caly czas mi odmawiaja, w okresie ciazy bylam zatrudniona przez agencje wiecej niz 26 tyg ale nie przepracowalam tyle,jedynie co to uzbieralam okolo 15 payslipow ale jobcenter odmawia macierzynskiego, odwoluje sie ale nie wiem czy to cos da, ale przez jakies 2 miesiace w okresie 66 tyg przed porodem pobieralam wczesniejsze macierzynskie czy to sie zalicza do okresu zatrudnienia zeby pobrac kolejne macierzynskie?

  • marta napisał(a):

   Jesli ma pani mozliwosc prosze napisac jak sie zakonczyla ta sprawa. Jestem obecnie w takiej samej sytuacji ktos rowniez poinformowal mnie ze okres przez ktory pobieralam MA bedzie mi sie wliczal do okresu probnego przy obecnej ciazy, ale okazuje sie ze chyba nie wiec zastanawiam sie jak sprawa wygladala u Pani. dziekuje i pozdrawiam.

 2. Ewelina napisał(a):

  Witam.
  Złożyłam wszystkie dokumenty alby uzyskac Maternity Allowance, wyslalam im 25 payslips, gdzie chcieli tylko 13 a teraz prosza o kolejne, bo niby za malo. Pracowalam w okresie 8.09.2014- 15.06.2015 wiec powinnio mi sie nalezec to.Co mam zrobic w takim wypadku. Mam problem bo wyslalam im wszystkie payspisy jakie mialam a ciagle chca wiecej. Czy moga tak postepowac?

  • Ilona napisał(a):

   Pytanie do Eweliny i jak z twoją sprawa? Może te 25 tyg nie było w okresie testowym test-period?

 3. Lil napisał(a):

  Witam, mam pytanie. Czy moge ubiegac sie o maternity allowance jesli zrezygnowalam z pracy 2.08.2015 a bylam wtedy w 7 tygodniu ciazy? Mam przepracowane ponad 40 tygodni pracy.

 4. Ktos napisał(a):

  Witam:) Zlozylam aplikacje u ksiegowej o maternity allowance 2 miesiace po porodzie. Sytuacja skomplikowana, brak funduszy na uregulowanie skladek ale udalo sie, i ponoc zmiescilam sie w terminie gdyz ubiegac sie o to mozna do 3 mesiecy po:) Minal miesiac i dostaje list ze mam im dostarczyc MAT B1. W czasie ciazy niczego takiego nie dostalam. Teraz juz nikt mi tego nie wyda, co robic?:)

  • Violetta napisał(a):

   Mam ten sam problem z MAT B1,jak rozwiazala go pani…

   • skarbek2312 napisał(a):

    Violetta, idz do gp popsros o ponowne wystwienie MAT B1,lub zadzwoń do pielegniarki która cie prowadziła, wystawi ci nowe.

 5. Kasme napisał(a):

  A czy na te 26 tygodni, w przypadku Maternity Allowance, może składać się częściowo praca na etacie i samozatrudnienie? Np. 20 tygodni u konkretnego pracodawcy i 6 tygodni samozatrudnienia?

 6. Ann napisał(a):

  Hej, mam pytania, pobieram MA I w decyzji mam zemoj macierzynski trwa do 5/04/15, czy ktos sie orientuje, kiedy moge zaczac prace ?

 7. Sylwusia napisał(a):

  Witam .Mam takie pytanie.Czy pobieranie Maternity Allowance ma wpływ na wysokość Housing Benefitu?

 8. Angelika napisał(a):

  czy ktos moze sie orientuje w tym jesli pracuje od 2 pazdziernika a dwa tyg pozniej dowiedzialam sie ze jestem w 6 tyg ciazy i czy bedzie nalezal mi sie macierzynski dodam ze jestem na kontrakcie ?

  • Sylwusia napisał(a):

   Z tego co ja się orientuję musisz przepracowac 26 tygodni ciąży u jednego pracodawcy.Wtedy z zakłady pracy otrzymasz maternity .Jeśli tyle tygodni nie dasz rady przepracowac , wtedy otrzymasz maternity allowance z job center pod warunkiem że w ciągu 66 tygodni przed datą porodu przepracowałas 26 tygodni gdziekolwiek , gdzie zarabiałaś coś ok 100 F

  • Justyna napisał(a):

   Witam, jestem w podobnej sytuacji, pracuje od końca września, dla agencji, wyliczył kiedy mija 26 tyg pracy dla nich i taka datę podałam jako początek mojego materiały, w odpowiedzi dowiedziałam sie że oni nie będą w stanie wypłacić mi materiały bo zatrudniając się byłam w ciąży. O ciąży jednak dowiedziałam się później, skierowali mnie do job center i sprawę mają z głowy. Teraz będę się starała o materiały allowenca, zobaczymy co z tego wyjdzie…

 9. Paulina napisał(a):

  Witam zlozylam 3tyg temu i nie dostalam odpowiedzi co moge zrobic prosze o pomoc

  • Beata napisał(a):

   Najlepiej skontaktuj sie z nimi

  • Beata napisał(a):

   czytalam na forum ze jedna kobieta czekala 4dni , kolejna miesiac a jeszcze inna 2 miesiace . z czego wszystko unormowali (od daty przejscia na macierzynski)

 10. Beata napisał(a):

  Witam zlozylam dokumenty o Maternity Allowance dokladnie mc temu i jeszcze nie otrzymalam odpowiedzi,czy dzwonic i dowiadywac sie o decyzje?odeslano mi tylko peyslipy i dodano kartke ze sa w systemie wiec je zwracaja.Czy na MA moge pracowac jedynie 10 dni w miesiacu ?

  • Beata napisał(a):

   i jak Twoja sytuacja?
   Ja zlozylam tydzien temu , dzisiaj odeslali mi payslipy oraz tak samo jak Tobie kartke.
   Mam nadzieje ze dlugo nie bede czekac, gdyz zamierzam 20 stycznia wyjechac do pl i tam urodzic malenstwo.
   Pozdrawiam

Nowsze komentarze »


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Maternity Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL