Professional and Career Development Loans

Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy (Professional and Career Development Loan) może pomóc Ci opłacić kursy, które mają na celu podnieść Twoje kwalifikacje i otworzyć przed Tobą nowe możliwości rozwoju zawodowego. Jest to pożyczka bankowa, więc będziesz musiał ją spłacić po ukończeniu kursu, jednak nie ponosisz kosztów odsetek za okres uczestniczenia w kursie.


Jak to działa?

Myślisz, że powrót do szkoły poprawiłby Twoje szanse na rozwój zawodowy? Planujesz zmienić zawód, ale aby to zrobić, musisz się przekwalifikować? Co prawda uczysz się, ale chcesz zyskać nowe umiejętności uczęszczając na dodatkowe kursy? Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy może pomóc Ci opłacić edukację, która otworzy przed Tobą nowe ścieżki kariery.

Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy jest pożyczką bankową. Biorąc ją, podpisujesz z odpowiednim bankiem biorącym udział w programie umowę na udzielenie kredytu w wysokości od £300 do £10,000. Następnie, po zakończeniu nauki, spłacasz pożyczkę na normalnych zasadach. Co odróżnia tę pożyczkę od innych to fakt, że Agencja ds. Edukacji Młodych Ludzi (Young People’s Learning Agency, YPLA) pokrywa oprocentowanie pożyczki w trakcie Twojej edukacji i miesiąc po jej zakończeniu. Po tym okresie płacisz odsetki na stałym poziomie, określonym w momencie zawierania umowy o pożyczce. Oprocentowanie w przypadku tych pożyczek jest stałe, co czyni je bardziej konkurencyjnymi w porównaniu z innymi „niezabezpieczonymi” pożyczkami osobistymi, dostępnymi na rynku.

Obecnie banki oferują pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy ze zredukowanym oprocentowaniem w wysokości 9,9% rocznie, co równa się typowej stopie procentowej rocznie (APR) w wysokości 5-6% w trakcie trwania pożyczki. Stopy procentowe mogą różnić się w zależności od banku. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z bankiem oferującym ten rodzaj pożyczki. Nie zapominaj, że pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy nie jest dla wszystkich i istnieją inne dostępne formy pomocy finansowej. Dowiesz się więcej na stronie, do której link znajdziesz poniżej.

Pomoc w pokryciu kosztów edukacji – Help with learning costs


Kursy, na które możesz wziąć pożyczkę

Pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy może pomóc w pokryciu kosztów wielu kursów trwających do dwóch lat (lub trzy lata, jeśli kurs obejmuje rok praktyk zawodowych). Kurs nie musi prowadzić do uzyskania konkretnych kwalifikacji, ale musi być pomocny w Twojej karierze. Szczegółowe informacje znajdziesz w zestawie aplikacyjnym, ale według ogólnych zasad pożyczka na rozwój profesjonalny i zawodowy może być wykorzystana w przypadkach takich jak:
• studia podyplomowe, na przykład magisterskie (masters)
• szkolenie techniczne lub w zakresie zarządzania
• zdobywanie kwalifikacji zawodowych
• kurs w lokalnym college’u lub innej placówce szkoleniowej
• dodatkowe studia licencjackie (jeśli jesteś już absolwentem)


Jakie kursy pożyczka pokrywa częściowo?

Możesz wykorzystać pożyczkę na rozwój profesjonalny i zawodowy, jako pomoc w pokryciu:
• czesnego za kursy (do 80% całkowitych kosztów – lub do 100% jeśli jesteś bezrobotny od przynajmniej trzech miesięcy)
• innych kosztów związanych z kursami, takich jak podręczniki, transport lub opieka nad dzieckiem
• kosztów utrzymania, takich jak czynsz, wyżywienie i ubranie (jeśli jesteś bezrobotny lub pracujesz mniej niż 30 godzin tygodniowo)


Jakich kosztów nie pokryje pożyczka?

Pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy mają za zadanie pomóc w pokryciu kosztów, których nie pokrywają inne formy dofinansowania publicznego. Nie możesz wziąć takiej pożyczki, jeśli na przykład zamierzasz podjąć pierwsze studia dzienne (ponieważ w tym celu został stworzony osobny system pożyczek studenckich – Student Loans). Jednak jeśli koszty Twojej edukacji nie zostały w pełni pokryte, możesz „uzupełnić” swoje fundusze, korzystając z pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy. Jeśli na przykład otrzymujesz stypendium na pokrycie czesnego, możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pokrycie kosztów utrzymania.

Istnieje także kilka innych warunków. Przykładowo, nie możesz wykorzystać pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy, żeby opłacić:
• kurs podstawowy (foundation) lub wstępny (access), który służy jako pierwszy krok do odbycia studiów (choć kurs podstawowy, który sam w sobie ma prowadzić do zatrudnienia kwalifikowałby Cię do wystąpienia o tą pożyczkę)
• dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych (Graduate Diploma in Law, GDL, znany także jako Common Professional Examination lub CPE), gdyż jest to kurs, który może prowadzić do Praktycznego Kursu Prawniczego (Legal Practice Course, LPC) lub Zawodowego Kursu Adwokackiego (Bar Vocational Course, BVC)
• doradztwo zawodowe lub pomoc w poszukiwaniu pracy
• koszty prowadzenia lub zakładania własnej firmy (na przykład koszty marketingowe lub zakup licencji franchisingowej)
• koszty kursu w instytucji z siedzibą poza Unią Europejską jeżeli taki sam kurs jest dostępny w granicach UE

Szczegółowe informacje znajdziesz w pakiecie informacyjnym. Jeśli wciąż nie jesteś pewien, czy Twój kurs się kwalifikuje do złożenia wniosku o ten rodzaj pożyczki, zawsze możesz zgłosić się po poradę. Zadzwoń do organizacji Next Step: 0800 100 900, aby dowiedzieć się więcej.


Bezpłatna porada

Aby uzyskać poradę odnośnie złożenia wniosku o pożyczkę zadzwoń do Next Step pod numer 0800 100 900. Możesz także poprosić, aby konsultant oddzwonił do Ciebie nieodpłatnie lub zadać pytanie drogą elektroniczną. Istnieje również możliwość przesłania zapytania poprzez e-mail do doradców Next Step lub zamówienia rozmowy z doradcą w terminie, który Ci odpowiada.

Poproś o telefon od doradcy odnośnie pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy – Book a free call back from a Next Step careers adviser. Wyślij e-mail do doradcy w sprawie pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy – Email a Next Step careers adviser


Czy masz szansę otrzymać pożyczkę?

Aby być uprawnionym do otrzymania pożyczki musisz:
• mieć ukończone 18 lat
• być „osiedlonym” w Wielkiej Brytanii i mieszkać w Wielkiej Brytanii przez okres przynajmniej trzech lat przed podjęciem edukacji, na którą planujesz wziąć pożyczkę
• planować podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii, UE lub EEA po ukończeniu kursu

Przez „osiedlenie” należy rozumieć, że posiadasz nieograniczone prawo przyjazdu do lub pobytu, bądź prawo zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Pamiętaj: nawet jeśli spełniasz powyższe kryteria, ostateczna decyzja o przyznaniu Ci pożyczki należy do banku. Będzie ona uzależniona od tego, czy spełniasz określone przez bank warunki udzielenia pożyczki.


Spłata pożyczki

Możesz pożyczyć dowolną kwotę od £300 do £10,000. Przed złożeniem wniosku będziesz musiał uzgodnić wysokość pożyczki z bankiem. Twoja decyzja musi być realistyczna – nie pożyczaj więcej, niż jesteś w stanie spłacić.

Spłata pożyczki na rozwój profesjonalny i zawodowy – Repaying a Professional and Career Development Loan


Pobierz pakiet aplikacyjny

Jak złożyć wniosek o pożyczkę na rozwój profesjonalny i zawodowy? – How to apply for a Professional and Career Development Loan


Przydatne linki

Finansowanie dla studentów podejmujących wyższe studia dzienne w roku 2011/12 – A Guide to Financial Support 2011/12


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 14.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Professional and Career Development Loans”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE