Medical costs for war pensioners

Jeśli jesteś kombatantem, który wymaga leczenia bądź opieki z powodu niepełnosprawności nabytej podczas pełnienia służby w Siłach Zbrojnych w czasie wojny, Agencja ds. Weteranów i Personelu Wojskowego (Service Personnel and Veterans Agency), może pomóc Ci w pokryciu kosztów. Wydział ds. Świadczeń Kombatanckich (War Pensioner’s Welfare Service, WPWS) może udzielić Ci niezbędnych porad.


Kto się kwalifikuje?

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub okaleczony w następstwie pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości, możesz być uprawniony do renty dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension), która ma pomóc Ci w pokryciu kosztów medycznych, takich jak:
• urządzenia
• rekonwalescencja
• domowe przyrządy pielęgnacyjne
• koszty transportu do szpitala
• ulepszenia przystosowawcze w domu
• zasiłek na leczenie uniemożliwiające pracę w pełnym wymiarze godzin
• leki na receptę
• leczenie priorytetowe
• leczenie prywatne
• leczenie zagraniczne
• opieka wykwalifikowanej pielęgniarki
• koszty stałego leczenia

Możesz zadzwonić na infolinię Service Personnel and Veterans Agency pod darmowym numerem telefonu 0800 169 2277, połączenie tekstowe – 0800 169 3458 (od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki). Numer dla osób dzwoniących z zagranicy: +44 (0) 1253 866 043. Możesz też wysłać e-mail: veterans.help@spva.gsi.gov.uk

Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania emerytury dla inwalidów wojennych pomóc może Ci Wydział ds. Świadczeń Kombatanckich (War Pensioner’s Welfare Service, WPWS). Oferują oni także inne formy pomocy – na przykład mogą skontaktować się z opieką społeczną w Twoim imieniu.

Renta dla inwalidów wojennych – War Disablement Pension. Skontaktuj się z War Pensioners’ Welfare Service


Kto się nie kwalifikuje?

Jedynie byli członkowie służb zbrojnych mogą wystąpić o ten rodzaj benefitów. Nie możesz pobierać renty dla inwalidów wojennych (War Disablement Pension) jeśli wciąż służysz w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości (HM Armed Forces).


Stawki

Wysokość emerytury dla inwalidów wojennych zależy od stopnia niepełnosprawności; może to być okaleczenie fizyczne lub umysłowe albo utrata jakichkolwiek władz fizycznych lub umysłowych. Każdy wniosek o dodatek lub zasiłek będzie rozpatrywany indywidualnie.


Sposób wypłaty

Koszty leczenia inwalidów wojennych zazwyczaj są pokrywane wraz z wypłatą renty dla inwalidów wojennych prosto na Twoje konto w banku, towarzystwie budowlanym, Post Office® lub konto National Savings, które akceptuje wpłaty Direct Payment. Jeśli jesteś niewidomy lub chciałbyś, aby osoba sprawująca nad Tobą opiekę mogła odebrać pieniądze w Twoim imieniu, otrzymasz czek, który będzie można zrealizować w placówce Post Office®.

Różnica między wpłatami typu Direct Payment a płatnościami bezpośrednimi „direct payments” – The difference between Direct Payment and 'direct payments’


Wpływ na inne benefity

Zasiłek dla kombatantów na pokrycie kosztów leczenia jest wolny od podatku i nie wpłynie na inne benefity oraz dopłaty, które otrzymujesz. Pamiętaj jednak, że inne dopłaty wydawane przez Agencję ds. Weteranów i Personelu Wojskowego mogą wpłynąć na wysokość innych świadczeń.


Jak się ubiegać?

Agencja ds. Weteranów i Personelu Wojskowego (Service Personnel and Veterans Agency) może pomóc Ci w złożeniu wniosku o pokrycie kosztów leczenia. W tym celu będziesz musiał podać im swoje imię i nazwisko oraz numer National Insurance.Aby skontaktować się z Service Personnel and Veterans Agency zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 0800 169 2277, połączenie tekstowe – 0800 169 3458 (od 8:15 do 17:15 od poniedziałku do czwartku i od 8:15 do 16:30 w piątki). Numer dla osób dzwoniących z zagranicy: +44 (0)1253 866 043. Możesz także wysłać zapytanie na adres e-mail: veterans.help@spva.gsi.gov.uk


Jak się odwoływać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą odnośnie przyznania Ci dopłat, możesz mieć szansę na złożenie odwołania, ale zanim to zrobisz, powinieneś:
• poprosić o uzasadnienie podjęcia takiej decyzji
• poprosić o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku, jeśli istnieją okoliczności o których Service Personnel and Veterans Agency nie była poinformowana w momencie podejmowania decyzji.

Jeśli mimo to wciąż nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, spytaj w Service Personnel and Veterans Agency, czy możesz złożyć odwołanie – pracownicy Agencji będą w stanie udzielić Ci porady. Jeśli dowiesz się, że nie możesz odwołać się od podjętej decyzji, możesz poprosić, aby Twój wniosek został rozpatrzony przez Komisję ds. Emerytur Wojskowych (War Pensions Committee). Pracownicy Service Personnel and Veterans Agency wskażą Ci osobę, z która powinieneś skontaktować się w tej sprawie.

Odwołania od decyzji Agencji ds. Weteranów – Veterans Agency


Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Jeśli musisz poczynić inwestycje w przyrządy takie jak na przykład winda schodowa, dostosowanie łazienki lub alarm osobisty, Wydział ds. Świadczeń Kombatanckich (War Pension Welfare Service) może pomóc Ci ubiegać się o pomoc w dokonaniu niezbędnych ulepszeń w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Pracownicy Wydziału mogą także skontaktować się z organizacjami byłych wojskowych, aby pomóc Ci pozyskać środki na zakup wózków inwalidzkich i skuterów.

Skontaktuj się z Wydziałem ds. Świadczeń Kombatanckich – War Pensioner’s Welfare Service


Inne przydatne linki

Pokrycie kosztów transportu do/ze szpitala – Hospital travel costs scheme. Benefity dla emerytów – In retirement benefits. Benefity i renty dla weteranów – Veterans’ benefits and pensions


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Medical costs for war pensioners”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE