Moje prawa w czasach cięć

Wielka Brytania oficjalnie ogłosiła stan recesji. Dzisiaj cierpi już nie tylko sektor finansowy, ale i każdy inny: budowlany, handlowy. Bezpiecznie wydaje się tylko w służbie zdrowia, bo tam jeszcze nie straszą zwolnieniami.


Opublikowano za: elondyn.co.uk, Źródło: Cooltura, 25.02.2009


Tymczasem masowe zwolnienia, redukcje etatów, to działania, których podejmują się pracodawcy. Aby pewnie czuć się w czasach recesji dobrze jest znać swoje prawa. Poniżej przedstawiamy kilka przypadków pracujących w Anglii Polaków i tym samym odpowiadamy jak sobie radzić, kiedy pozycja pracy jest zagrożona lub, kiedy pracodawca nagle wręcza wypowiedzenie.

„Jestem zatrudniony w dużej firmie, w której ogłoszono grupowe zwolnienia z powodu bankructwa. Mam 46 lat, z tego dla firmy przepracowałem 20. Czy mogę spodziewać się pieniężnej odprawy przy zwolnieniu, a jeśli tak, to jak długo będę na nią czekał? Czy odprawa jest opodatkowana? Jeśli po zwolnieniu z pracy zgłoszę się do urzędu, aby zarejestrować się jako bezrobotny to czy odprawa, którą dostanę z firmy wpłynie na wysokość moich zasiłków dla bezrobotnego?”
Odprawa (ang. redundancy payment) zależy od wieku pracownika, liczby przepracowanych lat i wysokości tygodniowych zarobków brutto. Aby obliczyć, jaka suma należy się po przepracowanych 20 latach należy każdy rok pracy pomnożyć przez tygodniowy zarobek brutto. Maksymalna suma tygodniowego zarobku, którą się bierze pod uwagę to 330 funtów. Nawet, jeśli zarabiasz więcej to i tak w ostatecznym liczeniu pracodawca naliczy 330 funtów. W przypadku pracowników powyżej 41 roku życia dodatkowo sumę lat z tygodniowym zarobkiem mnożymy przez 1,5. Zatem opuszczając firmę po 20 latach pracy w wieku 46 lat powinieneś otrzymać 7,425 funtów. Łatwo to policzyć: 5 lat x 1,5 x 330 funtów = 2,475 funtów 15 lat x 330 funtów = 4,950 funtów 2,475 funtów + 4,950 = 7,425 funtów. Analogicznie, osoba w wieku 35 lat, która przepracowała dla firmy np. 5 lat powinna otrzymać odprawę w wysokości: 5 lat x 330 funtów = 1650 funtów.

Warto również wiedzieć, że w przypadku osób poniżej 22 roku życia sumę odprawy mnoży się jeszcze przez 0,5. Odprawa nie jest opodatkowana pod warunkiem, że nie przekracza sumy 30 tysięcy funtów. Pieniądze z oprawy powinny zostać wypłacona z dniem rozwiązania stosunku pracy. Odprawa i wypowiedzenie mogą wpłynąć na wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Jeśli po wypowiedzeniu pracy twój kapitał wynosi od 6 do 16 tysięcy funtów nie jesteś wówczas uprawniony do ubiegania się o pełen zasiłek dla bezrobotnych (Job Seekers Allowance), ani o inne zasiłki. Jeśli po otrzymaniu odprawy, twój kapitał wynosi więcej niż 16 tys. funtów wówczas nie jesteś uprawniony do żadnych zasiłków, ale państwo będzie pokrywało twoje ubezpieczenie (National Insurence Contributions). Warto też wiedzieć, że niektóre firmy mają swoje wewnętrzne reguły obliczania odprawy, które mogą być rożne od tych statutowych, jak powyżej. Mogą być wyższe, ale nie mogą być niższe! Oprócz odprawy pracownik musi również dostać wypowiedzenie w okresie odpowiednim do długości pracy oraz opłatę za niewykorzystany urlop. (Więcej…)


Joanna Biszewska


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Moje prawa w czasach cięć”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE