Można jeszcze raz wystąpić o becikowe (Polska)

Ci, którzy wsparcia nie dostali, mają czas na złożenie wniosku do końca września. Matka musi udowodnić tylko jedną wizytę u lekarza w czasie ciąży.


Opublikowano za: rp.pl, 03.04.2010


Po zamieszaniu związanym z obowiązkiem poświadczenia od 1 listopada 2009 r. trzech wizyt u lekarza, w tym jednej przed dziesiątym tygodniem ciąży, ustawodawca kolejny raz zmienił przepisy. Od 31 marca obowiązuje ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (DzU nr 50, poz. 301).

Wprowadza ona przejściowe przepisy, jakie będą obowiązywać podczas przyznawania becikowego od 31 marca br. do 31 grudnia 2011 r., a także reguły abolicji dla tych, którzy w ostatnich miesiącach becikowego nie otrzymali.


Jak będzie do 2012 r.

Od 31 marca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (przysługujący na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (art. 15b ust. 1) dostaje się po przedstawieniu zaświadczenia lekarza lub położnej potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

W najbliższym czasie kobiety nie muszą więc się obawiać, że wizyta u ginekologa po dziesiątym tygodniu ciąży pozbawi je becikowego. Warunek ten został zawieszony do 31 grudnia 2011 r. W tym czasie wystarczy zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. MPiPS nie planuje wprowadzać żadnego wzoru. Jego forma zależy więc od wystawiającego.


Dla kogo abolicja

Ustawa umożliwia także rodzinom wsteczne uzyskanie pomocy. Mają na to sześć miesięcy od jej wejścia w życie, czyli czas do 30 września. Przepisy (art. 4) mogą jednak budzić wątpliwości co do tego, kto jest do tej abolicji uprawniony.

Zgodnie z wyjaśnieniami MPiPS osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ze względu na to, że nie spełniły wymogu dotyczącego poświadczenia trzech wizyt u lekarza, mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy. Mają do tego prawo:
– matka lub ojciec dziecka, którzy dostali odmowę przyznania tych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży, wydaną między 1 listopada 2009 r. a 30 marca 2010 r.;
– matka lub ojciec dziecka, których wniosek o wypłatę, złożony od 1 listopada 2009 r. do 30 marca 2010 r., gmina pozostawiła bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
– matka lub ojciec dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy ze względu na niezłożenie wniosku nie dostali tych świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych (czyli 31 marca br.). Dotyczy to jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., bo tylko na nie becikowe mogło nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży.


Wniosek i dokumenty

Ci, którzy chcą skorzystać z abolicji becikowej, muszą złożyć wniosek. Gmina nie przyzna świadczeń z urzędu. Jeśli wniosek złoży rodzina, która występowała o becikowe między 1 listopada 2009 r. a 30 marca 2010 r., to zdaniem MPiPS nie będzie musiała ponownie kompletować dokumentacji – jeżeli realizator świadczeń ma już wszystkie niezbędne dokumenty do jego rozpatrzenia. (Więcej…)


Magdalena Januszewska


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Można jeszcze raz wystąpić o becikowe (Polska)”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE